Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Jana Kozlíčková
mzdová účetní / personalistka, správní zaměstnankyně

Nejnovější články

Zápis z valné hromady Společnosti přátel Bigy

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 19. 2. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2014, zpráva o hospodaření v r. 2014, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2015
4. Diskuse
5. Schválení zprávy o činnosti za r. 2014, zprávy o hospodaření za r. 2014 a návrhu rozpočtu na r. 2015
6. Volba členů výboru a revizní komise

Pozvánka na valnou hromadu občanského sdružení Společnost přátel Bigy

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

POZVÁNKA

občanské sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU
která se koná ve čtvrtek dne 19. února 2015 v 17 hodin ve sborovně gymnázia

Program:
1. Zahájení - prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2014, zpráva o hospodaření v r. 2014, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2015
4. Diskuse
5. Schválení zprávy o činnosti za r. 2014, zprávy o hospodaření za r. 2014 a návrhu rozpočtu na r. 2015
6. Volba členů výboru a revizní komise

Krásné vánoční svátky

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Vážení členové Společnosti přátel Bigy, vážení rodiče, milí přátelé,

dříve než Vám popřejeme hezké prožití vánočních svátků nám dovolte, abychom Vás seznámili s činností Společnosti přátel Biskupského gymnázia v tomto roce. Díky Vašemu přispění jsme finančně pomáhali sociálně znevýhodněným studentům, odměňovali studenty úspěšně reprezentující školu, zabezpečovali provoz fary v Opatově, hradili pojistné za školní automobil, hradili náklady spojené s provozem studentských kopírek. V listopadu jsme gymnáziu věnovali finanční prostředky ve výši jednostotisíc korun na nákup šatních skříněk.
Potěšující pro nás byla skutečnost, že máte zájem o členství v našem občanském sdružení. Obdrželi jsme od Vás téměř padesát nových přihlášek. Děkujeme za ně i za členské příspěvky.
Jsme Vám velmi vděčni za poskytnuté finanční dary. Vaší přízně a náklonnosti si velice vážíme a věříme, že si ji zachováme i do budoucna.

Podzimní brigáda v Opatově 2014

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

12 fotografií

Podzimní brigáda v Opatově 2014

Opatovská fara svým návštěvníkům mnohé dává. Představuje nejen kvalitní ubytovací zázemí, ale i určitý „živoucí prostor“. Prostor, který je jako stvořený pro hry, duchovní povzbuzení, vznik nových přátelství a pro nezapomenutelné zážitky s kamarády, spolužáky a profesory při různých akcích. A tak si fara rozhodně zaslouží, abychom jí čas od času tyto „služby“ oplatili a věnovali něco svého volného času jejímu zvelebení a údržbě.

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 9. 2014

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 9. 2014
Přítomni: Ing.Horák,  pí. Kozlíčková, Mgr.Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler
Host: P. Hejtmánek
Revizní komise: pí. Vichrová, Ing. Vichr

Adaptační kurz primy A v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

3 fotografie

Adaptační kurz primy A v Opatově

Prvního září jsme odjeli na adaptační kurz na faru do Opatova. Všichni jsme se těšili na nové kamarády. V Opatově jsme hráli různé seznamovací hry. Také jsme vyráběli lodě. Některé hry jsme hráli ve starých stájích, protože venku pršelo. Ve čtvrtek nám vysvitlo sluníčko, tak jsme si to pořádně užili a hráli jsme hry v lese. Nakonec jsme odjeli šťastní, seznámení a trochu i špinaví.
Emma Vališová, prima A

Poskytování finančních výpomocí

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Poskytování finančních výpomocí

Občanské sdružení Společnost přátel Bigy umožňuje rodičům studentů a zletilým studentům získat určitou finanční částku na pokrytí nákladů souvisejících se studiem, školními i mimoškolními akcemi.

Finanční výpomoci jsou poskytovány zejména na:

