Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Jana Kozlíčková
mzdová účetní / personalistka, správní zaměstnankyně
 dle domluvy
 366

Nejnovější články

Spolek přátel Bigy Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z členské schůze konané  dne 27. března 2024 

Přílohy

 VH_2024 prezencni listina.pdf [52 kB] Zprava_z kontroly ucetnictvi.pdf [94 kB] Rozpocet_2024.docx [13 kB] Plneni_rozpoctu 2023.docx [15 kB] Priloha_k ucetni zaverce text.docx [15 kB] Vykaz_o prijmech a vydajich.docx [15 kB] Pozvanka_na pout.pdf [490 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Celý článek...

Pozvánka na valnou hromadu

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

 

                                                                             Spolek přátel Bigy Brno Vás srdečně zve na

                                                                                                   VALNOU HROMADU

                                       která se koná ve středu dne 27. března 2024 v 17 hodin ve sborovně gymnázia

Zápis z výborové schůze 17. 10. 2023

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 17. 10. 2023

 

Přítomni:  P. Jiří Janalík, Vít Pospíchal, Mgr. Josef Valenta, Mgr. Martin Večeřa, RNDr. Miloš Winkler

Hosté: Mgr. Karel Mikula, Jana Kozlíčková

 

Pořad:

  1. Zahájení
  2. Informace o činnosti spolku od poslední schůze
  3. Fara v Opatově na Moravě – ukončení nájemní smlouvy
  4. Vize do budoucna

 

  1. Schůzi zahájil a řídil stávající předseda spolku pan Mgr. Josef Valenta. 

 

  1. Fara v Opatově je využívána k rekreacím zejména pro mládežnické organizace. Úhrady za nocležné činily od ledna 2023 do termínu schůze: 393.300,- Kč. 

 

Spolek přispěl gymnáziu na reprezentaci školy a mimoškoní aktivity (anglické divadlo, oštěpy pro Tv, jízdné na soutěže) celkem 60.036,- Kč. 

 

Počet nových zájemců o členství od ledna do října 2023 je 43.

 

  1. Ukončení nájemní smlouvy na faru v Opatově na Moravě - přítomní členové výboru jednomyslně schválili ukončení nájemní smlouvy na faru v Opatově na Moravě ke dni 31. 12. 2023. Vyřízením potřebných náležitostí byl pověřen pan Mgr. Josef Valenta. 

 

  1. Vize do budoucna – Mgr. Josef Valenta ve spolupráci s panem Vítem Pospíchalem vytvoří newsletter, který bude obsahovat nové informace o spolku (činnost, směřování, vize do budoucna). Spolek by se kromě rodičů chtěl zaměřit i na absolventy školy a nabídnout jim např. možnosti vzájemného setkávání.

 

 

V Brně dne 17. 10. 2023

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

 

Pozvánka na setkání Spolku přátel Bigy Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení a milí absolventi, rodiče, učitelé, přátelé BiGy,

zveme vás na setkání, které jsme nazvali Restart Spolku přátel BiGy – nové výzvy a příležitosti, které se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2023 v 18:00 ve sborovně gymnázia.

Součástí setkání bude Valná hromada Spolku přátel BiGy, kde budou prezentovány zprávy o činnosti a hospodaření Spolku a zpráva revizní komise za uplynulý rok. Hlavním bodem bude představení návrhu na změny v činnosti Spolku  a následná diskuse. Dále se bude volit nový výbor Spolku a revizní komise*. Na setkání a k diskusi jsou zváni jak členové, tak nečlenové Spolku.  

