Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Martina Tinková
učitelka
Předsedkyně předmětové komise Francouzský jazyk
KFJKfjnFRJ
 dle domluvy
 169

Nejnovější články

Konverzační soutěž ve francouzštině zná své vítěze, DIPLOMY DELF předány!

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

9 fotografií

Ve čtvrtek 22.2. jsme propojili dvě slavnostní události a to sdělení výsledků a předání cen za Konverzační soutěž ve francouzštině_Olympiades de français a také předání mezinárodních diplomů z francouzského jazyka DELF scolaire. Jak jistě víte, všichni studenti, kteří na podzim zkoušku konali byli úspěšní. 22 studentů si tedy převzalo diplomy v úrovni A1-B2. Mezi předávajícími byli jak pan ředitel Karel Mikula, tak ředitel francouzské Aliance Jiří Votava, kolegové Fabrice Gaspel a Mirka Ševčíková. Diplomy si odnesli nejen vítězové, ale také všichni účastníci a to za svou odvahu ukázat, na jaké úrovni již francouzsky hovoří. 

Všem studentům blahopřejeme a těšíme se, že ti kteří mají před sebou krajské kolo Olympiades nás budou dobře reprezentovat. Ti, kteří mohou využít diplomy jako náhradu za maturitní zkoušku budou ve svých znalostech pokračovat na vysokých školách a ti, kteří získali diplomy nižších úrovní, se budou chystat v průběhu studia nejen na další zkoušky, ale také např. na studijní pobyty v zahraničí v rámci Erasmu. 

A kdo tedy postupuje do krajského kola 18.3. 2022?

Kategorie ZŠ (tercie, kvarty) 

1. místo Klára Hladká (KB), 2. místo Jan Blažek (KB), 3. místo Doubravka Plíšková (KB)

Kategorie SŠ (1.-3.roč, kvinty,sexty,septimy) 

1. místo Richard Musil (SpB), 2. místo Dorota Lennerová (SxB), 3.místo Anna Oukropcová (SpB) 

Félicitations! za francouzštinu Martina Tinková

Zařazeno v kategoriích:

Jazykové zkoušky
Soutěže
Francouzský jazyk
Celý článek...

Výběrové řízení na týdenní pobyt do St. Nazaire ukončeno

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

4 fotografie

Milí studenti, 

děkujeme všem, kteří projevili zájem o týdenní pobyt na gymnáziu v St. Nazaire (12.4.-19.4.) v rámci programu Erasmus. Seznam studentů, kteří se zúčastní pobytu, včetně náhradníků, najdete v příloze. Vaše motivační dopisy a připravené aktivity nás potěšily svou kvalitou. Další informace vám budou komunikovány prostřednictvím Ms Teams.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se s vámi na pobyt ve Francii!

Martina Tinková a Darja Chocholáčová

Přílohy

 Liste_des participants_St. Nazaire.docx [13 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Francouzský jazyk
Zahraniční spolupráce
Celý článek...

RENDEZ-VOUS A LA FRANCAISE_INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ PRO BUDOUCNOST

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

5 fotografií

V úterý 30.1.2024 se vybraní studenti třetích ročníků a sext zúčastnili výjimečné akce s názvem RENDEZ-VOUS A LA FRANCAISE. Na Ekonomické fakultě MU se setkali se zástupci mnoha škol, institucí a firem, jejichž společným jmenovatelem byla francouzština. Studenti měli jedinečnou šanci seznámit se s příběhy bývalých studentů oboru Francouzština pro hospodářskou činnost, kteří se díky francouzštině dostali na zajímavá místa a pozice. Tento kulatý stůl byl studenty velmi ceněn, mezi zúčastněnými byli např. Roman Dušil, Lenka Bursíková, Michal Macko a další. V odpolední části po příjemném občerstvení čekaly na studenty “ateliers” např. francouzština pro právníky, lékaře, hudebníky, inženýry, Jak napsat správný životopis, Jak uspět na pracovním trhu, Francouzský kvíz a další. Po celý den byli ve foyer přítomni zástupci nejen MU, ale také firem z Brna, kteří hledají francouzsky mluvící zaměstnance _ Zebra technologies, Kindryl, NOTINO, atd. Studenti měli možnost zeptat se na cokoliv potřebovali. A co na to sami účastníci z řad studentů?

Bernadeta Kadaňková (3.A): Tato akce se mi velmi líbila a byla pro mne určitě prospěšná. Dostala jsem povědomí o tom, co všechno se s francouzštinou dá dělat a kam vás to může dostat. Takže bych to asi doporučila úplně všem, dokonce i těm, co vůbec francouzštinu nemají.

