Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
PhDr. Yveta Reiterová
učitelka
Třídní učitelka 1.C. 
BIOPCVSebnSEB
 
 333

Nejnovější články

SOČ - výsledky studentské odborné soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku

23.3.2023  se uskutečnila soutěž středoškolské odborné činnosti, ve které  výborně uspěly naše studentky.  Studentka Jana Dokulilová z 3.C se svojí prací  Vliv sacharidového substrátu a kultivační teploty na růst kmene Bacillus cereus  obsadila  2. místo  a postupuje do krajského kola.

Studentka  Jolana  Seiterová z 3.B  s prací  Postoj lékařů k využití psychedelik při léčbě existencionální úzkosti u pacientů v terminálním stádiu léčby  obsadila 5. místo a také postupuje do krajského kola.

Oběma studentkám k  gratulujeme a přejeme v dalším kole hodně úspěchů!

Yveta Reiterová za komisi biologie

SOČ - registrace studentů

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku

Milí studenti,

ve dnech 2. 3.‒ 25. 3. 2023 se můžete přihlásit k nově vyhlášeným tématům SOČ. Každý si může přihlásit 2 témata, z nichž jedno si určí jako prioritní. V případě, že u preferovaného tématu již bude naplněna kapacita účastníků, může využít druhou možnost. 

Pokud vás vypsaná témata zaujmou a rozhodnete se práci v rámci SOČ skutečně zodpovědně věnovat, pak vyplňte přihlášku. Pod vedením zkušených odborníků budete na zvolených tématech pracovat v období od léta 2023 do ledna/února 2023. Dokončenou práci lze přihlásit do soutěže SOČ.

Předpokladem účasti studenta v SOČ je :

 vložení motivačního dopisu ke zvolenému tématu, 

doložení doporučení studenta do projektu SOČ třídním učitelem (prosím požádejte svého třídního učitele, aby zaslal podepsané a naskenované doporučení na e-mail: alena.hynkova@jcmm.cz nejpozději do 31. 3. 2023). Nebude-li doporučení studenta dodáno do 31. 3. 2023, nebude vaše přihláška přijata.

podpis závazné smlouvy mezi účastníkem a JCMM v průběhu června 2023. 

Vložení motivačního dopisu  k tématu ‒ klik na hnědý rámeček → vložení MD v levém spodním řádku 

Za komisi biologie

Y. Reiterová

 

Informace k SOČ a vědeckým projektům

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

 Informace pro  studenty o možnosti přihlásit se do Vědeckých projektů pro středoškoláky, které jako každý rok se pořádájí ve spolupráci s Bioskop MUNI. Tento projekt je určen PRO VYSOCE MOTIVOVANÉ STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY, kteří mají zájem o  SOČ z oblasti BIOLOGIE, CHEMIE a EKOLOGIE zpracovat ve vědecké laboratoři, kde se také setkají s vedoucími prací.

Kde: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, C03/117

Kdy: 3.3.2023 od 9:00 hod.

Termín přihlášení: do 17. 2. 2023 zde

Zároveň bych Vás chtěla informovat, že studenti se k tématům SOČ budou moci hlásit od 2. 3. 2023. 

Biologická olympiáda - kategorie A a B

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

17. února se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie A a B pro vyšší gymnázium. Celkem se zúčastnilo 60 studentů. Do dalšího kola postupují studenti, kteří obsadili první a druhé místo, tj. Adam Vondráček (SxA) a Jan Privarčák (QB) - kategorie B a Vojtěch Klapetek a Lukáš Pražák (oba zOkB). 

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole!

Y. Reiterová

Program: Odborník ve výuce

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

4 fotografie

24. února se v 1.A uskutečnil program nazvaný Odborník ve výuce. 1.A navštívila RNDr. Svatava Kubešová z Moravského zemského muzea, která se spolu s prof. Reiterovou věnovala výuce mechorostů. Během vyučovacího bloku studenti nasbírali v okolí školy různé druhy mechů, pozorovali a určovali je pod mikroskopem; snažili se je rozpoznat podle určovacího klíče. Z mechu mj. také studenti dělali preparáty. 

Další součástí programu byla odborná přednáška věnovaná mechorostům, ale také významu, ekologickým hlediskům, potravním řetězcům v přírodě a ochraně přírody. Poslední částí výukového programu bylo také poznávání okolí školy, vč. druhové rozmanitosti lesa. Studenty projekt zaujal a líbil se jim.

Y. Reiterová

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Soutěže
Environmentální aktivity
Celý článek...

Virtuální prohlídka