Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Spolek přátel Bigy Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Základní informace

Spolek přátel Bigy Brno byl zaregistrován Krajským soudem v Brně do spolkového rejstříku v roce 2017. Navazuje na činnost občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, založeného v roce 1998 a Nadace Biskupského gymnázia, která působila v letech 1992 – 1998.

Kontakt
Spolek přátel Bigy Brno
Barvičova 85
602 00  Brno

Tel.: 543 429 128
Fax: 543 211 300
E-mail: spolek@bigy.cz

IČ: 65763858

Bankovní spojení: 27-0482340277/0100 (Komerční banka Brno-město)

Účelem spolku je duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia Brno.

Členství ve Spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která podá přihlášku, souhlasí se stanovami a podporuje cíle spolku. Členský poplatek činí 200,– Kč ročně a je možné jej uhradit pod variabilním symbolem 001 na uvedený bankovní účet.  Přihlášku lze podat na mailovou adresu hospodářky sdružení: jana.kozlickova@bigy.cz

Orgány Spolku

Členská schůze

Výbor

Kontrolní komise

Výbor

Předsedkyně: Jana Vrbacká
Místopředseda: Mgr. Martin Večeřa
Členové: Mgr. Karel Mikula, Mgr. Josef Vochozka, Mgr. Jana Krejzová, PhDr. Alena Nováková, RNDr. Miloš Winkler, Jana Kozlíčková

Kontrolní komise

Členové: Helena Hanáková, Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Mgr. Radek Procházka

Finanční zdroje spolku tvoří dary od fyzických a právnických osob a členské příspěvky. Dary odečitatelné ze základu daně je možné zasílat na shora uvedený účet pod variabilním symbolem 002 nebo předat v hotovosti hospodářce paní Janě Kozlíčkové v budově gymnázia (3. podlaží dv. č. 366).

Sociální výpomoci mohou využít studenti z rodin s nižšími příjmy, z rodin s více dětmi, studenti žijící bez rodičů apod. Je určena především na akce školy (lyžařské, vodácké kurzy, seznamovací pobyty, školní výlety apod.) Podkladem pro stanovení sociální potřebnosti je přiznání dávek státní sociální podpory v rodině studenta. Výše příspěvku nedosahuje 100% ceny akce.

Úkolem spolku je rovněž spolupráce se školou. Konají se diskuse o studijních i výchovných problémech. Je vyvíjena snaha nacházet cesty dobré vzájemné komunikace a řešení problémů. Zde je největší nevyužitý prostor k aktivitě spolku a jednotlivých rodičů. Veškerá iniciativa je vítána.

Provoz a opravy farní budovy v Opatově na Moravě (okr. Třebíč)

Farní budovu získal spolek do dlouhodobého bezplatného pronájmu. Budova slouží pro rekreační pobyty studentů, pro školy v přírodě, seznamovací kurzy apod. Objekt je částečně zrekonstruovaný – byla provedena modernizace sociálního zařízení, kotelny, kuchyně i pokojů. Farní budovu mohou po dohodě využívat k rekreaci i jiné právnické či fyzické osoby. Rodiny studentů Bigy jsou na faře velmi vítány. Informace o možnostech ubytování a obsazenosti fary naleznete na farním webu, případně se obraťte přímo na RNDr. Miloše Winklera na tel. č. 543429121 nebo na adrese milos.winkler@bigy.cz. Poplatek za ubytování činí 170,- Kč na osobu a den.

Web: http://faraopatov.cz/

FB: https://www.facebook.com/faraopatov

 

Nejnovější články v kategorii Spolek přátel Bigy

Spolek přátel Bigy Brno - nabídka členství

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení rodiče, bývalí studenti a přátelé Bigy,

dovolujeme si Vám nabídnout členství ve Spolku přátel Bigy Brno, jehož účelem je duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia Brno a výpomoc sociálně znevýhodněným studentům. Rodiče žáků prim a prvních ročníků prosíme o vyplnění přihlášek, které dostali na informativní schůzce. Rodiče ostatních žáků, bývalí studenti a další zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky umístěné na stránkách spolku (základní informace). Vyplněnou přihlášku lze odeslat na mailovou adresu hospodářky: jana.kozlickova@bigy.cz.

