Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Filip Kirchner
učitel
Předseda předmětové komise Základy společenských věd
SvsnNVOVSVSHUCZSV
 Út
 233

Nejnovější články

Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd
Celý článek...

Projektový týden ZSV

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

Projektový týden ZSV

 • určeno pro 2. ročníky a sexty
 • 4. – 8. 10. 2010
 • blížší informace - viz příloha

Přílohy

 Projektový týden ZSV – plakát [16 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd
Celý článek...

Základy společenských věd – maturita

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

Maturitní otázky ze základů společenských věd:

 1. Změna klimatu a environmentální problémy
 2. Co je a k čemu slouží psychologie
 3. Obecná psychologie
 4. Vývojová psychologie
 5. Psychologie osobnosti
 6. Poruchy duševního života a závislosti
 7. Co je a k čemu slouží a sociologie
 8. Sociální stratifikace a nerovnost
 9. Sociální skupiny
 10. Česká ústava a její vývoj
 11. Pojem práva, právo jako systém
 12. Soukromé právo
 13. Veřejné právo a soudní systém v ČR
 14. Co je a k čemu slouží politologie
 15. Lidská práva
 16. Ideologie
 17. Stát a občan, charakteristika ČR.
 18. OSN, NATO a mezinárodní politika ČR
 19. Evropská unie
 20. Ekonomie a ekonomika
 21. Mikroekonomie
 22. Makroekonomie
 23. Ekonomie a stát
 24. Úvod do filosofie a přehled antické filosofie
 25. Vrcholné období antické filosofie
 26. Křesťanská filosofie
 27. Renesanční filosofie
 28. Racionalisté, empirici, osvícenci
 29. Německá klasická filosofie a česká filosofie
 30. Filosofie 19. a 20. století

Povinně volitelné a nepovinné předměty v rámci ZSV na školní rok 2011/2012

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Ve školním roce otevíráme tyto povinně volitelné (příp. nepovinné) předměty:

 • HUC – humanitní cvičení (určeno pro 2. B, Sx A, Sx B)

  • Povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíříte a prohloubíte znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Předmět je na školní rok 2011/2012 vypsán pro 2. B, Sx A, Sx B.

 • HUC – humanitní cvičení (určeno pro 3. B, SpA, SpB)

  • navazující předmět, ve kterém si dále rozšíříte a prohloubíte znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. 

 •  HUC – humanitní cvičení (určeno pro 3. A a 3. C)

  • Povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíříte a prohloubíte znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Předmět je na školní rok 2011/2012 vypsán pro 3. A a 3. C

 • SVS – společensko-vědní seminář (určeno pro 4. ročníky a oktávy)

  • Obsah semináře:

   1. Rozšíření poznatků z politologie, ekonomie a filozofie

   2. Příprava na maturitu a přijímačky na VŠ

   3. Doba a lidé – celkový pohled na jednotlivá období 

   4. Strategie osobnosti interaktivní formou

Virtuální prohlídka