Tábor v Opatově 2014 – Plavba pod černou vlajkou

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

8 fotografií

Tábor v Opatově 2014 – Plavba pod černou vlajkou

Již popáté se na faře v Opatově konal letní tábor určený studentům ve věku 12 až 18 let. Naše pirátská výprava započala v brněnském přístavu Hlavní nádraží, odkud jsme z pátého nástupiště vypluli směr Okříšky. Hned po příjezdu do cílové stanice nás po vydatném obědě, kterým nás na cestu vybavili naši starostliví rodičové, čekala první hra, na jejímž konci se každá ze skupinek setkala s jedním ze starých kapitánů. Ti svým svěřeným posádkám předali putovní kormidlo a zároveň je poučili o zákonitostech pirátského života, o strastech, které jim dennodenně připravuje Španělská obchodní společnost, ale také o praotci všech pirátů Velkém Hnátovi a bájném pokladu. Poté jsme se i s našimi napěchovanými krosnami vydali zdolat několik kilometrů, které nás měly dovést až na faru v Opatově. Díky seznamovacím hrám, které jsme po cestě absolvovali, byly prolomeny ony pověstné ledy, a tak se mezi námi hned od prvního dne vytvořilo skvělé společenství lidí. Putování jsme zakončili táborákem a nocí strávenou pod širým nebem. Ráno po snídani jsme se vydali zdolat poslední kilometry, abychom ještě před obědem dorazili k naší milované faře, kde jsme strávili dobrodružstvím překypujících 10 dní.
Těžko jmenovat jeden největší zážitek ze všech, protože celý pobyt na ně byl opravdu bohatý – svedli jsme nejednu bitvu mezi znepřátelenými posádkami, podnikali výpravy proti Španělské obchodní společnosti, která potápěla naše lodě a zabavovala zlato i rum, odvahu jsme museli prokázat také v boji proti tajemným stvořením jako byly mořské panny, příšera Leviathan, Bludný Holanďan nebo mocná Kalypsó. Postupně jsme se dozvídali o celém životním příběhu Praotce Piráta, o vzpouře posádky na jeho lodi, o okolnostech jeho smrti, ale hlavně o tom, kam před svým odchodem z tohoto světa ukryl poklad, o kterém se mezi piráty traduje spousta bájí a mýtů. Získali jsme několik kusů mapy, která měla k pokladu vést, ale stále chyběl jeden poslední. Pro ten jsme se nakonec museli vypravit až k samotnému hrobu Velkého Hnáta na Ostrov duchů. Poté, co jsme poklad konečně získali, nás ale čekala další krutá rána osudu, Španělská obchodní společnost znovu zasáhla a o náš nově nabytý majetek nás v mžiku připravila. To jsme si ale nenechali líbit. V této těžké chvíli zapomněly všechny posádky na dřívější rivalitu i sváry a spojily své síly pro poslední boj, jehož cíl byl jasný – definitivně zničit Španělskou obchodní společnost, dát jí co proto a vzít si zpátky, co nám patří. A vskutku se to podařilo. Dobyli jsme jejich pevnost a získali zpět nejen náš poklad, ale navíc i několik litrů poctivého pirátského rumu. Večer jsme naše vítězství oslavili závěrečným táborákem za farou, zatlačili slzu nad tím, jak to rychle uteklo, a těšili se, jaké to asi bude napřesrok.

Léto 2014 v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

11 fotografií

LÉTO 2014
Jako každý rok se i letos konal týdenní tábor na faře v Opatově. Téma na celý týden bylo "Zlatá horečka". Všichni mladí zlatokopové se sešli v sobotu 19.7. na Hlavním nádraží v Brně, odkud vyjeli vlakem směr Třebíč. Tam už čekal autobus, který všechny dovezl do Opatova.
Kdo chce rýžovat zlato, musí na to mít dolary. Dolary na cestu, na jídlo, na výstroj, na registraci claimu.... Proto se všech šest zlatokopeckých skupinek vydalo na lov přemnožených králíků, později stavěli nákladní lodě a prokazovali dovednosti vázání uzlů, morseovky, nebo orientaci na mapě. Za to dostali potřebné dolary. Když už měli pořízeno veškeré vybavení, vydali se obtížnou cestou přes Chilkoodský průsmyk a přes jezero Bonanza, až ke zlatonosnému městečku Dawson. Tam už se začalo hledat zlato. Velké valouny byly vidět hned, menší zlatá zrníčka se musela vyrýžovat pomocí rýžovacích pánví. Výpravu jsme zakončili hledáním Jezera překvapení.
I když v Americe jsou teploty při rýžování podstatně nižší, než byly tou dobou v Opatově ( rtuť teploměru se "jen" u třicítky rozhodně nezastavila ), každému zlatokopovi se podařilo získat dostatek zlata a tak jsme se v sobotu 26.7. mohli vydat na zpáteční cestu do Brna.

Zápis ze schůze výboru konané dne 11. 6. 2014

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze členů výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 11. 6. 2014
Přítomni: Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler, pí. Kozlíčková
Host: P. Mgr. Hejtmánek
Revizní  komise: Ing. Vichr

Virtuální prohlídka