Členský příspěvek ve výši 200,- Kč můžete uhradit na účet č. 27-0482340277/0100 s variabilním symbolem 01.

Na spolupráci se těší a za projevenou přízeň předem děkuje

Mgr. Martin Večeřa, místopředseda výboru

 

Vánoční poděkování

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Vážení rodiče, vážení členové spolku, milí přátelé,

dovolte, abychom Vám vyjádřili poděkování za Vaši podporu a dary, které jste v roce 2021 věnovali Spolku přátel Bigy Brno.

Potěšila nás skutečnost, že máte zájem o členství v našem spolku. Obdrželi jsme od Vás několik nových přihlášek. Děkujeme za ně i za zaplacené členské příspěvky.

V letošním roce jsme bohužel museli vlivem vnějších okolností omezit naši činnost.  Přesto jsme zajišťovali provoz a běžnou údržbu farní budovy v Opatově na Moravě a poskytovali příspěvky úspěšným studentům. Věříme, že v nadcházejícím roce se budeme moci všem našim činnostem věnovat naplno. 

Vážení rodiče, vážení členové spolku a milí přátelé, Vaší náklonnosti si velice vážíme. 

Přejeme Vám příjemné a požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce 2022.

Kvinta B v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

7 fotografií

V smutném březnu 2021 za monitory našich počítačů jsme si slíbili, že jakmile to bude jen trochu možné, pojedeme společně na výlet. Jsme moc rádi, že jsme v říjnu 2021 mohli strávit  radostný společný víkend na faře v Opatově. Děkujeme všem, kteří nám to umožnili. 

( kvinta B Biskupské gymnázium Brno)

Ohlédnutí za létem v Opatově - 2. DÍL

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

6 fotografií

BOSTONSKÝ RYCHLOZPRAVODAJ

Kontakt na organizátory:

Hlavní vedoucí: Tereza Antlová

e-mail: tabornafare@gmail.com

Tábor je určen pro děti od ukončené první třídy do 14 let. Máte-li o tábor zájem, neváhejte se ozvat na uvedený e-mail, nové účastníky rádi přivítáme 😊

SLOVO ÚVODEM

Letos se z účastníků tábora stali zaměstnanci bezpečností agentury DVS. Jejich úkolem bylo zajistit bezpečný převoz nejvzácnějšího klenotu na světě – náhrdelníku Le Toussaint – na světovou výstavu v Bostonu. V průběhu týdne se však ukázalo, že celá bezpečnostní agentura je pouze zástěrkou a ve skutečnosti se jedná o mafii! Síly všech se tak upřely na odhalení mafie, a především na záchranu náhrdelníku.

Jak týden probíhal, si můžete přečíst v zápiscích jednotlivých skupinek.

SOBOTA 17. 7. 2021 – SIGMA

Ráno byl budíček v 7:30. Na rozcvičce jsme běhali a hráli Ovo-ovo. Ke snídani jsme měli chleba s marmeládou. V dopolední hře jsme získávali informace o náhrdelníku. Na oběd jsme dostali brokolicovou polévku a kuře na kari s rýží. O poledňáku si každý dělal, co chtěl. Dále přišla odpolední hra, která prověřila naši fyzickou zdatnost a doplnili jsme ji Rybičkami a Mrkanou. K večeři byl fazolový guláš s chlebem. Poté nás čekaly jen hry v Rytířáku.

NEDĚLE 18. 7. 2021 – EPSILON

Dnes ráno byl budíček v 8:30. Šli jsme na rozcvičku, kde jsme tancovali na nádhernou německou písničku Fliegerlied mit. Na snídani jsme měli chleba s marmeládou a s čajem. V dopoledním programu jsme hráli Opatovské MHD na fotbaláku, které bylo ze začátku hodně matoucí. Při návratu na faru jsme přivítali novou členku Magdu do našeho dokonalého týmu ALF neboli Epsilon. Také nás přijel navštívit kněz Roman. Na oběd nás čekala skvělá krupičná kaše, kterou výborně uvařili Téra a Majkí. Bohužel jsme se dozvěděli, že to musíme umýt, ale děkujeme všem, co nám pomohli.