Aneta Soldánová (3.A): Rendez-vous se mi moc líbil. Začátek prezentace byl trošku nudnější. Na konci se mi velice líbily příběhy hostů, kteří byli na Rendez-vous pozvaní. Celou akci bych hodnotila velmi pozitivně.

Ema Svadbíková (3.A): RDV à la française je podle mě dobrý formát pro setkání i nastínění možností, jak dál s francouzštinou. Líbila se mi svižnost prezentací i debata u kulatého stolu. Zároveň pro mě osobně tam nic moc nebylo, protože nepřemýšlím o ekonomii, právech nebo managementu. I tak mě to povzbudilo k ještě větší práci na francouzštině.

Pokud vás možnosti s francouzštinou zajímají, přijďte se podívat do učebny č. 168, kde jsou pro vás připraveny prospekty a další informace!

Zařazeno v kategoriích:

Francouzský jazyk
Zahraniční spolupráce
Projekty
Další projekty
Celý článek...

Výsledky překladatelské soutěže mile překvapily!

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Titulní obrázek článku

V pátek 26.1.2024 se zástupci našich “překladatelů” zúčastnili slavnostního vyhlášení “Překladatelské soutěže” na Filozofické fakultě v Olomouci. Příjemné dopoledne nebylo jen o předávání ocenění těm nejlepším, ale hlavně o odborném rozboru překládaných textů, který připravili zástupci jednotlivých kateder (anglistika, romanistika, germanistika, rusistika). Z řad profesionálních překladatelů zazněl obdiv nad vysokou úrovní středoškolských studentů v jazykové obratnosti a vyjádřili přání,  aby se studenti nepřestávali dále rozvíjet v cizím, ale i mateřském jazyce. Fakultního kola se zúčastnilo téměř 300 studentů. Konkurence byla nejenom z jiných gymnázií, ale především z gymnázií bilingvních, ale i ty, naši studenti překonali. 

Mezi zúčastněnými studenty byli Tomáš Barteček (OkB), Adéla Kabelková (3.B), Magda Kapitánová (SpB), Míša Tománková (SpA),  Alžběta Poláčková (4.B), Ema Lauermanová (SpB), Ondra Soukup (OkB) a Martin Sochorec (OkB). 

A mezi oceněnými? 

2. místo za nj Alžběta Poláčková (4.B)  3.místo za frj Ema Lauermanová (SpB) a čestné uznání za frj Tomáš Barteček (OkB)

BLAHOPŘEJEME! a věříme, že v dalších letech se budou naši studenti i nadále umísťovat na předních místech. 

CELOREPUBLIKOVÉ KOLO_PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Titulní obrázek článku

Čtvrtý lednový den patřil na Filozofické fakultě v Olomouci všem “překladatelům - středoškolákům”. Osm zástupců z řad našich studentů se pokusilo o co nejkvalitnější překlad z angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny do rodného jazyka. Nebylo to vůbec snadné. Panovala všeobecná shoda, že texty byly tentokrát mnohem obtížnější než v minulých kolech. V příloze najdete zadání pro všechny jazyky, můžete tedy posoudit sami. 

A jak se jim překlad podařil, rozkryje porota složená z profesionálních překladatelů. Výsledky se dozvíme na slavnostním vyhlášení dne 26.1.2024 v aule FFMU. Po ceremoniálu bude následovat debata nad překlady s odborníky. 

Věříme, že si studenti zajímavé zkušenosti cenní a kdoví, který z nich bude jednou profesionálním překladatelem?

DELF SCOLAIRE_ZKOUŠKY SPLNĚNY NA 100%

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

3 fotografie

Dovolte, abych všem studentům, kteří se zúčastnili listopadových zkoušek DELF SCOLAIRE na naší škole, poblahopřála, protože jak jsme se přes Vánoce dozvěděli, všichni studenti zkoušku splnili. Slavnostní předání diplomů/certifikátů proběhne v měsíci únoru nebo březnu, za přítomnosti ředitele Francouzské Aliance, pana Jiřího Votavy. 

Studentům přejeme hodně dalších úspěchů s francouzštinou, kolegům, kteří nám pomáhali se zkouškami děkujeme a děkujeme také vedení školy za podporu konání této mezinárodní zkoušky na našem gymnáziu. 

