Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Maturitní zkoušky jaro 2023

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jiří Vondra

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce do 3. 11. 2022.

Maturitní termíny

Písemné práce z ČJL a cizích jazyků: 3.–5. dubna 2023 

Didaktické testy: 2.–5. května 2023

Ústní zkoušky: 16.–19. 5. 2023: OKA, OKB, 4. B

                               22.–25. 5. 2023: 4. A, 4. C

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka 

V případě, že žák bude vykonávat 4 povinné zkoušky v profilové části, může jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky. Seznam je zde. Přitom pro zkoušku z ANJ se požaduje minimální úroveň B2, pro zkoušky z NEJ, FRJ, ŠPJ se požaduje minimální úroveň B1. Písemnou žádost s úředně ověřenou kopií certifikátu podá řediteli do 31. 3. 2022.

Parametry zkoušek profilové části

Český jazyk a literaturaPPnejméně 300 slov
150 min
výběr z 6 zadání
ÚZvýběr z 60 děl kánonu
příprava 15 min
Cizí jazykPPnejméně 200 slov
90 min
výběr z 3 zadání
ÚZ20 témat
příprava 15 min
Ostatní předmětyÚZ20–30 témat
příprava 15 min (DEG 30 min)

Poznámky

·         Žák si pro ústní zkoušku z CJL vybírá 20 děl z kánonu podle stanovených kritérií (budou umístěna samostatně).

·         Při ústní zkoušce z cizího jazyka žák losuje z 20 témat.

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Zařazeno v kategoriích:

Maturita

Virtuální prohlídka