Po obědové pauze jsme šli na mši ke sv. Anně s knězem Romanem. Po mši nás opustil Tom Č., který musel jet zpět do Brna. Pak jsme tam zůstali a hráli jsme hru jménem Opovaž se rozbít vajíčko. Přes všechna naše očekávání se nám vajíčko nerozbilo. Poté jsme šli na úžasnou večeři, kterou přichystali Kuba a Peťa. A pak jsme hráli hry v Rytířáku.

PONDĚLÍ 19. 7. 2021 – LAMBDA

Dnešní den začal budíčkem v 7:30. Během dvou písniček jsme se museli dostavit na rozcvičku. Chvíli jsme běhali a poté jsme skákali velmi oblíbené žabáky až zpět na faru. Na snídani byly opět chleby s máslem a marmeládou. Poté jsme dostali úkol jít do galerie, kde jsme museli zjistit, jak je zabezpečená proti zlodějíčkům.

Na oběd byla cibulačka a čočka s vajíčkem, okurkou a chlebem. Bylo nám ctí tento oběd umývat, ale děkujeme všem, kteří nám pomohli. Odpolední klid byl jako každý jiný. Odpoledne jsme hráli hru „opět nás vedoucí chytají“. Sbírali jsme lístečky, za které jsme koupili zabezpečení přepravy náhrdelníku. Na večeři jsme si pošmákli na velmi dobré pizze. Potom už jsme šli akorát do Rytířáku hrát hry.

ÚTERÝ 20. 7. 2021 – JÓTA

Jako utajení agenti děláme velmi neobvyklé věci. Třeba jako dne 20. 7. 2021. Je chvilka po půlnoci. Budí nás nasazený špion Felix Kaalinpää. Dozvěděli jsme se od něj, že musíme sledovat jednoho z podezřelých. Tím začala první dnešní hra. Po úspěšné špionáži jsme se vrátili unavení na faru a padli únavou do spacáků. Naštěstí se ráno budíček posunul a rozcvičku jsme neabsolvovali. Snídaně byla dnes výjimečně jiná než jiné. Překvapil nás rohlík s čokoládou, na které jsme si všichni pochutnali. Služba umyla nádobí a následovaly dopolední hry. Hráli jsme za farou Obrázkovou tichou poštu, která byla velmi zajímavá, a Koště, u kterého byla důležitá rychlost a mrštnost. Následně jsme se přesunuli do Rytířáku, kde jsme hráli Tichou poštu, která nám přinesla spoustu zajímavých vět, Kuličkové ložisko, při kterém exceloval Simi, a poslední Židličkovanou, u které prohra znamenala chystání hrnečků v jídelně.

Po těchto skvělých hrách nás čekal oběd. Podávaly se francouzské brambory s česnekovou polévkou. Oběd byl jako jindy velmi chutný. Následoval polední klid a pro nás mytí nádobí, se kterým nám naštěstí spousta dobrovolníků pomohla. Hodně táborníků využilo také polední klid k nákupu v Jednotě. Poledňák nám skončil a byla tu svačina, na kterou se podával meloun.

Poté si agentura ověřila naše malířské schopnosti při malování jednotlivých členů agentury. Při následující hře jsme si i zaběhali, protože jsme běhali do galerie obdivovat umění ostatních táborníků. Všichni jsme si skvěle zaběhali a užili. Stihli jsme si i zablbnout na hřišti. Po volné zábavě jsme utíkali na večeři, kterou jsme všichni s chutí zhltali, protože byl špenát! Služba umyla nádobí, my jsme dopsali zprávu dne a šli jsme ji přečíst sem do Rytířáku.