Komise francouzštiny

UNI PAR LES LANGUES/UNIDOS POR LAS LENGUAS

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

8 fotografií

2. pracovní setkání společného projektu tří brněnských gymnázií Bigy, GyBy a Slovaňáku proběhlo 18. prosince v prostorách našeho gymnázia. Studenti septim a třetích ročníků z těchto tří gymnázií ve staronových skupinách pracovali na společných scénářích, aby na jaře mohla každá skupina natočit svůj film. Postupně vznikali scénáře na zajímavá témata (cestování, gastronomie, společná Evropa, televizní show apod. ) Došlo k upravení kritérií pro výsledná díla - délka filmu 3-4min, film ve francouzštině nebo španělštině, titulky v češtině. Ke třetímu setkání, kde by se měly filmy točit, editovat, dělat úpravy textů ve scénářích, dle potřeb každé skupiny, by mělo dojít na začátku dubna. Po celou dobu setkání panovala příjemná pracovní atmosféra. Studenti byli schopní se dohodnout na obsahu scénáře, na rozdělení pracovních rolí, na časovém plánu, ale také na práci ve svém volném čase. Už se těšíme na poslední úpravy a také na závěrečné představení filmů na konci školního roku. 

Martina Tinková, Simoneta Dembická a kolektiv ostatní jazykářů z GyBy a Slovaňáku

Zařazeno v kategoriích:

Francouzský jazyk
Tvorba
Projekty
Správní zaměstnanci
Učitelé
Absolventi
Další projekty
Žáci
Celý článek...

Výběrové řízení na týdenní pobyt na gymnáziu v St. Nazaire

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

6 fotografií

Předmětová komise francouzštiny vyhlašuje výběrové řízení na týdenní pobyt na francouzském gymnáziu v St. Nazaire v termínu od 13.4.- 20.4.2024 pro 10 studentů 3. ročníku a septim, kteří splní následující podmínky výběrového řízení: 

1) čitelně, ale rukou napsat motivační dopis (vzor viz příloha), odevzdat do 30.1. 2024 v kabinetě francouzštiny

2) zpracovat zajímavým způsobem téma na společný “ateliér” (podrobnosti viz příloha), odevzdat také do 30.1. 2024

3) počítat s pobytem ve francouzské rodině, dopolednem ve škole, odpolednem věnovaným kulturnímu programu

Těšíme se na vaše přihlášky. Vaši francouzštináři. 

 

Známe výsledky překladatelské soutěže!

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

9 fotografií

Letos proběhl už 3. ročník překladatelské soutěže, kterou pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti mají za úkol během 120 minut přeložit za pomocí slovníku 2 texty - publicistický a odborný. Překládanými jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina a španělština. Školního kola se zúčastnilo celkem 30 studentů. A kdo postupuje do celostátního kola, které se uskuteční 4.1.2024 přímo na Filozofické fakultě UP v Olomouci?

Angličtina  

1. místo   Magdalena Anežka Kapitánová, SpB    2. místo  Michaela Tománková, SpA    3. místo  Gabriela Vránová, 3.C

Francouzština

1. místo  Tomáš Barteček, OkB   2. místo   Ema Lauermanová, SpB        3. místo Richard Musil, SpB

Němčina

1. místo   Alžběta Poláčková, 4.B    2. místo   Adéla Kabelková, 3.B     3. místo  Jan Indra, SxA

Španělština 

1. místo   Ondřej Soukup, OkB      2. místo   Martin Sochorec, OkB    3. místo   Kateřina Soukupová, SxB

Všem studentům držíme palce, ať se jim kvalitně překládá! 

Vaši jazykáři. 

Výběrové řízení na 80 denní pobyt ve Francii_program Erasmus +

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

2 fotografie

Milí studenti třetích ročníků a septim! 

V rámci programu Erasmus+ vypisujeme výběrové řízení pro 4 studentky či studenty, kteří mohou strávit 80 dní na partnerské škole v Nîmes nebo v Saint Nazaire. Jedná se o pobyt (březen - květen 2024). Zúčastnit se může každý, kdo splní následující podmínky: 

1. navštěvuje třetí ročník nebo septimu

2. úroveň francouzštiny je minimálně A2 (doložit certifikátem DELF A2)

3. nebojí se nových výzev, cestování, komunikace a pobytu v novém prostředí

4. napíše motivační dopis (vzor v příloze), odevzdá ho nejpozději 1.12. 2023 v kabinetě francouzštiny a zúčastní se ústního pohovoru 4.12.2023 od 12h45 v učebně 168

Škola v Nîmes: https://albert-camus-nimes.mon-ent-occitanie.fr/ a v St.Nazaire: https://aristide-briand.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

Pokud byste potřebovali více informací, obraťte se prosím na Mgr. Martinu Tinkovou (kabinet č. 169). Těšíme se na vás!

Virtuální prohlídka