Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Akce ve školním roce 2014/2015

Zapojte se do nového projektu Comenius na Bigy!

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku
 – 

European Challenges in Innovative Research Diagnostic Methods in Life Sciences  je název nového projektu Comenius, jehož součástí je i naše škola. Projekt bude probíhat v tomto a příštím školním roce a účastní se ho 11 škol z 10 evropských zemí. První projektová schůzka proběhne na naší škole, a to v termínu 16.-19. 10. 2013. Schůzky se účastní celkem 23 zahraničních vyučujících a 10 zahraničních studentů. 

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Celý článek...

Projekt Mendelova interaktivní škola genetiky

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku
 – 

Projekt CZ.1.07/2.3.00/45.0037  Mendelova interaktivní škola genetiky

V letošním roce si připomínáme 150 let od zveřejnění Mendelovy klíčové vědecké práce „Pokusy s rostlinnými hybridy“ v Brně.
Naše škola Gymnázium, Brno, Tř. Kpt. Jaroše se spolu s dalšími středními školami (VOŠ a SŠ Boskovice, Gymnázium Tišnov, Biskupské gymnázium Brno, Střední průmyslová škola chemická Brno, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí) zapojila do atraktivního projektu, který má kromě jiného za cíl vychovávat nadané studenty a vést je k práci ve vědě a výzkumu v oblasti molekulární biologie a genetiky.
Partnerské školy ve spolupráci s vědeckými pracovišti, zejména Ústavem pro živočišnou fyziologii a genetiky AV ČR, podílejí na přípravě a pilotáži modulů na téma Jak funguje genetická informace, Jak funguje buňka, Jak funguje tkáň, Jak funguje orgán a Jak funguje organismus. Každý modul bude obsahovat teoretickou i praktickou část, která bude využívat moderní laboratorní zařízení.
Výstupem projektu budou špičkové učební materiály (animace, pracovní sešity, e-learningové materiály apod.), které přispějí nejen k popularizaci vědy a zvýšení přitažlivosti laboratorní práce, ale i připomenutí osobnosti J.G.Mendela, který nikdy příležitost založit vlastní školu neměl. A právě naši studenti se budou moci do aktivit této interaktivní školy zapojit.

POZOR!! Uzávěrka přihlášek do soutěže Bohatství země už v pondělí 15. 9. 2014

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku
 – 

Soutěž Bohatství země je určena studentům středních škol, kteří se chtějí naučit a vyzkoušet si, jak zacházet se surovinami Země. Úkolem pětičlenných soutěžních týmů bude navrhnout nejvhodnější způsob těžby nerostných surovin, obchodování s nimi z pohledu technologie i ekonomické výhodnosti a současně se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby.

HOBIT-soutěže: Informace pro studenty tercií a kvart

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Tarabová

Titulní obrázek článku
 – 

Díky projektu Hobit (Hodina bio pro život), kterého se naše škola účastní ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv.Anny mají studenti tercií a kvart možnost nejen absolvovat testování a dozvědět se něco více o život ohrožujících stavech (infarkt, mozková mrtvice), ale též v rámci projektu se zapojit do soutěží. Od 16.10 je již na facebookové stránce projektu HOBIT na adrese: www.facebook.com/projekthobit  připravena minisoutěž s možností vyhrát stylové ceny. Od 1.11. tu navíc studenti najdou veškeré pokyny ke kreativní soutěži, ve které je později svými "lajky" na této stránce budete moci podpořit i Vy (like na Facebooku vyjadřuje, že se Vám daný příspěvek líbí).
Dále připomínáme, že na oficiálních webových stránkách projektu HOBIT lze nalézt informace o aktuálním dění v projektu.
Upozorňujeme, že velká část příspěvků je neveřejná, dostanete se k nim až po přihlášení na stránce www.projekthobit.cz stejným způsobem, jako byste se přihlašovali k testování. Po zadání uživatelského jména a hesla můžete navštívit sekci aktualit s kompletním přehledem článků. Přihlašovací údaje jste dostali od svých vyučujících: Punčochářová, Tarabová.

Toulky dějinami výtvarného umění

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Sylvie Němcová

 – 
5 fotografií

V minulém pololetí jsme si díky semináři Dějin výtvarného umění rozšířili obzory a to hned několikrát. Účast na výstavách nás velmi obohatila, a proto bychom se rádi o naše zážitky podělili.
V pátek 3. října jsme se vydali do Blanska, kde jsme měli možnost zhlédnout expozici na téma krystalizace. Pohled na rozdílné rozvedení a rozpracování tématu, na práci se světlem, prostorem a barvou byla velmi inspirující, už kvůli tomu, že se jednalo o práce mladých autorů.
Po prohlídce děl jsme se zúčastnili tvořivé dílny a své práce si hrdě odnesli.
Dne 24. října jsme navštívili expozice brněnského Bienále grafického designu v Pražákově paláci. Letošní bienále se týkalo vyučování grafického designu na školách a v rámci doprovodného programu jsme si osvojili postup práce grafického designéra a pojmy obsah, forma, kontext a meta na konkrétním úkolu.
Dvacátýtřetí  leden byl dnem naší další výpravy. Jako první byla na pořadu dne brněnská Fait Gallery. Minimalistická expozice s autorským komentářem Petra Duba se proměnila ve vášnivou diskuzi o konceptuálním umění.
Úspěšný půlrok jsme zakončili v Domě umění města Brna na výstavě obrazů brněnského kubisty Jaroslava Krále. Po zhlédnutí stovky děl jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli kubistickou metodu rozložení objektu do plochy, přičemž jsme měli volně k dispozici sličnou modelku a dekorace k dobarvení scenérie.
                                       Martin Eichler aVáclav Peca, studenti SpB

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky 2014/2015

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Ilona Doleželová

 – 

25. ročník filmového festivalu obsáhne 9 snímků evropské i světové kinematografie. Proběhne opět ve čtyřech představeních (většinou první týden v měsíci), takže si můžete vybrat, který den se vám hodí více. Rozhodnout se musíte mezi pondělím, úterým, středou a čtvrtkem. Všechna představení vašeho cyklu v kině Art se pak konají ve stanovené dny, které máte výrazně vyznačeny na vaší permanentce. Začátky představení v kině Art jsou téměř vždy v 18:00. Permanentka na 9 filmů stojí 450 Kč, je určena studentům vyššího gymnázia a je ji možné zakoupit u I. Doleželové v kabinetu HUV do poloviny září.

Letní počítačová škola pro dívky na Fakultě informačních technologií VUT Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Titulní obrázek článku
 – 

Ženy v IT nejsou tak neobvyklé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Navíc dosahují pozoruhodných úspěchů. V průběhu letní školy budete mít možnost si popovídat s ženami, které se IT věnují profesionálně, i se současnými studentkami Fakulty informačních technologií na VUT v Brně.

Přílohy

 Pozvánka [2 MB]

Zařazeno v kategoriích:

Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

Virtuální prohlídka