Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Mgr. Sylvie Němcová
učitelka
 dle domluvy

Nejnovější články

Seminář z výtvarné výchovy – volitelný předmět na školní rok 2018/2019

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Sylvie Němcová

Titulní obrázek článku

Milé studentky a studenti,

v příloze naleznete anotaci předmětu Seminář z výtvarné výchovy, který je nabízen všem, kteří si chtějí rozšířit znalosti z teorie a dějin výtvarného umění. Součástí semináře jsou návštěvy brněnských i mimobrněnských galerií a exkurze po uměleckých památkách.

Nabídka volitelných předmětů a kroužků pro školní rok 2017/2018 – výtvarná výchova

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Sylvie Němcová

Titulní obrázek článku

Volitelné předměty pro školní rok 2017/18

NABÍDKA PŘEDMĚTU: Seminář výtvarné výchovy – ( SVV)

SEMINÁŘ VÝTVARNÉ VÝCHOVY je určen pro septimy a třetí ročníky, pokračuje jako dvouletý seminář v oktávě a čtvrtém ročníku. Předmět je volitelný. Seminář SVV je nabízen všem zájemkyním a zájemcům o umění, kteří si chtějí rozšířit znalosti z teorie a dějin výtvarného umění (architektury, sochařství, malby).

Čas Příběh Prostor - exkurze semináře výtvarné výchovy v Moravské galerii

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Sylvie Němcová

Titulní obrázek článku

Návštěva Moravské galerie

Dne 18. května jsme měli možnost se zúčastnit se seminářem výtvarného umění výstavy v současnosti největšího českého designéra Maxima Velčovského. Název výstavy Vše za 39 má symbolizovat a evokovat jakousi konvenčnost doby, pohodlnost, poukázat na konzumní společnost a mimo jiné označuje věk samotného autora.

Výtvarná výchova – maturita

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Sylvie Němcová

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z VÝTVARNÉ VÝCHOVY /VV/
Školní rok: 2017/2018

Maturitní otázky-výtvarná výchova:

1. Počátky umění v pravěku
2. Starověké umění Egypta a Mezopotámie
3. Umění egejské oblasti, antické Řecko
4. Etruské umění a antický Řím
5. Raně křesťanské, byzantské a předrománské umění
6. Románské umění
7. Gotické umění v Evropě
8. Česká gotika
9. Zrod a rozmach renesance v 15. století v Itálii
10. Umění vrcholné a pozdní renesance, manýrismus
11. Zaalpská renesance
12. Barokní sloh v Itálii a hlavní proudy v Evropě
13. Barokní sloh v českých zemích
14. Umělecké směry 1. poloviny 19. století v Evropě (klasicismus, romantismus, realismus)
15. Umění 2. poloviny 19. století v Evropě po postimpresionismus
16. České umění 19. století od romantismu po počátky secese
17. Umění na začátku 20. století (ismy – kubismus, expresionismus, symbolismus)
18. České moderní umění
19. Architektura 20. století (secese, funkcionalismus,…)
20. Česká architektura 20. století
21. Umění do poloviny 20. století v Evropě
22. Umělecká hnutí po druhé světové válce (Pop art, Op art, Land art, Hyperrealismus, umění akce)
23. České umění po druhé světové válce
24. Postmoderní umění

Toulky dějinami výtvarného umění

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Sylvie Němcová

 – 
5 fotografií

V minulém pololetí jsme si díky semináři Dějin výtvarného umění rozšířili obzory a to hned několikrát. Účast na výstavách nás velmi obohatila, a proto bychom se rádi o naše zážitky podělili.
V pátek 3. října jsme se vydali do Blanska, kde jsme měli možnost zhlédnout expozici na téma krystalizace. Pohled na rozdílné rozvedení a rozpracování tématu, na práci se světlem, prostorem a barvou byla velmi inspirující, už kvůli tomu, že se jednalo o práce mladých autorů.
Po prohlídce děl jsme se zúčastnili tvořivé dílny a své práce si hrdě odnesli.
Dne 24. října jsme navštívili expozice brněnského Bienále grafického designu v Pražákově paláci. Letošní bienále se týkalo vyučování grafického designu na školách a v rámci doprovodného programu jsme si osvojili postup práce grafického designéra a pojmy obsah, forma, kontext a meta na konkrétním úkolu.
Dvacátýtřetí  leden byl dnem naší další výpravy. Jako první byla na pořadu dne brněnská Fait Gallery. Minimalistická expozice s autorským komentářem Petra Duba se proměnila ve vášnivou diskuzi o konceptuálním umění.
Úspěšný půlrok jsme zakončili v Domě umění města Brna na výstavě obrazů brněnského kubisty Jaroslava Krále. Po zhlédnutí stovky děl jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli kubistickou metodu rozložení objektu do plochy, přičemž jsme měli volně k dispozici sličnou modelku a dekorace k dobarvení scenérie.
                                       Martin Eichler aVáclav Peca, studenti SpB