Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nové příspěvky

Borytobraní na Pálavě 2024

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

4 fotografie

Podobně jako v loňském roce se i letos vydaly dvě třídy Bigy (SxA, 2. C) společně se 3 vyučujícími dobrovolničit na Pálavu. V CHKO Pálava, konkrétně na jižních stráních nad Pavlovem, jsme pomáhali likvidovat boryt barvířský, invazní rostlinu, která by bez zásahu dobrovolníků mohla postupně vytlačit mnohé vzácné rostliny těchto slunných trávníků. Ke spolupráci nás přizvala p. Mariánková  z ČSOP Onyx, manažerka projektu LIFE South Moravia, jenž má mimo jiné za cíl péči o některé zajímavé lokality. Pálava k nim také patří. 

Strávili jsme pohodový slunečný den užitečnou prací na čerstvém vzduchu a dověděli jsme se i něco nového o CHKO Pálava a Novomlýnských nádržích.

Příští rok se s radostí znovu do projektu zapojíme.

Bližší info na stránkách projektu: https://www.csoponyx.cz/projekt/48/life-southmoravia/ a ve zprávě studenta, který se akce zúčastnil. 

 

 

 

Zařazeno v kategoriích:

Environmentální aktivity
Biologie
Celý článek...

LECTURE A VOIX HAUTE V PRAZE UŽ POTŘETÍ

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

9 fotografií

V krásném prostředí Francouzského Institutu se v pondělí 22.4. 2024 uskutečnila celostátní přehlídka LECTURE A VOIX HAUTE. V letošním roce četli studenti básně frankofonních básnířek Esther Granek a Vénus Khoury-Ghata. Pod vedením divadelního režiséra Erica Cénaty předvedli studenti Štěpán Vařejka (KB) a Barbora Munzová (QB) skvělou dramatizaci. Byli oceněni diplomem a drobnými dárky. Další vybraní studenti našeho gymnázia (Amálie Eksler (KB), Veronika Lopaurová (SxB), Eva Hebronová (TB) a Jan Mikolajczyk (1.B), kteří byli vybráni ze školního kola se zúčastnili divadelních dílen a závěrečného představení. 

Studenti svůj pobyt okořenili krátkou prohlídkou Prahy s paní profesorkou Ševčíkovou. Institut připravil také drobné občerstvení à la française. Akce byla dle všech zúčastněných velmi povedená a přínosná. Podporuje ji nejen Francouzský Institut, ale také MŠMT, Théâtre de L'imprévu, SUF a další instituce, které pečují o rozkvět francouzské kultury a francouzského jazyka v ČR. 

Již teď se těšíme na další ročník. 

Přílohy

 Poemes_Lycees LAVH (1).docx [954 kB] Poemes_Colleges LAVH (1).docx [965 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Francouzský jazyk
Celý článek...

Přijímací řízení 2024 - nahlížení do spisu a zveřejnění výsledků

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážení rodiče,
v pondělí 13. května 2024 v době od 12 do 13 hodin bude možné se seznámit s podklady k rozhodnutí, zejména nahlédnout do opraveného testu ze základů křesťanské kultury. Součástí spisu nebude v této době informace o přijetí/nepřijetí uchazeče.

Pro uchazeče, kteří podali přihlášku elektronicky,  budou od 12. května v systému DiPSy k dispozici opravené testy z matematiky a českého jazyka. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května  v systému DiPSy, na webových stránkách BIGY a v listinné podobě na vývěsce v budově školy.

Soutěž HAXAGON Skirmish Czech Republic

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

Titulní obrázek článku
 – 

soutěž v IT a kybernetické bezpečnosti pro žáky středních škol

V Jihomoravském kraji převzali nad soutěží záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan Mgr. Jan Grolich a člen rady Jihomoravského kraje pan Karel Jurka.

V pátek 24. 5. 2024 v 16:00 (termín byl zvolen záměrně na začátek víkendu) mohou žáci (i učitelé) začít plnit soutěžní úlohy, které se jim tam v tu dobu zpřístupní. Budou na to mít celý týden (celých 168 hodin) až do 16:00 v pátek 31. 5. 2024, kdy krajské kolo bude ukončeno.

Po celou dobu soutěže budou plnit úlohy v jedinečném soutěžním společném prostoru a budou mít zároveň možnost vidět výsledky kolegů ze své školy, ze svého kraje a z celé ČR. 

První dva jednotlivci v pořadí z každého kraje budou tento kraj osobně reprezentovat na republikovém finále 19. 6. 2024 v Praze v prostorách Next Zone za přítomnosti mnoha významných hostů.

Během června proběhne v součinnosti s vedením kraje slavnostní vyhlášení vítězů ve všech třech kategoriích: jednotlivci, nejaktivnější škola, nejúspěšnější škola.

Tercie A na Karlově Univerzitě – odborná exkurze

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

12 fotografií

V minulém týdnu se studenti TA měli možnost formou odborné exkurze podívat na vybraná pracoviště Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity (Analytická chemie a Biochemie), dále pak absolvovat přednášku o Periodické tabulce prvků s ukázkami. Další částí programu připravený pro terciány byl soubor laboratorních úkolů z oblasti Forenzních technik (kriminalistické analýzy) formou badatelských úkolů. Studenti si pod vedením zkušených vyučujících z Př. f. UK vyzkoušeli analýzy vodivosti, vybarvování otisků prstů na listinných důkazech, analýzu barviv, slin (DNA) a určování krevních skupin. V odpolední části byl čas a prostor i na prohlídku Prahy. PK Chemie i studenti TA děkují Doc. Petru Šmejkalovi Ph.D. za uspořádání odborné exkurze, která významným způsobem rozšířila našim studentům pohled na možnosti využití chemie v praxi.

Debatní klub úspěšně zakončil sezonu posledním turnajem

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Magdalena Hamingerová

12 fotografií

O víkendu 27.-29.4. se Debatní klub Biskupského gymnázia zúčastnil závěrečného turnaje sezóny. Tým ve složení  Lucie Skalková SpB, Veronika Drobná  SpB a Radislav Hošek 3.A vybojoval  tři vítězství . V pondělí jsme se jako diváci zúčastnili finálových debat české Debatní ligy i anglické Debate League, které se konaly v Poslanecké sněmovně. Na slavnostním zakončení získal Radislav Hošek ocenění v kategorii Nejlepší nováčci anglické Debate League. Děkuji všem členům našeho debatního klubu za vzornou reprezentaci školy v průběhu celého školního roku. 

Virtuální prohlídka