Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Jana Kozlíčková
mzdová účetní / personalistka, správní zaměstnankyně

Nejnovější články

Zápis ze schůze výboru konané dne 23. 4. 2014

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, o.s. konané dne 23. 4. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Na faru do Opatova byla zakoupena nová pračka v ceně cca 6.500,- Kč.
2. Oblast sociálních výpomocí bude od nového školního roku lépe prezentována prostřednictvím internetových stránek, na nichž budou uvedeny podmínky poskytnutí příspěvku včetně formuláře žádosti.
3. Do další schůze se budou přijímat návrhy na vytvoření „žebříčku“  sociální potřebnosti.
4. Finančnímu požadavku předloženému p. Snopkem  na vybudování úpolové tělocvičny prozatím nebude vyhověno. O možnosti případného poskytnutí se bude jednat v září 2014.
5. Paní Eliška Rotreklová podala rezignaci na místo členky kontrolní komise.

Jarní prázdniny 2014 v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

11 fotografií

JARNÍ PRÁZDNINY 2014

Rok utekl jako voda a jsou před námi jarní prázdniny. Sešli jsme se na nádraží s radostí, že se opět vidíme. Ve vlaku začalo naše dobrodružství při cestách s Shackeltonem. Celý den pak probíhal v klidu a v duchu vybalování a seznamování s farou a spolubydlícími. Někteří jeli poprvé, jiní zde již byli vícekrát a ti pak radili ostatním, kam co dát. Po celý týden panovala přátelská atmosféra. Hrozbou a postrachem se stala Hraběcí studánka. V úterý jsme se totiž na Milošův pokyn vydali hledat onu studánku, avšak cesta se protáhla a stal se z ní nejdelší výlet celého týdne. Hraběcí studánku jsme sice nenašli, ale všichni byli již tak znaveni, že jim to patrně bylo jedno. Další dny, vždy, když se děti ptali, kam půjdeme na výlet, dostaly odpověď, že k ní a stačili jen hrůzou zaječet, že tam ne. Další dny byly jen samé zábavné výlety. Jediná změna programu nastala ve čtvrtek, kdy začalo být několika dětem špatně. Zažili jsme vskutku zvláštní noc i příští den. Odpoledne ti přeživší odešli alespoň na procházku, protože nádherně svítilo slunce, bylo teplo a celý den byl jako vymalovaný. Celý týden jsme zakončili ( stejně jako každý jiný den) modlitbou a zpíváním s kytarou. Musím ale říct, že aspoň pro mě tento večer nebyl jen další z večerů, ale byl jiný. Přece jenom jsme byli na konci dalšího společně prožitého týdne, který přes všechny překážky byl hezký a povedený. Při večerní modlitbě na mě padl trochu smutek, protože jsem věděl, že se pohromadě u svíčky a modlitby se všemi ostatními setkám zase až za rok. Přesto jsem nesmírně vděčný za týden prožitý v Opatově a  budu se těšit na další.

Zápis z valné hromady Společnosti přátel Bigy konané dne 26. 2. 2014

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 26. 2. 2014
Přítomni: členové občanského sdružení – viz prezenční listina
Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2013, zpráva o hospodaření v r. 2013, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2014
4. Diskuse
5. Schválení zprávy o činnosti za r. 2013, zprávy o hospodaření za r. 2013 a návrhu rozpočtu na r. 2014

Zápis ze schůze výboru konané dne 15. 1. 2014

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 15. 1. 2014

 

Přítomni: Ing. Horák, Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler, pí. Kozlíčková

Za revizní komisi: Ing. Vichr, pí. Rotreklová

Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 12. 2013

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 4. 12. 2013
Přítomni: Dr. Nováková, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, Dr. Winkler, pí. Kozlíčková, pí. Vichrová, Ing. Vichr
1. Paní Vrbacká informovala přítomné o průběhu výjezdního zasedání v Opatově na Moravě.
2. Společnost přátel Bigy prodloužila nájemní smlouvu na farní budovu v Opatově na Moravě o dva roky, tj. do 31. 12. 2016.
3. Přítomní členové výboru jednomyslně schválili uzavření darovací smlouvy na částku 100.000,- Kč s Biskupským gymnáziem Brno, s tím, že dar bude poskytnut na částečnou úhradu rekonstrukčních prací spojených s opravou stropu v tělocvičně a renovací sociálního zařízení u gymnastických sálů.

