Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Filip Kirchner
učitel
Předseda předmětové komise Základy společenských věd
SvsnNVOVSVSHUCZSV
 Út
 233

Nejnovější články

XIV. Akademické triduum

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
94 fotografií

V termínu 20. - 22. 2. 2012 se na Bigy konalo  XIV. Akademické triduum, tradiční třídenní cyklus přednášek pozvaných hostů, většinou vysokoškolských pedagogů nebo osobností kulturního a společenského života. Akce je určena pro druhé a třetí ročníky vyššího gymnázia (2. a 3. ročníky, sexty a septimy).

Přílohy

 Program XIV. Akademického tridua [47 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Akademické triduum
Celý článek...

Projektový týden - ZSV + náboženství

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
7 fotografií

V projektovém týdnu jsme v rámci předmětů ZSV a náboženství zorganizovali pro 40 studentů Bigy poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu byla prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech jsme navštívili řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Novou Huť, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu studenti sbírali informace a materiály a pořizovali fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvořili prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne úspěšně vystoupili před svými spolužáky v aule školy.

Evropský parlament pro studenty

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

Od října 2009 do března 2010 probíhala pro české středoškolské studenty online simulační hra ,,EP for students.“ Na začátku hry jsme si vytvořili fiktivního europoslance (včetně životopisu, programu i politické orientace). My účastníci (byl jsem v týmu společně s Kristýnou Kučerovou a Petrem Malíkem) jsme se stali poradci našeho smyšleného politika. Patronem našeho týmu se stal prof. Pavel Vaněk. V průběhu hry se mohly předkládat návrhy zákonů, diskutovat, psát tématické články či tvořit vlastní reálné miniprojekty k aktuálním tématům. Nejvíce jsme se zabývali problematikou hazardu a protipirátskými zákony. Zabývali jsme se také společnou zemědělskou politikou, Arktidou, problémy eurozóny nebo jsme uspořádali oslavu ke dvaceti rokům svobody a pádu zvrácené komunistické diktatury.

Zapojení studentů kvint do projektu Pražský model OSN

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

Na začátku školního roku jsme byli v hodině ZSV informováni o možnosti zúčastnit se Pražského studentského summitu, a to konkrétně modelu OSN. Jelikož se nám tato nabídka zalíbila, rozhodli jsme se napsat vstupní esej o jednom z členských států OSN Egyptě, na základě které jsme byli vybráni. V průběhu listopadu až února jsme se ve složení Jiří Blaha, Daniel Kolář, Marek Pivoda, Filip Vlček zúčastňovali přípravných setkání tzv. workshopů, kde jsme se podrobně seznámili s činností jednotlivých orgánů OSN. Semináře doplňovaly přednášky mnoha zajímavých hostů z oblasti politiky a diplomacie. Program vyvrcholil březnovou závěrečnou konferencí v Pražském kongresovém centru, kde měli všichni účastníci možnost ukázat, co se v průběhu několika měsíců naučili o práci v mezinárodní organizaci. Řešili se zde jak současné světové problémy, tak i body agendy, které jsme si předem odhlasovali. Na jednání se tak dostala témata jako udržitelný rozvoj, proliferace jaderných zbraní, subvence v zemědělství či kybernalita. Před konferencí jsme navštívili ambasádu Egypta, státu, který jsme v rámci modelu po celou dobu zastupovali, a zjišťovali jeho postoj k dané tématice.

Povinně volitelné a nepovinné předměty v rámci ZSV na školní rok 2012/2013

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme tyto povinně volitelné (příp. nepovinné) předměty:

  • HUC - humanitní cvičení (určeno pro 2. B, Sx A, Sx B)

Povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíříte a prohloubíte znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Předmět je na školní rok 2012/2013   vypsán pro 2. B, Sx A, Sx B.
 

2. mezinárodní setkání mládeže v Osvětimi

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
154 fotografií

V termínu 9. – 12. 9. 2010 jsme se se studenty Bigy zúčastnili 2. mezinárodního setkání mládeže V Osvětimi, které organizovala komunita Sant'Egidio. Cílem tohoto mezinárodního setkání bylo zajímavě připomenout mladým lidem nedávnou minulost a dát jim možnost setkat se s pamětníky druhé světové války. Jak věříme, povede tato osobní zkušenost, která není jen dějepisnou informací, k rozšíření jejich povědomí o tom, co se v koncentračních táborech odehrávalo. Věříme, že když se setkání s konkrétní výpovědí svědků holocaustu a i se svými vrstevníky z jiných zemí, přispělo k tomu, aby se nic podobného již v budoucnosti nezopakovalo.

Po stopách česko-německo-židovského soužití (projektový týden)

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
19 fotografií

V rámci mezipředmětové spolupráce ZSV, náboženství a němčiny, jsme uspořádali projektový týden na téma česko-německo-židovského soužití.

Program:

Pondělí - Židovské Brno:

  • návštěva Židovské obce, hřbitova a synagogy
  • přednáška paní Kateřiny Tučkové, autorky knihy oceněné Magnesií Literou „Vyhnání Gerty Schnirch“ a historika Akademie Věd ČR pana Davida Kovaříka na téma odsunu německého obyvatelstva po 2. svět. válce

Projektový týden (druhé ročníky)

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
49 fotografií

Pro studenty druhých ročníků jsme jako každým rokem uspořádali projektový týden aneb výuku v terénu.

Letošní program:

  1. Pondělí  5.10.: SVČ Lužánky, Podané ruce
  2. Úterý 6.10.: Muzeum romské kultury, Úřad ombudsmana
  3. Středa 7. 10.: Třebíč - židovská čtvrť
  4. Čtvrtek  8. 10.: Lanové centrum
  5. Pátek 9. 10.: Prezentace projektu

Virtuální prohlídka