Dnešek byl super 😊

STŘEDA 21. 7. 2021 – KAPPA

Zde se musím omluvit, příspěvek od skupinky Kappa se mi nepovedlo dohledat. Nočníš špionáž z předchozího dne nám přinesla velké odhalení, a to, že ve skutečnosti pracujeme pro mafii. Rychle jsme se shodli, že pokusíme mafii její plány překazit a ochránit náhrdelník. Středa se proto nesla ve znamení odhalování jednotlivých mafiánů a zjišťování, kdo vlastně chce náhrdelník ukrást, a kdo naopak se chystá mafii zradit a obrátit se k dobru. Dopoledne jsme museli vypomáhat s tajnou komunikací mafie, při níž se nám podařilo odhalit řadu věcí, které se mafie snažila skrýt. Úspěšné bylo i odpoledne, kdy jsme se s pomocí Felixe Kaalinpäy v přestrojení proplížili až do tajného mafiánského archivu. Večer jsme klasicky hráli hry v Rytířáku.

ČTVRTEK 22. 7. 2021 – JÓTA

Ranní budíček v 7:45 se konal,

bohužel náš zrak se za šátky schoval.

Po Opatově jsme bloudili,

díky Tomu V. překážky skolili.

Po několika hodinách náš zrak se obnovil,

a oběd pro všechny připravil.

Poté hádanky se šifrovaly,

a na cílové místo jsme docházeli.

Mafii a bosse jsme dopadli,

a policistovi předali.

Poté jen ohniště jsme připravili,

a jídlo jsme pojídali.

SLOVO ZÁVĚREM

Všichni do jednoho prokázali velkou dávku osobní odvahy, když v utajení spolupracovali na odhalení mafiánského bosse a na záchraně náhrdelníku Le Toussaint před krádeží. Úžasní pracovníci agentury DVS nejenže zachránili cenný klenot, ale také zajali jednotlivé členy mafie, kteří zůstali mafii věrní. Jejich práce tak byla u konce a mohli se odebrat na zaslouženou dovolenou.

                                                                         Od zvláštního rychlozpravodaje Damiana Flicka

Ohlédnutí za létem v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

2 fotografie

Rudý gentleman

Říkají vám něco jména Vinnetou a Old Shatterhand? Hrdinové slavných filmů natočených v šedesátých letech podle románů Karla Maye mnohým dnešním dětem už nic neříkají. Myslím si, že to je škoda. Tito hrdinové byli vzorem pro mnohé generace. Diváci spolu s dobrodružstvím a napětím podvědomě přijímali také jejich ušlechtilost. A proto jsme letos motivovali táborovou hru právě těmito filmy.

Víte, kdo je to „greenhorn“? To je ten, co přijede na divoký západ a vše se teprve učí. A tak jsme se také učili. Třeba střílet lukem nebo „medvědobijkou“ (v našem případě vzduchovkou). A někteří (dokonce i z těch nejmenších) se projevili jako zkušení rudoši, když z pěti ran poslali šíp do terče čtyřikrát. Také jsme stopovali „bledé tváře“ a sami se před nimi skrývali. Nebo jsme šili indiánské oblečení či vyráběli různé ozdoby (které jsme pak tajně darovali někomu z kamarádů). Pokoušeli jsme se také zkrotit laso. Roztočit „talíř“ se podařilo většině. Nakonec všechny čekala pravá indiánská odměna – náramky vyrobené peruánskými indiány.

Největším pokladem ale bylo to, že jsme nalezli spoustu kamarádů a prožili s nimi celý týden. A nezabránila tomu ani covidová epidemie. Všichni jsme prošli testováním beze ztrát.

Prázdniny v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Rudý gentleman

Říkají vám něco jména Vinnetou a Old Shatterhand? Hrdinové slavných filmů natočených v šedesátých letech podle románů Karla Maye mnohým dnešním dětem už nic neříkají. Myslím si, že to je škoda. Tito hrdinové byli vzorem pro mnohé generace. Diváci spolu s dobrodružstvím a napětím podvědomě přijímali také jejich ušlechtilost. A proto jsme letos motivovali táborovou hru právě těmito filmy.