Poděkování

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Vážení rodiče, milí přátelé Bigy,
dovolte, abychom Vám vyjádřili vděčnost za Vaši dosavadní přízeň a ve stručnosti Vás seznámili s činností Společnosti přátel Biskupského gymnázia v roce 2013. Díky Vaší podpoře jsme finančně pomáhali sociálně znevýhodněným studentům, odměňovali studenty úspěšně reprezentující školu, zabezpečovali provoz fary v Opatově, hradili pojistné za školní automobil, hradili náklady spojené s provozem kopírek pro studenty, podpořili akci Centra pro rodinu „Pouť rodin a brněnských církevních škol“.
V neposlední řadě jsme gymnáziu věnovali finanční prostředky ve výši jednostotisíc korun na částečnou úhradu stavebních prací souvisejících s přestavbou sociálního zařízení u gymnastických sálů a opravou stropu v tělocvičně.
V příštím roce chceme v uvedených aktivitách pokračovat a dále je rozvíjet. V této souvislosti jsme o dva roky prodloužili smlouvu na pronájem farní budovy v Opatově na Moravě. Chceme i nadále spolupracovat s Centrem pro rodinu a podpořit některou z jeho akcí.
V letoším roce nás také potěšil Váš zájem o členství. Obdrželi jsme od Vás na padesát nových přihlášek. Děkujeme za ně i za členské příspěvky nezbytné pro běžný provoz. Nové zájemce zveme do našich řad.
Jsme mile překvapeni a potěšeni dary, které nám věnujete. Velice si vážíme Vaší přízně, kterou tímto způsobem projevujete a věříme, že nám ji zachováte i do budoucna.
Vážení rodiče a přátelé Bigy děkujeme za poskytnuté finanční dary a za podporu naší činnosti.
Přejeme Vám krásné a požehnané Vánoce.
S přáním všeho dobrého v novém roce 2014

Oprava stropu v tělocvičně – fotodokumentace

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

8 fotografií

Společnost přátel Biskupského gymnázia Brno věnovala škole finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu stavebních prací souvisejících s přestavbou prostor nad hudební výchovou, sociálního zařízení u gymnastických sálů a opravou stropu v tělocvičně

Rekonstrukce sociálního zařízení – fotodokumentace

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

14 fotografií

Společnost přátel Biskupského gymnázia Brno věnovala škole finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu stavebních prací souvisejících s přestavbou prostor nad hudební výchovou, sociálního zařízení u gymnastických sálů a opravou stropu v tělocvičně

Rekonstrukce prostor nad hudební výchovou – fotodokumentace

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

5 fotografií

Společnost přátel Biskupského gymnázia Brno věnovala škole finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu  stavebních prací souvisejících s přestavbou prostor nad hudební výchovou, sociálního zařízení u gymnastických sálů a opravou stropu v tělocvičně.

Začátek září primy A a primy B v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

