Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Jana Kozlíčková
mzdová účetní / personalistka, správní zaměstnankyně

Nejnovější články

Zápis ze schůze výboru konané dne 18. 9. 2013

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 18. 9. 2013
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Uzavření nové smlouvy na nájem nebytových prostor farní budovy v Opatově na Moravě – vzhledem k tomu, že v prosinci tohoto roku skončí platnost stávající nájemní smlouvy, přítomní členové výboru jednomyslně schválili uzavření nové smlouvy na nájem nebytových prostor v předmětné farní budově na dobu dvou let počínaje 1. 1. 2014.

Tempus veritatem revelat

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

6 fotografií

Tempus veritatem revelat
- tábor Opatov 2013
Již poněkolikáté jsme se jako každým rokem všichni sešli ráno na nádraží, abychom zahájili další ročník tábora v Opatově – tentokrát na téma „Cestování časem“.
Už před příchodem na faru nám docentka Matičková obeznámila s celou situací, totiž že její milovaný Šroubek se ztratil neznámo kde při cestování časem. Naším úkolem bylo Šroubka najít a přivést ho zpět k jeho drahé Matičce.
Ze všeho nejdříve jsme museli přijít na to, jak stroj času funguje. A protože je pohyb v časoprostoru velice složitý a nebezpečný, cestovali jsme jako profesionální týmy z různých oborů – JUDr., MVDr., PhDr., MUDr. a RNDr.
Šroubka jsme našli až v daleké budoucnosti, kde byl unesen a zajat skupinou šílených vědců, kteří ho uvedli do stavu podobného kómatu. Záhy jsme zjistili, že k jeho oživení je potřeba uvařit elixír z nesnadno získatelných ingrediencí (=artefaktů) z různých období.
A tak jsme měli možnost zúčastnit se například jubilejních 10. olympijských her, jejichž vítěz dostal artefakt v podobě vavřínového věnce; zachraňovali jsme pasažéry z Titanicu, kde nám potom kapitán předal lodní deník; pomáhali jsme znovu nalézt ztracenou hlaholici nebo lovili mamuty v pravěku.
Jednou, uprostřed noci, nás stroj času nečekaně přenesl do doby začínající 2. světové války na území Polska. Abychom se uchránili před nálety Němců, byli jsme nuceni na celý den opustit faru (=továrnu) a ukrýt se v odlehlém lese. V nesnadných polních podmínkách jsme si uvařili dokonce i oběd.
Válku jsme všichni úspěšně přežili a další den jsme se přesunuli do pohodovějšího období Hippies, kde jsme se zúčastnili 1. koncertu Rolling Stones.
Nutno ještě poznamenat, že jsme měli tu čest zúčastnit se královského plesu v Paříži, na kterém byla uprostřed veselí unesena francouzská královna. My jsme ji spolu se třemi mušketýry sledovali do úkrytu padouchů a úspěšně ji osvobodili.
Během hledání artefaktů jsme ale zjistili, že Matička podvádí svého manžela se svým sluhou. Až jsme všechny artefakty získali, tak se nám za pomoci živlů a lidí z budoucnosti podařilo připravit elixír k oživení Šroubka. Ten díkybohu účinkoval a tak se nám Šroubka podařilo dostat domů k Matičce. Předtím jsme ho ale varovali, že Matička může mít nekalé úmysly. On nám však nevěřil a pokojně se s námi rozloučil. Následně na to ale doplatil, když ho Matička při večeři otrávila poté, co z něj vytáhla veškeré informace o esenci nesmrtelnosti. Pak se vydala společně se sluhou hledat onu esenci, ale my je sledovali. Po nalezení esence však zjistili, že jí není dostatek pro oba. Celá situace skončila hádkou, kde rozhádaní milenci lahvičku s elixírem upustili a nenávratně ztratili. Nakonec si ale díky Šroubkovi, jenž se jim po smrti zjevil jako duch, uvědomili, že mohou žít šťastně i bez nesmrtelnosti.
Celý tábor se nám všem velice líbil, a když jsme den na to odjížděli, bylo nám líto, že už skončil a začali se už těšit na další.
Adéla Rozehnalová, Michal Fryčar, Barbora Babáková a Tereza Dvořáková
 

