Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Pozvánka na setkání Spolku přátel Bigy Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení a milí absolventi, rodiče, učitelé, přátelé BiGy,

zveme vás na setkání, které jsme nazvali Restart Spolku přátel BiGy – nové výzvy a příležitosti, které se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2023 v 18:00 ve sborovně gymnázia.

Součástí setkání bude Valná hromada Spolku přátel BiGy, kde budou prezentovány zprávy o činnosti a hospodaření Spolku a zpráva revizní komise za uplynulý rok. Hlavním bodem bude představení návrhu na změny v činnosti Spolku  a následná diskuse. Dále se bude volit nový výbor Spolku a revizní komise*. Na setkání a k diskusi jsou zváni jak členové, tak nečlenové Spolku.  

Po 25 letech existence Spolku, jehož posláním byla od počátku duchovní a hmotná podpora školy, nastala doba, kdy toto poslání chceme aktualizovat, dát mu novou formu, obsah a zejména získat potřebný impuls – tak, aby Spolek lépe reagoval na výzvy dnešní doby. Chtěli bychom, aby Spolek vytvářel neformální prostor, kde se mohou setkávat a propojovat ti, kteří do školy chodí a pracují tam, s absolventy, rodiči, bývalými vyučujícími a všemi přáteli školy. Chtěli bychom, aby Spolek reagoval na aktuální potřeby školy a snažil se ve spolupráci s tímto širokým spektrem příznivců hledat možnosti, jak je naplňovat. Rádi bychom, aby Spolek ve spolupráci se školou například pořádal různé akce (kulturní, sportovní, vzdělávací, diskusní, benefiční), podporoval i nadále nadané studenty, pomáhal studentům znevýhodněným, prostřednictvím absolventské sítě umožňoval kontakty a výměnu zkušeností mezi studenty a absolventy, a v neposlední řadě pomáhal škole s PR a fundraisingem. Biskupské gymnázium letos oslaví 33 let od znovuobnovení a my věříme, že takový „restart“ ve spolupráci s těmi, kterým škola leží na srdci, by pro ni byl krásným dárkem. Přijměte tedy naše pozvání k setkání a diskusi o tomto novém konceptu Spolku přátel BiGy, který se neobejde bez vašeho zájmu.

 

 

 

Za Biskupské gymnázium Brno a mateřskou školu

Mgr. Karel Mikula, v.r., ředitel

 

Za Spolek přátel BiGy

Mgr. Martin Večeřa, Ph.D., v.r., místopředseda výboru

 

V Brně 1. února 2023

 

* Návrh kandidátů do výboru a revizní komise spolku je možno podávat písemně u paní Jany Kozlíčkové v účtárně školy, na mailové adrese jana.kozlickova@bigy.cz nebo osobně na valné hromadě, nejpozději však do zahájení volby členů výboru a revizní komise. Před zahájením valné hromady bude možné zaplatit členské příspěvky, případně poskytnout peněžité dary.

 

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy

Virtuální prohlídka