2 fotografie

Je pondělí 2. září 2013. Studenti Biskupského gymnázia se scházejí před katedrálou, aby zahájili nový školní rok mší svatou s otcem biskupem. Najdeme zde ty starší, zkušené, které už ve škole „nemůže nic překvapit“ až po ty nejmladší – primány. Prima B přichází s batohy na zádech. Po skončení mše svaté odjíždí do Opatova na seznamovací kurz. „Najdu tam kamaráda nebo kamarádku? Jaké to asi bude?“ myslí si. Ale to už se jich kromě třídního učitele ujímají i jejich starší kamarádi Vojta, Matěj, Vláďa a Prokop, absolventi Bigy z předminulého školního roku, nyní ve funkci instruktorů. Na znamení toho, že patříme k sobě, dostává každý účastník kurzu modrý šátek. Věnovala jej Společnost přátel Bigy. Šátek poslouží k různým hrám a stane se z něj také pěkná památka s nápisem „Opatov 2013“. Obavy a ostych rychle mizí a první seznamovací hry začínají už před odjezdem vlaku. Protože je dnes nevlídné počasí, nemůžeme být venku, a tak se výkřiky „laskavá Lucka, hrozný Honza, ochotný Ondra“ a další rozléhají nádražní halou.
Odpoledne po 13. hodině přijíždíme konečně do Opatova. A je tu první problém: Kde je objednaný oběd? Várnice na domluveném místě nestojí. „My máme hlad!“ oznamují důrazně primáni a jejich třídní ví, že musí rychle telefonovat do stravovací firmy, i když tu už čeká na záběry a rozhovory štáb České televize, aby o opatovské faře a jejím využívání natočil reportáž pro Křesťanský magazín. Ale vše se brzy vyřeší, přivezou várnice s dobrým jídlem, studenti se naobědvají a ubytují, reportáž se natočí a my se můžeme nerušeně věnovat hrám, které instruktoři pečlivě připravili.
V úterý špatné počasí vrcholí, a tak zůstáváme po většinu dne na faře. Seznamovací hry jsou dobře vymyšlené, a tak lze říci, že už se všichni známe křestními jmény. Ale vzpomeneme si rychle? Hra s názvem Deka to ukáže. Třída je rozdělena na dvě skupiny, uprostřed místnosti stojí instruktoři a drží deku jakožto oponu. K této oponě vyšle každé družstvo svého zástupce. Opona jde dolů: kdo rychleji řekne jméno svého soupeře, získává pro své družstvo bod. Jen ten, kdo byl přítomen, ví, jak komické situace vznikaly
V dalších dnech se počasí začíná rychle zlepšovat, a proto se mohou provozovat nejrůznější aktivity na bývalé zahradě u fary, v lese i v uličkách Opatova. Vydáváme se na výlet po okolí a ve čtvrtek večer litujeme, že už nás ráno čeká odjezd. Ale to bude až ráno. Dnes si ještě musíme užít táboráku. Chystáme si scénky na téma Pohádka trochu jinak, abychom dobře pobavili sebe i své nové kamarády. Během našich „divadelních představení“ nás překvapí milá návštěva – otec Blažej, náš spirituál. A tak mu nabídneme špekáček a zahrajeme mu znovu scénky, které neviděl, protože chceme, aby se „taťkovi“ mezi námi líbilo.
Po večerní modlitbě u táboráku se jdeme umýt a rychle spát. Třídní učitel všem připomíná, že ráno brzy vstáváme, vždyť musíme balit a uklízet. Budíček je stanoven na sedmou hodinu, ale pánové vstávají radši už o půl šesté a třídní se nestačí divit…
Na víkend fara utichá a v pondělí přijíždí prima A. Také tato třída vzpomíná na Opatov velmi ráda. Dejme jí proto slovo:
Po neúnavné cestě vlakem a autobusem jsme konečně (!) dorazili do překrásné fary v Opatově. Ihned po příjezdu a lahodném obědě jsme se“s radostí“ pustili do umývání nádobí. Jupí! Ale stejně nejlepší hra ze všech byla hra jménem BULDOCI. Spočívá v tom, že jeden rozzuřený buldok musí chytit ostatní roztomiloučké čivavy. A pokud je buldokem např. agresivní Filip se silnou Martinou, tak nemáte absolutně žádnou šanci neutrpět nějaké zranění. Adapťák sice ještě nekončí, ale nejlepší hra byla jednoznačně BULDOCI.
Zajímavý je také rozhovor, který připravila studentka primy A Alena Zichová se svými spolužáky. Vybíráme z něj tuto část:
Co jste od seznamovacího kurzu očekávali?
Marek: Velmi dobré stravování.
Filip: Já jsem očekával, že poznám nové kamarády.
Petr: Já jsem očekával dobrou zábavu.
Dominik: Já jsem očekával zábavné hry.
Adam: Očekával jsem spoustu zábavy a nové přátele.
Klára: Já jsem očekávala srandu a hezkou přírodu.
Líbilo se vám ubytování a jídlo?
Marek: Ano, bylo to velmi příjemné.
Filip: Ubytování bylo dostačující a jídlo dobré.
Petr: Ano, moc.
Dominik: Ano, jídlo bylo výborné.
Adam: Ano, byl jsem nadmíru spokojen.
Klára: Moc, bylo tu hezky.
Splnila se vaše očekávání?
Marek: Ano.
Filip: Myslím si, že zatím ano.
Petr: Ano, bylo to výborné, ale vůbec ne, jak jsem očekával.
Dominik: Ano.
Adam: Ano, byl jsem nadšen.
Klára: Ano, bylo to tu krásné.
Tato poslední věta hovoří za vše. Jsme rádi, že studenti obou prim budou na seznamovací kurz rádi vzpomínat. A my také.
Třídní učitelé Milan Haminger a Vladimír Krátký

Virtuální prohlídka