Tábor Opatov – Vikingové

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

13 fotografií

Tábor Opatov – léto 2013

Když jsem se dozvěděl, že se mohu zúčastnit tábora v Opatově, moc jsem se těšil. V den odjezdu se to na nádraží hemžilo dětmi nejrůznějšího věku. Ve vlaku zjistila celá naše výprava, že se vydáváme na dlouhou Vikingskou cestu po severu zeměkoule.
Vikingové – to je národ nebojácný, takže i když nám praskla prkna v naší lodi, dokázali jsme si postavit novou, která vydrží i oheň.
Vikingové jsou také zbožní, takže chodí do kostela. Po mši si dají vždy něco dobrého – v našem případě třeba řízek, pizzu, palačinky či ryze české šunkofleky.
A protože jsou Vikingové dobyvační, učili jsme se vyrábět zbraně, se kterými jsme se naučili i zacházet a lovit zvěř.
Prozkoumané oblasti byly zakreslovány do map pro lepší orientaci a bezpečnou cestu zpět.
Na dalekých místech byly postaveny mohyly jako znak toho, kde jsme byli a které kouty země jsme probádali.
Vždy, když nastal večer a luna se nad obzor vyhoupla, nastal čas pro modlitbu. Mladší členové posádky jdou spát, starší ještě hrají hry, aby vůbec mohli usnout. Pak už jen vlny na moři slyšet jsou a na palubě mrtvé ticho je. Jednou to však bylo jiné. Když měsíc jasně svítil, vydali jsme se do tajemného lesa na noční lovení zvěře. Tiše jsme se chovat museli, ale kořist byla velká. Až pak jsme se mohli odebrat na kutě a mohli snít.
Po velké únavě, ale s novými kamarády, jsem se mohl tím stejným vlakem vrátit k tomu stejnému nádraží, jako před týdnem. Bylo to něco nezapomenutelného.

Nabídka členství

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení rodiče a přátelé Bigy,

nabízíme Vám možnost stát se členy občanského sdružení Společnost přátel Bigy. Základní informace o činnosti včetně přihlášky naleznete na našich internetových stránkách.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za výbor občanského sdružení

Jana Vrbacká,  předsedkyně

Opatov - škola v přírodě prima B

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

5 fotografií

Opatov
Co pro nás znamená Opatov? To je jízda džunglí, pralesem, či polárními oblastmi. Setkání s indiány, nebo sněžným mužem. Na každém rohu potkáte něco (nebo někoho) nového a naučíte se spoustu zajímavých věcí, které využijete nejen ve škole, ale také v běžném životě. Stačí sebrat svoji třídu na tuto opatovskou faru a dobrodružství může začít! Tentokrát jsme ho podstoupili jako účastníci expedice do pralesů Jižní Ameriky.
Študáci a kantoři
 

Zápis ze schůze výboru konané dne 5. 6. 20103

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 5. 6. 2013
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Paní Vrbacká informovala přítomné o ubytovacích možnostech ve farním objektu v Heřmanově. Cena za osobu na jednu noc by pro studenty Bigy představovala částku 100,- Kč plus režie. Tato cena je vyšší než ubytování v Opatově.

Zápis ze schůze výboru dne 17. 4. 2013

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 4. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Volba předsedy a místopředsedy výboru. Paní Jana Kozlíčková navrhla na předsedkyni výboru paní Janu Vrbackou. Paní Jana Vrbacká byla ostatními přítomnými členy výboru jednomyslně zvolena předsedkyní. Na místopředsedu byl navržen pan Martin Večeřa. Všemi přítomnými členy výboru byl jednomyslně zvolen jako místopředseda.
2. Paní Mgr. Alice Bílková požádala Společnost přátel Bigy o příspěvek pro studenty reprezentující školu v kin-ballu. Jedná se o příspěvek na startovné a jízdné do Prahy na celostátní finále. Přítomní členové výboru jednomyslně schválili uvolnění částky max. 5.500,- Kč na uvedenou akci.
3. P. Mgr. Pavel Konzbul předložil žádost o poskytnutí finančního příspěvku na Rodinnou pouť, kteoru pořádá Klub přátel rodiny. Přítomní členové výboru schválili poskytnutí příspěvku na pouť ve výši 4.000,- Kč.
4. Pan RNDr. Miloš Winkler informoval přítomné o obsazenosti fary v Opatově na Moravě v době letních prázdnin. Farní objekt bude po celou dobu prázdnin plně obsazen.