Po 25 letech existence Spolku, jehož posláním byla od počátku duchovní a hmotná podpora školy, nastala doba, kdy toto poslání chceme aktualizovat, dát mu novou formu, obsah a zejména získat potřebný impuls – tak, aby Spolek lépe reagoval na výzvy dnešní doby. Chtěli bychom, aby Spolek vytvářel neformální prostor, kde se mohou setkávat a propojovat ti, kteří do školy chodí a pracují tam, s absolventy, rodiči, bývalými vyučujícími a všemi přáteli školy. Chtěli bychom, aby Spolek reagoval na aktuální potřeby školy a snažil se ve spolupráci s tímto širokým spektrem příznivců hledat možnosti, jak je naplňovat. Rádi bychom, aby Spolek ve spolupráci se školou například pořádal různé akce (kulturní, sportovní, vzdělávací, diskusní, benefiční), podporoval i nadále nadané studenty, pomáhal studentům znevýhodněným, prostřednictvím absolventské sítě umožňoval kontakty a výměnu zkušeností mezi studenty a absolventy, a v neposlední řadě pomáhal škole s PR a fundraisingem. Biskupské gymnázium letos oslaví 33 let od znovuobnovení a my věříme, že takový „restart“ ve spolupráci s těmi, kterým škola leží na srdci, by pro ni byl krásným dárkem. Přijměte tedy naše pozvání k setkání a diskusi o tomto novém konceptu Spolku přátel BiGy, který se neobejde bez vašeho zájmu.

 

 

 

Za Biskupské gymnázium Brno a mateřskou školu

Mgr. Karel Mikula, v.r., ředitel

 

Za Spolek přátel BiGy

Mgr. Martin Večeřa, Ph.D., v.r., místopředseda výboru

 

V Brně 1. února 2023

 

* Návrh kandidátů do výboru a revizní komise spolku je možno podávat písemně u paní Jany Kozlíčkové v účtárně školy, na mailové adrese jana.kozlickova@bigy.cz nebo osobně na valné hromadě, nejpozději však do zahájení volby členů výboru a revizní komise. Před zahájením valné hromady bude možné zaplatit členské příspěvky, případně poskytnout peněžité dary.

 

Spolek přátel Bigy Brno - nabídka členství

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení rodiče, bývalí studenti a přátelé Bigy,

dovolujeme si Vám nabídnout členství ve Spolku přátel Bigy Brno, jehož účelem je duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia Brno a výpomoc sociálně znevýhodněným studentům. Rodiče žáků prim a prvních ročníků prosíme o vyplnění přihlášek, které dostali na informativní schůzce. Rodiče ostatních žáků, bývalí studenti a další zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky umístěné na stránkách spolku (základní informace). Vyplněnou přihlášku lze odeslat na mailovou adresu hospodářky: jana.kozlickova@bigy.cz.

Členský příspěvek ve výši 200,- Kč můžete uhradit na účet č. 27-0482340277/0100 s variabilním symbolem 01.

Na spolupráci se těší a za projevenou přízeň předem děkuje

Mgr. Martin Večeřa, místopředseda výboru

 

Vánoční poděkování

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Vážení rodiče, vážení členové spolku, milí přátelé,

dovolte, abychom Vám vyjádřili poděkování za Vaši podporu a dary, které jste v roce 2021 věnovali Spolku přátel Bigy Brno.

Potěšila nás skutečnost, že máte zájem o členství v našem spolku. Obdrželi jsme od Vás několik nových přihlášek. Děkujeme za ně i za zaplacené členské příspěvky.

V letošním roce jsme bohužel museli vlivem vnějších okolností omezit naši činnost.  Přesto jsme zajišťovali provoz a běžnou údržbu farní budovy v Opatově na Moravě a poskytovali příspěvky úspěšným studentům. Věříme, že v nadcházejícím roce se budeme moci všem našim činnostem věnovat naplno. 

Vážení rodiče, vážení členové spolku a milí přátelé, Vaší náklonnosti si velice vážíme. 

Přejeme Vám příjemné a požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce 2022.

Kvinta B v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

7 fotografií

V smutném březnu 2021 za monitory našich počítačů jsme si slíbili, že jakmile to bude jen trochu možné, pojedeme společně na výlet. Jsme moc rádi, že jsme v říjnu 2021 mohli strávit  radostný společný víkend na faře v Opatově. Děkujeme všem, kteří nám to umožnili. 