Víte, kdo je to „greenhorn“? To je ten, co přijede na divoký západ a vše se teprve učí. A tak jsme se také učili. Třeba střílet lukem nebo „medvědobijkou“ (v našem případě vzduchovkou). A někteří (dokonce i z těch nejmenších) se projevili jako zkušení rudoši, když z pěti ran poslali šíp do terče čtyřikrát. Také jsme stopovali „bledé tváře“ a sami se před nimi skrývali. Nebo jsme šili indiánské oblečení či vyráběli různé ozdoby (které jsme pak tajně darovali někomu z kamarádů). Pokoušeli jsme se také zkrotit laso. Roztočit „talíř“ se podařilo většině. Nakonec všechny čekala pravá indiánská odměna – náramky vyrobené peruánskými indiány.

Největším pokladem ale bylo to, že jsme nalezli spoustu kamarádů a prožili s nimi celý týden. A nezabránila tomu ani covidová epidemie. Všichni jsme prošli testováním beze ztrát.

Spolek přátel Bigy Brno - nabídka členství

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení rodiče, bývalí studenti a přátelé Bigy,

dovolujeme si Vám nabídnout členství ve Spolku přátel Bigy Brno, jehož účelem je duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia Brno a výpomoc sociálně znevýhodněným studentům. Rodiče žáků prim a prvních ročníků prosíme o vyplnění přihlášek, které dostali na informativní schůzce. Rodiče ostatních žáků, bývalí studenti a další zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky umístěné na stránkách spolku (základní informace). Vyplněnou přihlášku lze odeslat na mailovou adresu hospodářky: jana.kozlickova@bigy.cz.

Členský příspěvek ve výši 200,- Kč můžete uhradit na účet č. 27-0482340277/0100 s variabilním symbolem 002.

Na spolupráci se těší a za projevenou přízeň předem děkuje

Jana Vrbacká, předsedkyně výboru

 

Tábory v Opatově 2020

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

7 fotografií

PARAMÝTHIA

Letní tábor 2020

„Znovushledání – Začátek – Pohádka – Melodie – Na vlásku – Fara – Táborák.“ (Terezka G.)

I těmito slovy lze popsat letošní tábor pro děti ve věku 7 – 14 let, který se i přes nepříznivé okolnosti mohl v Opatově uskutečnit. Níže nabízíme malou ochutnávku 😊

Přemýšleli jste, co se nachází za zrcadlem? Tam, kde se skutečnost mění ve fantazii a fantazie ve skutečnost? Paramýthia. Země mnoha tváří a plná příběhů, které píše hlavní spisovatel Werkisto. Příběhy, ve kterých každý den vítězí dobro nad zlem. Před okolními světy je Paramýthia chráněna, kdo ale ochrání Paramýthii před sebou samou a před zlem, jenž se ji snaží ovládnout?

CESTA K ZÁCHRANĚ

Peťa A.

Kouzelné zvonky v jádru dobré srdce mají,

Elimas Magus je však zahalil kletbou zlou.

Přesto se pohádky z prokletí dostat dají,

stačí nyní postupovat s dobrou vůlí tvou.

Pod šifrou skrývá se vybavení potřebné.

Až budeš mít v myšlenkách svých naprosto čisto,

pak tohle vše obstarat si musíš, ne že ne

A vydáš se obratem na určené místo.

Vše získané na sebe obleč hned jak to zvíš

Jedná se o roušku, kšilt, rukavice, brýle,

K záchraně Paramýthie budeš o krok blíž

Právě teď nastala ta správná pravá chvíle

Odhalíš-li bezpečně záchrany tajemství,

svět Paramythie bude tobě zavázán.

Kroky tvé musí vést   do zahrady té, se ví,

Až tam, kde velký kotlík bude ti ukázán.

Do této nádoby vložíš předmět zkázy té,

poté poodstoupíš o několik kroků zpět.

Všichni zde musí vidět, to je důležité

a už jen vyčkáš, jak se rozplyne hrůzy svět.

Pak mocné zaklínadlo vyřkni a rázem viz,

říše nebude pod vládou zlého Magia:

TO TÉLOS TIS KAKÍS DÝNAMIS

SÓSTE TA PARAMÝTHIA!