Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
RNDr. Alena Pavlačková
statutární zástupkyně ředitele, koordinátorka IT, učitelka
INFMATSeinSEMSEI
 Po
 368

Nejnovější články

Výsledky přijímacího řízení 2024

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážení rodiče,
výsledky přijímacího řízení 2024 najdete v přílohách tohoto článku.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí nebudou rozesílána. 
Začátkem června dostanou přijatí uchazeči prostřednictvím zaručené komunikace v DiPSy pozvánku na úvodní schůzku, která proběhne 13. června v odpoledních hodinách v budově gymnázia.

Pokud se uchazeč vzdá přijetí, sdělte, prosím, tuto skutečnost přes zaručenou komunikaci v DiPSy nejpozději do dvou pracovních dnů od zveřejnění výsledků (tedy do pátku 17. května).

Odvolání mohou zákonní zástupci uchazeče podat pouze v závažných případech, např. při zjištění chyby ve vyhodnocení výsledků. Odvolání lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků (tedy do pondělí 20. května) přímo řediteli školy, která výsledky zveřejnila. Odvolání nelze podávat prostřednictvím systému DiPSy.

Přílohy

 Čtyřleté studium [332 kB] Osmileté studium [464 kB]
Celý článek...

Přijímací řízení 2024 - nahlížení do spisu a zveřejnění výsledků

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážení rodiče,
v pondělí 13. května 2024 v době od 12 do 13 hodin bude možné se seznámit s podklady k rozhodnutí, zejména nahlédnout do opraveného testu ze základů křesťanské kultury. Součástí spisu nebude v této době informace o přijetí/nepřijetí uchazeče.

Pro uchazeče, kteří podali přihlášku elektronicky,  budou od 12. května v systému DiPSy k dispozici opravené testy z matematiky a českého jazyka. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května  v systému DiPSy, na webových stránkách BIGY a v listinné podobě na vývěsce v budově školy.

1. kolo volby povinně-volitelných a nepovinných předmětů pro školní rok 2024/25

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážené studentky, vážení studenti,
základní informace k volbě povinně volitelných a nepovinných předmětů Vám sdělí Vaši třídní učitelé. 
Volbu je třeba provést nejpozději do pátku 23. února 2024.

Zkratky předmětů a soubory s informacemi o jednotlivých předmětech najdete v přílohách tohoto článku. Soubory jsou pojmenovány zkratkami předmětů. Pokud je předmět ryze nepovinný, je zkratka napsána malými písmeny a ukončena písmenem n (kajn, vman, mobn atd.).

Bakaláři - návod na zřízení přístupu pro rodiče

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážení rodiče studentů prim a prvních ročníků,
byla odstraněna závada, která způsobila problémy při získávání Vašich přístupových údajů ke školnímu informačnímu systému Bakaláři.
Podle návodu, který najdete v příloze tohoto článku, je možnost zřízení přístupu k Bakalářům pro oba zákonné zástupce studenta. Podmínkou je uložení jejich mailových adres v systému Bakaláři.

Harmonogram zahájení školního roku

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážené studentky a studenti, program prvních dní nového školního roku je následující:
4. září (pondělí) 
8.30 - mše svatá v katedrále na Petrově 
10.30 - třídnické hodiny v kmenových učebnách (asi 45 minut) 
11.00 - 12.30 - vydávání obědů ve školní jídelně
5. září (úterý)
8.00 - zahájení vyučování pro všechny studenty
primy budou mít od 8.00 do 12.30 hodin třídnické hodiny a potom oběd
1. C bude mít první dvě hodiny třídnické a potom se bude učit podle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování), 1.A a 1. B jsou na adaptačním kurzu.
Ostatní třídy budou mít první hodinu třídnickou a pak se budou učit podle standardního rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).
Obědy se budou vydávat od 11.00 do 14.00 hodin.
6. září (středa)
Všichni studenti se budou učit podle standardního rozvrhu.
Obědy se budou vydávat od 11.00 do 14.00 hodin.

Přehled kmenových tříd najdete v příloze tohoto článku.

Rozvrhy hodin pro školní rok 2023/24

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážené studentky a studenti,
rozvrhy hodin pro školní rok 2023/24 jsou od 11. srpna dostupné ve webové i mobilní aplikaci Bakalářů. 
Rozvrhy budoucích 1. ročníků a prim jsou přiloženy k tomuto článku, protože přístup do Bakalářů bude pro nové studenty vytvořen až začátkem školního roku.
V září může dojít k drobným změnám rozvrhu.

Virtuální prohlídka