Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Základy společenských věd

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Svsn Společenskovědní seminářOV Občanská výchovaSVS Společenskovědní seminářZSV Základy společenských věd
Ilustrační foto
Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

2. Organizace výuky:

  • V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Více informací ZDE.
  • Pro studenty kvart, sext a druhých ročníků pořádáme projektové týdny aneb výuka v terénu.
  • Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět – humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.

Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků otvíráme volitelný předmět společensko vědní seminář (SVS) zaměřený na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.

Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Nejnovější akce v kategorii Základy společenských věd

Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

Diecézní charita Brno, s pověřením Charity ČR, vyhlásila sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku.  Ačkoliv je téma migrace velmi ožehavé a rozdělující, lidé v nouzi a na útěku, zejména rodiny s dětmi, naši pomoc skutečně potřebují. Díky uzavření státních hranic na tzv. balkánské trase, zůstává více jak 100 tisíc lidí v provizorních podmínkách sběrných táborů v Řecku. Všechny materiální dary budou použity na okamžitou pomoc v partnerských organizacích: Charita ŘeckoMetropolitní socialní klinice Helliniko v Aténách. Jedno sběrné místo jsme se rozhodli zorganizovat i na Bigy: 16. 6. – 17. 6. o velké přestávce ve 2. podlaží. 

Zařazeno v kategoriích:

Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...

XVIII. Akademické triduum

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

15. – 17. 2. 2016 se na Bigy uskuteční XVIII. Akademické triduum. Akce je určena pro druhé a třetí ročníky vyššího gymnázia (2. a 3. ročníky, sexty a septimy). Na jednotlivé přednášky je třeba se zaregistrovat v příslušných seznamech, které budou k dispozici  na nástěnce před aulou (od 3. 2. 2016). Najdete zde také anotace (stručné obsahy jednotlivých přednášek) a další aktuální informace o AT. Informace o AT také můžete získat od vašich třídních učitelů nebo profesorů ZSV.  O historii AT najdete více informací v sekci ze života školy.

Přílohy

 Program [147 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd
Celý článek...

SNĚŽNICE 2016

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

 – 
21 fotografií

Letos naše zimní výprava vyrazila na sněžnice do Nízkých Tater. Nadšená skupina horalů (složená z absolventek, absolventů, profesorek, profesorů,… zkrátka přátel) pod vedením horského vůdce Michala Kubíčka se nebála vyrazit do zasněžených kopců našich bratia. Zdolali jsme šestý nejvyšší vrchol celého pohoří Chabenec (1 955 m).

Adventní ztišení

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Kubíček

Titulní obrázek článku
 – 

Přijměte pozvání k tichému naslouchání krokům přicházejícího Mesiáše

Poradenství pro volbu VŠ a profese

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 

Školní poradenské pracoviště nabízí studentům septim a 3. ročníků testování struktury inteligence se zaměřením na profesní orientaci a volbu povolání.

Testování se uskuteční 

  • 16. 12. 2015 od 14.30h (8.+9. vyuč.hod.) v aule
  • 17. 12. 2015 ve 15.20h (9.+10. vyuč.hod.)  v aule

Třídní schůzky

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

 – 

Milí rodiče,

ve čtvrtek  12. listopadu v 17.00 proběhnou na Bigy třídní schůzky.

Následují hovorové hodiny, na které je třeba se předem mailem u daného vyučujícího objednat.

Těšíme se na vaši účast.

 

Válka ještě neskončila – přednáška

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

Titulní obrázek článku
 – 

Ve dnech  19.10., 21.10., 2.11., 4.11.  - vždy od 18 hodin – se v aule Biskupského gymnázia uskuteční přednášky o dění na Ukrajině, dobrovolnické činnosti, možnostech pomoci. Přednášku organizuje dobrovolnické sružení Chuť pomáhat  (http://www.chutpomahat.cz/).

Maraton psaní dopisů 2014 na Bigy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
9 fotografií

Ve středu 17. 12.  uspořádáme na Bigy tradiční podpisovou akci – Maraton psaní dopisů.  O přestávkách na druhém podlaží bude zřízen info stánek, u kterého můžete podepsat dopisy určené na podporu nespravedlivě stíhaných politických vězňů v různých státech světa.

Rozhovor s Erikou Bezdíčkovou

Vydáno:

 | 

Autor: Bronislav Berník

Titulní obrázek článku
 – 
video

Erika Bezdíčková měla na naší škole přednášku s následnou besedou o holocaustu, zločinech 2. světové války a o životě Židů po válce. O paní Bezdíčkové natočila dokument Olga Sommerová, ze kterého jsou některé záběry reportáže. Erika Bezdíčková napsala autobiografickou knihu Moje dlouhé mlčení, kterou zde také představila. Velmi si vážíme její návštěvy a tímto jí ještě jednou děkujeme.

Virtuální prohlídka