Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Německý jazyk

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

NEJ Německý jazykKNJ Konverzace v německém jazyceKnjn Konverzace v německém jazyce
Ilustrační foto
Německý jazyk – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lucie Zavřelová

Němčina je jedním z cizích jazyků, které se vyučují na BiGy jako povinné. Studenti a studentky se pro ni mohou rozhodnout jak na čtyřletém gymnáziu (vyučuje se od 1. do 4. ročníku), tak na osmiletém. Zde si ji volí jako druhý cizí jazyk od tercie, který mají 4 hodiny týdně. V případě zájmu otevíráme v sekundě nepovinný německý jazyk v dotaci 1 hodina týdně.

Německý jazyk se pak vyučuje až do oktávy a studenti z něj mohou složit maturitní zkoušku. Po letech výuky získají natolik dobré znalosti, že jsou schopni skládat zkoušky s mezinárodně uznávanou platností (např. Österreichisches Sprachdiplom – přímo na naší škole). Výuka němčiny na našem gymnáziu je také kvalitní přípravou na studium tohoto jazyka na Pedagogické nebo Filozofické fakultě MU. Na obou těchto fakultách studuje německý jazyk několik našich úspěšných absolventů / absolventek.

Hlavním cílem předmětové komise NEJ je co nejkvalitnější výuka německého jazyka, jeho popularizace a propagace jakožto nejvýznamnějšího jazyka Evropské unie. K tomu směřují veškeré aktivity členů předmětové komise.

Konverzace v německém jazyce může být povinně volitelným nebo nepovinným předmětem pro kvarty a studenty vyššího gymnázia.

 

                 

 

 

Nejnovější články v kategorii Německý jazyk

Vídeň- exkurze 19.12.2022

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lucie Zavřelová

v příloze naleznete informace k exkurzi do Vídně v pondělí 19.12.2022

Přílohy

 Viden_- POKYNY.doc [30 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Německý jazyk
Celý článek...

ÖSD – Rakouský jazykový diplom

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Hana Hrochová

Průběh zkoušky - podmínky

Výběrové řízení na studijní pobyt v rakouském Melku

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Petr Koutný

Titulní obrázek článku

Milí studenti,

také letos nabízíme studentům němčiny (letošní sexty, septimy, 2. a 3. ročníky) možnost ucházet se o studijní pobyt v rakouském Melku, tentokrát se stipendiem Erasmus! Více informací včetně kritérií výběru najdete v příloze.

Předmětová komise němčiny

Konverzační soutěž v němčině - školní kolo

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Petr Koutný

Ve středu 15. 12. se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v němčině. Ve značné konkurenci zvítězil a do okresního kola postoupil Ondřej Soukup (SXB). Na 2. místě se umístila Karolína Polášková (1.C) a 3. místo obsadila Kristýna Dominiková (SXA)

Výhercům gratulujeme a všem děkujeme za účast a pěkné výkony!

Předmětová komise němčiny

Virtuální prohlídka