Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nové příspěvky

Projekt Otevřená věda II

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

14 fotografií

Projekt Otevřená věda II
financovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, umožňuje systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti. Je určený pro studenty, kteří mají zájem o přírodovědné a technické obory a chtějí se účastnit pod vedením zkušeného lektora vědeckých stáží na vědecko-výzkumných pracovištích Akademie věd ČR a výzkumných pracovištích spolupracujících vysokých škol po celé České republice. Vědecké stáže probíhají po dobu dvou let - od ledna 2010 do ledna 2012.
Z naší školy se do projektu Otevřená věda II zapojili tito studenti:
Ondřej Vymazal – 3. C - pracuje pod vedením Doc. MUDr. Ivy Slaninové, Ph.D., v Biologickém ústavu LF MU v univerzitním kampusu na projektu Vliv přírodních látek na eukaryotní buňky. V rámci stáže kultivuje stabilizované lidské nádorové linie, využívá techniky fluorescenční mikroskopie, průtokové cytometrie, SDS-PAGE a Western blotingu, vyhodnocuje výsledky, pracuje v laboratoři tkáňových kultur.
Pavla Pokorná – 3. C – pracuje na projektu Stresové projevy produkce zeleniny pod vedením ing. Aleše Jezdinského na Ústavu zelinářství a květinářství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, pracovišti Lednice
Eliška Gruberová – 3. B – pracuje na projektu Inhibice buněčných signálních drah jako způsob protinádorové terapie pod vedením Mgr. Stjepana Uldrijana, CSc., na biologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Eliška Gruberová a Ondřej Vymazal se 11. dubna 2011 zúčastnili 1. Studentské vědecké konference projektu Otevřená věda II, a to v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, kde před plným sálem přednesli svoje příspěvky vysvětlující a shrnující dosavadní práci na daných projektech. Eliška byla vyhodnocena jako účastnice s nejlepší prezentacíve své sekci a získala hodnotnou publikaci.
Sborník příspěvků z konference najdete tady:
http://www.otevrena-veda.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/projekty/otevrenaveda/dokumenty_ke_stazeni/Sbornik-1SVK-Brno-2011.pdf

Mezinárodní zkouška DELF

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Miroslava Ševčíková

2 fotografie

I letos složili mezinárodní zkoušku DELF všichni naši studenti, kteří se na ni přihlásili. Ke slavnostnímu předání diplomů došlo 25. března 2011 ve Francouzské alianci. Diplomy studentům předal pan Marc Brudieux z Francouzského institutu v Praze.

Úroveň A1:
Badinová Barbora, 3A
Harisová Zuzana, 2A
Jeřábková Martina, TA
Jeřábková Petra, TA
Kolářová Dagmar, 3A
Marchese Matteo, TA
Pařízek Štěpán, TA
Pólová Vendula, TA
Sládečková Anna, TA
Sládková Sára, TA
Tulková Jana, 2A
Vějmělek Jiří, TA

Zařazeno v kategoriích:

Jazykové zkoušky
Francouzský jazyk
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Virtuální prohlídka