Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Maturitní zkoušky jaro 2024

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jiří Vondra

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce do 1. 12. 2023.

Maturitní termíny

Písemné práce z ČJL a cizích jazyků: 

2. 4. 2024 - 13.00: ANJ

3. 4. 2024 - 13.00: ČJL

4. 4. 2024 - 10.00: NĚJ

                      - 13.00: FRJ/ŠPJ

Didaktické testy: 

2. 5. 2024 - 8.00: MAT

                      - 13.00: ANJ

3. 5. 2024 - 8.00: ČJL

6. 5. 2024 - 8.00: MAT+

                      - 13.00: FRJ/NĚJ/ŠPJ

Ústní zkoušky: 

20.–23. 5. 2024: 4. A, 4. C, OkA

27.–30. 5. 2024: 4. B, OkB

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka 

V případě, že žák bude vykonávat 4 povinné zkoušky v profilové části, může jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky. Seznam je zde. Přitom pro zkoušku z ANJ se požaduje minimální úroveň B2, pro zkoušky z NEJ, FRJ, ŠPJ se požaduje minimální úroveň B1. Písemnou žádost s úředně ověřenou kopií certifikátu podá řediteli do 31. 3. 2024.

Parametry zkoušek profilové části

Český jazyk a literaturaPPnejméně 300 slov
150 min
výběr z 6 zadání
ÚZvýběr z 60 děl kánonu
příprava 15 min
Cizí jazykPPnejméně 200 slov
90 min
výběr z 3 zadání
ÚZ20 témat
příprava 15 min
Ostatní předmětyÚZ20–30 témat
příprava 15 min (DEG 30 min)

Poznámky

·         Žák si pro ústní zkoušku z CJL vybírá 25 děl z kánonu podle stanovených kritérií (budou umístěna samostatně).

·         Při ústní zkoušce z cizího jazyka žák losuje z 20 témat. 

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Přílohy

 CJL.pdf [170 kB] Kriteria_hodnoceni-CJL.pdf [213 kB] ANJ.pdf [103 kB] Kriteria_hodnoceni-ANJ.pdf [167 kB] FRJ.pdf [119 kB] Kriteria_hodnoceni-FRJ.pdf [191 kB] NEJ.pdf [103 kB] Kritéria hodnocení NEJ [165 kB] SPJ.pdf [99 kB] Kritéria hodnocení ŠPJ [166 kB] DEJ.pdf [122 kB] Kritéria hodnocení DĚJ [137 kB] ZSV.pdf [123 kB] Kritéria hodnocení ZSV [135 kB] BIO.pdf [102 kB] Kritéria hodnocení BIO [99 kB] FYZ.pdf [99 kB] Kritéria hodnocení FYZ [145 kB] CHE.pdf [101 kB] Kritéria hodnocení CHE [152 kB] ZEM.pdf [101 kB] Kritéria hodnocení ZEM [130 kB] LAT.pdf [102 kB] Kritéria hodnocení LAT [104 kB] MAT.pdf [102 kB] Kritéria hodnocení MAT [127 kB] DEG.pdf [101 kB] Kritéria hodnocení DEG [139 kB] INF.pdf [108 kB] Kritéria hodnocení INF [139 kB] NV.pdf [100 kB] Kritéria hodnocení NV [137 kB] HV.pdf [104 kB] Kritéria hodnocení HV [97 kB] VV.pdf [105 kB] Kritéria hodnocení VV [130 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Maturita

Virtuální prohlídka