Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nové příspěvky

Projektový týden latiny a dějepisu

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. et Mgr. Martin Doležel

Titulní obrázek článku

V rámci projektového týdne sext a 2. ročníků pořádají předmětové komise latiny a dějepisu exkurzi do severní Itálie (Ferrara, Bologna, Florencie, Ravenna), která se uskuteční ve dnech 1.-6.10.2023 . Přihlašování účastníků proběhne ve čtvrtek 14.9.2023 od 7:00 v kabinetě dějepisu. Kapacita: 35 míst. Bližší informace v kabinetě dějepisu.

Harmonogram zahájení školního roku

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážené studentky a studenti, program prvních dní nového školního roku je následující:
4. září (pondělí) 
8.30 - mše svatá v katedrále na Petrově 
10.30 - třídnické hodiny v kmenových učebnách (asi 45 minut) 
11.00 - 12.30 - vydávání obědů ve školní jídelně
5. září (úterý)
8.00 - zahájení vyučování pro všechny studenty
primy budou mít od 8.00 do 12.30 hodin třídnické hodiny a potom oběd
1. C bude mít první dvě hodiny třídnické a potom se bude učit podle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování), 1.A a 1. B jsou na adaptačním kurzu.
Ostatní třídy budou mít první hodinu třídnickou a pak se budou učit podle standardního rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).
Obědy se budou vydávat od 11.00 do 14.00 hodin.
6. září (středa)
Všichni studenti se budou učit podle standardního rozvrhu.
Obědy se budou vydávat od 11.00 do 14.00 hodin.

Přehled kmenových tříd najdete v příloze tohoto článku.

Dny chemie na PřF MU

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Eva Dobrovolná

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pořádá v rámci projektu „Podpora nadaných žáků a studentů na Přírodovědecké fakultě MU 2019“ pro zájemce z řad studentů středních škol třídenní informačně-seznamovací akci

Dny chemie

ve dnech 12. až 14. září 2023 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. 
 

Rozvrhy hodin pro školní rok 2023/24

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážené studentky a studenti,
rozvrhy hodin pro školní rok 2023/24 jsou od 11. srpna dostupné ve webové i mobilní aplikaci Bakalářů. 
Rozvrhy budoucích 1. ročníků a prim jsou přiloženy k tomuto článku, protože přístup do Bakalářů bude pro nové studenty vytvořen až začátkem školního roku.
V září může dojít k drobným změnám rozvrhu.

Úřední hodiny na sekretariátu

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Soňa Šmerdová

Úřední dny o prázdninách:

23. 8. 2023       9 - 11 hod.

25. 8. 2023       9 - 11 hod.

28. 8. 2023       9 - 11 hod.

29. 8. 2023       9 - 11 hod.

30. 8. 2023       9 - 11 hod.

31. 8. 2023      9 - 11 hod.

1. 9. 2023        9 - 11 hod.

V případě potřeby použijte e-mail: bigy@bigy.cz

Virtuální prohlídka