( kvinta B Biskupské gymnázium Brno)

Ohlédnutí za létem v Opatově - 2. DÍL

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

6 fotografií

BOSTONSKÝ RYCHLOZPRAVODAJ

Kontakt na organizátory:

Hlavní vedoucí: Tereza Antlová

e-mail: tabornafare@gmail.com

Tábor je určen pro děti od ukončené první třídy do 14 let. Máte-li o tábor zájem, neváhejte se ozvat na uvedený e-mail, nové účastníky rádi přivítáme 😊

SLOVO ÚVODEM

Letos se z účastníků tábora stali zaměstnanci bezpečností agentury DVS. Jejich úkolem bylo zajistit bezpečný převoz nejvzácnějšího klenotu na světě – náhrdelníku Le Toussaint – na světovou výstavu v Bostonu. V průběhu týdne se však ukázalo, že celá bezpečnostní agentura je pouze zástěrkou a ve skutečnosti se jedná o mafii! Síly všech se tak upřely na odhalení mafie, a především na záchranu náhrdelníku.

Jak týden probíhal, si můžete přečíst v zápiscích jednotlivých skupinek.

SOBOTA 17. 7. 2021 – SIGMA

Ráno byl budíček v 7:30. Na rozcvičce jsme běhali a hráli Ovo-ovo. Ke snídani jsme měli chleba s marmeládou. V dopolední hře jsme získávali informace o náhrdelníku. Na oběd jsme dostali brokolicovou polévku a kuře na kari s rýží. O poledňáku si každý dělal, co chtěl. Dále přišla odpolední hra, která prověřila naši fyzickou zdatnost a doplnili jsme ji Rybičkami a Mrkanou. K večeři byl fazolový guláš s chlebem. Poté nás čekaly jen hry v Rytířáku.

NEDĚLE 18. 7. 2021 – EPSILON

Dnes ráno byl budíček v 8:30. Šli jsme na rozcvičku, kde jsme tancovali na nádhernou německou písničku Fliegerlied mit. Na snídani jsme měli chleba s marmeládou a s čajem. V dopoledním programu jsme hráli Opatovské MHD na fotbaláku, které bylo ze začátku hodně matoucí. Při návratu na faru jsme přivítali novou členku Magdu do našeho dokonalého týmu ALF neboli Epsilon. Také nás přijel navštívit kněz Roman. Na oběd nás čekala skvělá krupičná kaše, kterou výborně uvařili Téra a Majkí. Bohužel jsme se dozvěděli, že to musíme umýt, ale děkujeme všem, co nám pomohli.

Po obědové pauze jsme šli na mši ke sv. Anně s knězem Romanem. Po mši nás opustil Tom Č., který musel jet zpět do Brna. Pak jsme tam zůstali a hráli jsme hru jménem Opovaž se rozbít vajíčko. Přes všechna naše očekávání se nám vajíčko nerozbilo. Poté jsme šli na úžasnou večeři, kterou přichystali Kuba a Peťa. A pak jsme hráli hry v Rytířáku.

PONDĚLÍ 19. 7. 2021 – LAMBDA

Dnešní den začal budíčkem v 7:30. Během dvou písniček jsme se museli dostavit na rozcvičku. Chvíli jsme běhali a poté jsme skákali velmi oblíbené žabáky až zpět na faru. Na snídani byly opět chleby s máslem a marmeládou. Poté jsme dostali úkol jít do galerie, kde jsme museli zjistit, jak je zabezpečená proti zlodějíčkům.

Na oběd byla cibulačka a čočka s vajíčkem, okurkou a chlebem. Bylo nám ctí tento oběd umývat, ale děkujeme všem, kteří nám pomohli. Odpolední klid byl jako každý jiný. Odpoledne jsme hráli hru „opět nás vedoucí chytají“. Sbírali jsme lístečky, za které jsme koupili zabezpečení přepravy náhrdelníku. Na večeři jsme si pošmákli na velmi dobré pizze. Potom už jsme šli akorát do Rytířáku hrát hry.

