Kontakt
Mgr. Vojtěch Maša
 dle domluvy
Nejnovější články

Adresa:
Školská rada Biskupského gymnázia v Brně
Barvičova 85
602 00 Brno

Existence, složení a působnost Školské rady Biskupského gymnázia v Brně se řídí paragrafy 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Současná Školská rada navazuje na činnost Rady školy, která byla dne 4. listopadu 1998 zřízena Biskupstvím brněnským, zřizovatelem gymnázia.

Zařazeno v kategoriích:
Školská rada
Celý článek...
Členové Školské rady Biskupského gymnázia Brno

Vydáno: 21. listopadu 2019, 22.00

 | 

Autor: Vojtěch Maša

Období 2018 – 2021

Zástupci zřizovatele
R.D. ThLic. Jiří Janalík
Mgr. Stanislava Syrková, Ph.D.
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D. – předseda

Zástupci nezletilých studentů (rodičů)
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Mgr. Vladimír Stankovič

Zařazeno v kategoriích:
Školská rada
Celý článek...

Členství ve Školské radě

1.

Školská rada při Biskupském gymnáziu v Brně (dále jen Rada) se skládá z jednotlivých členů, jejichž počet je dán zřizovací listinou Rady nebo její platnou přílohou. Členství v Radě je čestné.

2.

U jmenovaných členů Rady vzniká jejich členství okamžikem jmenování, u volených členů okamžikem jejich zvolení.

Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo