Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Zeměpis

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Sezn Seminář ze zeměpisuZEM ZeměpisSEZ Seminář ze zeměpisu
Ilustrační foto
Zeměpis – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Vítejte na stránkách kabinetu zeměpisu Biskupského gymnázia

Dnešní svět, stále se vyvíjející a propojující, vyžaduje od každého občana co nejlepší představu o naší planetě. Musí porozumět jevům a procesům, které na ní probíhají, musí mít alespoň základní představu i o vzdálených oblastech Země. Bez toho může být naše rozhodování nepřesné nebo chybné a podstatně hůře se budeme ve světě orientovat a prosazovat.

Školní zeměpis vychází z geografie, která patří k nejstarším vědním oborům a prošla dlouhodobým vývojem. Zařazení většiny vědních oborů je jednoznačné - fyzika, biologie či chemie patří zřetelně mezi obory přírodovědné, dějepis nebo základy společenských věd mezi vědy společenské. Geografie se však zabývá studiem jak přírodních, tak společenských jevů a jejich vzájemným působením. Kabinet zeměpisu se tedy snaží podat našim studentům komplexní informace o přírodní i sociální sféře Země.

Výuka

Primy, sekundy, kvinty až septimy a 1. až 3. ročníky mají 2 povinné hodiny zeměpisu týdně, tercie a kvarty 1 povinnou hodinu týdně. V sextě, septimě, 2. a 3. ročnících je možnost zvolit si navíc 2 hodiny jednou za 14 dní a povinně volitelné humanitní cvičení, kde je zeměpis jednou za 3 týdny. V oktávě a ve 4. ročnících probíhá maturitní seminář s dotací 2 hodiny týdně.

Nejnovější články v kategorii Zeměpis

Přechod Jeseníků na sněžnicích

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

 – 
4 fotografie


K datu 13.-14.2 2016 se konal přechod Jeseníku na sněžnicích vedený panem profesorem Kubíčkem. Skupina sedmi studentů (Tomáš Průša, Honza Panovský zvaný "Krvavá Pata", Jakub Jiřikovský, Ondřej Suchomel, Sebastian Janda, Anna Homolová a Dan Obdržálek) se vydala na sněžnicích z Ramzové k Šeráku, kde jsme měli oběd a končili jsme v chatičce na Červenohorském sedle. I přes drobné komplikace s ubytováním se p.profesorovi podařilo vše vyřešit a přečkali jsme zde klidnou noc. Ráno jsme ještě za tmy vyrazili časně s čelovkami. Náš cíl byl Praděd kam jsme se kvůli zdravotním problémům nedostali a náš pochod jsme zakončili na Ovčárně, odkud jsme přejeli autobusem do Karlovy Studánky a odtamtud přímým spojem do Brna. Akci jsme si ze strany účastníků neskutečně užili.

Seminář ze zeměpisu – volitelný předmět na rok 2017/2018

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

Seminář ze zeměpisu

Název předmětu: SEZ

Určeno pro ročník: oktávy a 4. ročníky

Předmět je: povinný/ nepovinný 

Pravděpodobný vyučující: Mgr.Michal Kubíček

Stručná charakteristika předmětu: prohloubení a ucelení středoškolského učiva zeměpisu,příprava k maturitě a studiu na VŠ.

Virtuální prohlídka