Jarní prázdniny 2013

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

5 fotografií

Jarní prázdniny 2013

Hurá, už jsou tady! A co? No přece jarní prázdniny!
Opět jsme vyrazili ze školních lavic na týdenní odpočinek do Opatova, kde jsme započali výpravu do polárních krajů s Roaldem Amundsenem. Ovšem jediné, co na nás po příjezdu čekalo, byla zmrzlá tráva. Po sněhu ani památka. Po dvou dnech jsme se sněhové pokrývky nakonec dočkali. Hned první den se účastníci výpravy vydali zjistit znalosti místních obyvatel na téma „život v polárních oblastech“. Program se dětem velmi líbil, nejvíce je zaujala hra „hledání trosečníků“ a „lov medvěda“. V polárním týdnu si děti také vyzkoušely závody na sněžnicích, stavěly věže a zkoušely se orientovat v přírodě. Týden utekl velmi rychle. Dal nám nejen mnoho nových zážitků a zkušeností, ale také plno sladkostí, dárků a hlavně nových kamarádů. Byť jsme z Brna odjížděli v době, kdy byla v plném proudu chřipková epidemie, přežili jsme bez ztráty jediného polárníka, takže jsme se domů vrátili ve stejném počtu, jako jsme odjížděli.

Silvestr v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

3 fotografie

Tak jako patří na Nový rok k Brnu ohňostroj, tak se vždy pár dní před Silvestrem plní opatovská fara nemalým počtem veselých tváří. Přátelé a kamarádi, kteří se vymanili z víru moderní uspěchané doby a dokázali si najít pár volných dní, aby se opět přijeli podívat do míst, kde trávili velkou část svého mládí. Aby si připomněli opatovskou faru, klid v ní a na vesnici panující a aby si mohli navzájem popřát jen to nejlepší do nadcházejícího roku. Ne alkoholové opojení, ale vzpomínky na dobře prožité chvíle při hrách, darovaný úsměv a od srdce vyřčená povzbuzující slova jsou tím nejlepším, co je v celém roce bude provázet. A samozřejmě také myšlenky na to, jak se za rok znovu potkají.

Zápis ze schůze výboru konané dne 14. 11. 2012

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 14. 11. 2012
Přítomni: Jana Vrbacká, Ing. Petr Horák, P.Mgr.Ing. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová, Mgr. Karel Mikula, RNDr. Miloš Winkler, Ing. Tomáš Vichr, Jana Kozlíčková

1. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká. Na úvod provedla zhodnocení rekonstrukce dvora a schodiště na faře v Opatově na Moravě. Konstatovala, že práce byly provedeny kvalitně a v termínu. Objekt fary může lépe a plnohodnotněji sloužit svému účelu. Dotace ve výši 45.000,- Kč byla vyčerpána, sdružení doplatilo dalších 22.000,- Kč z vlastních zdrojů (dle dotačních podmínek).
2. Výbor projednal žádost RNDr. Taraby o poskytnutí příspěvku na podporu k realizaci projektu Biotechnologie. Konkrétně se jednalo o příspěvek na dopravu pro studenty do Olomouce a oklolí, kde je největší koncentrace podniků zabývajících se uvedenou problematikou. Členové výboru jednomyslně schválili poskytnutí příspěvku ve výši 7.000,- Kč.
3. P. Mgr. Pavel Konzbul informoval přítomné členy výboru o akci Centra pro rodinu – Pouť na Vranov, která se uskuteční v dubnu příštího roku. Bylo rozhodnuto, že Společnost přátel Bigy tuto akci podpoří a bude ji propagovat.

Virtuální prohlídka