Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
PhDr. Yveta Reiterová
učitelka
Třídní učitelka 2.C. 
BIOSebnPCVSEB
 Čt
 333

Nejnovější články

Program: Odborník ve výuce

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

4 fotografie

24. února se v 1.A uskutečnil program nazvaný Odborník ve výuce. 1.A navštívila RNDr. Svatava Kubešová z Moravského zemského muzea, která se spolu s prof. Reiterovou věnovala výuce mechorostů. Během vyučovacího bloku studenti nasbírali v okolí školy různé druhy mechů, pozorovali a určovali je pod mikroskopem; snažili se je rozpoznat podle určovacího klíče. Z mechu mj. také studenti dělali preparáty. 

Další součástí programu byla odborná přednáška věnovaná mechorostům, ale také významu, ekologickým hlediskům, potravním řetězcům v přírodě a ochraně přírody. Poslední částí výukového programu bylo také poznávání okolí školy, vč. druhové rozmanitosti lesa. Studenty projekt zaujal a líbil se jim.

Y. Reiterová

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Environmentální aktivity
Biologie
Celý článek...

Otevření registrace SOČ

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku

Připomínám, že dnes  se pro studenty otevírá  příležitost přihlásit se k projektu SOČ. Registrace se studentům otevřou od 2. 3. 2022 - 25. 3. 2022. Studenti budou potřebovat vkládat motivační dopisy a doporučení třídního učitele. Doporučení třídního učitele prosím posílejte přímo mně. Formulář přikládám.

Registrační přístup pro studenty

Již zaregistrovaní studenti se zalogují na stránkách JCMM . Yveta Reiterová

Přílohy

 Vzor_Doporuceni_studenta do projektu SOC 2022-2.docx [59 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Biologie
Celý článek...

Otevření registrace SOČ

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku

Připomínám,že dnes se pro studenty otevírá  příležitost přihlásit se k projektu SOČ. Registrace se studentům otevřou od 2. 3. 2022 - 25. 3. 2022. Studenti budou potřebovat vkládat motivační dopisy a doporučení třídního učitele. Doporučení třídního učitele prosím posílejte přímo mě. Formulář přikládám.

Registrační přístup pro studenty

Již zaregistrovaní studenti se zalogují na stránkách JCMM .Yveta Reiterová

Otevření registrace SOČ

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Připomínám,dnešním dnem se pro studenty otevírá  příležitost přihlásit se k projektu SOČ. Registrace se studentům otevřou od 2. 3. 2022 - 25. 3. 2022. Studenti budou potřebovat vkládat motivační dopisy a doporučení třídního učitele. Doporučení třídního učitele prosím posílejte přímo mě. Formulář přikládám v příloze e-mailu.

Registrační přístup pro studenty

Již zaregistrovaní studenti se zalogují na stránkách JCMM .    Yveta Reiterová

Středoškolská odborná činnost - SOČ

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku

Milí studenti,

blíží se termín přihlašování do SOČ. Termín registrace studentů je od 2. 3. 2022. 

Přihláška zde: https://www.jcmm.cz/projekt/soc_studenti/prihlaseni

V souvislosti s blížícím se termínem registrací se již tradičně uskuteční na MUNI Vědecké projekty pro středoškoláky, kde se studenti mohou setkat se svými školiteli a které JCMM s MUNI tradičně v únoru pro studenty pořádá. Studenti se mohou domluvit na konkrétní práci SOČ. 
 

Třetí možností se SOČ spojenou je novinka Stockholm Junior Water Prize, kde se JCMM stal oficiálním partnerem. Soutěž je určena pro středoškolské studenty, kteří mají zájem o vodu a její udržitelnost. Soutěže se mohou zúčastnit studenti ve věku 15-20 let a zúčastnit se jí může i student s prací SOČ nebo školní závěrečnou prací. Termín registrace je 28. 2. 2022.

Yveta Reiterová

SOČ

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku

Studenti, kteří  mají  zájem o soutěž v SOČ, tak nové termíny budou vyhlašované až v příštím roce. Přihlášky k tématům budou probíhat od 2. 3. 2022 do  25. 3. 2022. Nová témata budou vypsána v průběhu měsíce února 2022. 

Virtuální prohlídka