ÚTERÝ 20. 7. 2021 – JÓTA

Jako utajení agenti děláme velmi neobvyklé věci. Třeba jako dne 20. 7. 2021. Je chvilka po půlnoci. Budí nás nasazený špion Felix Kaalinpää. Dozvěděli jsme se od něj, že musíme sledovat jednoho z podezřelých. Tím začala první dnešní hra. Po úspěšné špionáži jsme se vrátili unavení na faru a padli únavou do spacáků. Naštěstí se ráno budíček posunul a rozcvičku jsme neabsolvovali. Snídaně byla dnes výjimečně jiná než jiné. Překvapil nás rohlík s čokoládou, na které jsme si všichni pochutnali. Služba umyla nádobí a následovaly dopolední hry. Hráli jsme za farou Obrázkovou tichou poštu, která byla velmi zajímavá, a Koště, u kterého byla důležitá rychlost a mrštnost. Následně jsme se přesunuli do Rytířáku, kde jsme hráli Tichou poštu, která nám přinesla spoustu zajímavých vět, Kuličkové ložisko, při kterém exceloval Simi, a poslední Židličkovanou, u které prohra znamenala chystání hrnečků v jídelně.

Po těchto skvělých hrách nás čekal oběd. Podávaly se francouzské brambory s česnekovou polévkou. Oběd byl jako jindy velmi chutný. Následoval polední klid a pro nás mytí nádobí, se kterým nám naštěstí spousta dobrovolníků pomohla. Hodně táborníků využilo také polední klid k nákupu v Jednotě. Poledňák nám skončil a byla tu svačina, na kterou se podával meloun.

Poté si agentura ověřila naše malířské schopnosti při malování jednotlivých členů agentury. Při následující hře jsme si i zaběhali, protože jsme běhali do galerie obdivovat umění ostatních táborníků. Všichni jsme si skvěle zaběhali a užili. Stihli jsme si i zablbnout na hřišti. Po volné zábavě jsme utíkali na večeři, kterou jsme všichni s chutí zhltali, protože byl špenát! Služba umyla nádobí, my jsme dopsali zprávu dne a šli jsme ji přečíst sem do Rytířáku.

Dnešek byl super 😊

STŘEDA 21. 7. 2021 – KAPPA

Zde se musím omluvit, příspěvek od skupinky Kappa se mi nepovedlo dohledat. Nočníš špionáž z předchozího dne nám přinesla velké odhalení, a to, že ve skutečnosti pracujeme pro mafii. Rychle jsme se shodli, že pokusíme mafii její plány překazit a ochránit náhrdelník. Středa se proto nesla ve znamení odhalování jednotlivých mafiánů a zjišťování, kdo vlastně chce náhrdelník ukrást, a kdo naopak se chystá mafii zradit a obrátit se k dobru. Dopoledne jsme museli vypomáhat s tajnou komunikací mafie, při níž se nám podařilo odhalit řadu věcí, které se mafie snažila skrýt. Úspěšné bylo i odpoledne, kdy jsme se s pomocí Felixe Kaalinpäy v přestrojení proplížili až do tajného mafiánského archivu. Večer jsme klasicky hráli hry v Rytířáku.

ČTVRTEK 22. 7. 2021 – JÓTA

Ranní budíček v 7:45 se konal,

bohužel náš zrak se za šátky schoval.

Po Opatově jsme bloudili,

díky Tomu V. překážky skolili.

Po několika hodinách náš zrak se obnovil,

a oběd pro všechny připravil.

Poté hádanky se šifrovaly,

a na cílové místo jsme docházeli.

Mafii a bosse jsme dopadli,

a policistovi předali.

Poté jen ohniště jsme připravili,

a jídlo jsme pojídali.

SLOVO ZÁVĚREM

Všichni do jednoho prokázali velkou dávku osobní odvahy, když v utajení spolupracovali na odhalení mafiánského bosse a na záchraně náhrdelníku Le Toussaint před krádeží. Úžasní pracovníci agentury DVS nejenže zachránili cenný klenot, ale také zajali jednotlivé členy mafie, kteří zůstali mafii věrní. Jejich práce tak byla u konce a mohli se odebrat na zaslouženou dovolenou.

                                                                         Od zvláštního rychlozpravodaje Damiana Flicka

Virtuální prohlídka