Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Fyzika

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Sefn Seminář z fyzikyFYZ FyzikaVKF Vybrané kapitoly z fyzikySEF Seminář z fyzikyVkfn Vybrané kapitoly z fyziky
Ilustrační foto
Fyzika – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Koukal

Titulní obrázek článku

Vítáme Vás na stránkách kabinetu fyziky

Pokud máte obavy, že je fyzika obtížná, potom jsou Vaše obavy na místě. Ale my se i přesto pokusíme každého fyziku naučit. Budeme se na něj zaměřovat tak dlouho, až se trefíme. Do maturity to určitě zvládneme. Pokud si chcete vystřelit z děla, tak klikněte zde.

Pro ostatní informace o výuce fyziky použijte odkazy v horní části stránky, přijďte osobně, nebo volejte:
Najdete nás ve třetím podlaží v místnostech 337 – kabinet, 338, 339, 340 – učebny.
Telefon do kabinetu je 543 429 121.

Již několik let spolupracujeme s katedrou obecné fyziky na přípravě budoucích učitelů. Posluchači MU chodí na naše gymnázium vykonávat asistentskou a učitelskou praxi. Patříme mezi pět brněnských gymnázií, které mají tuto spolupráci s Přírodovědeckou fakultou. Studenti mají možnost navštívit při exkurzích některá pracoviště AVČR – ústav přístrojové techniky, ústav fyziky materiálů, biofyzikální ústav. Kromě toho v rámci hodin fyziky navštěvujeme některé pořady a přednášky v planetáriu, technické muzeum atd.

Zájemcům o fyziku nabízíme řešení fyzikální a astronomické  olympiády, korespondenčních seminářů, kroužek elektronové mikroskopie.

Hodinová dotace

ročník 1. 2. 3. 4.
Osmileté gymnázium 1. – 4. ročník
hodiny

 

1,5

 

2

1,5 2
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium humanitní
hodiny 2 2 2 0
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium všeobecné a 5. – 8. ročník osmiletého gymnázia
hodiny         2 2 2 2 (volitelné)
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium přírodovědné
hodiny 3 3 3 2

Od sexty si mohou studenti volit kombinovaný předmět přírodovědná cvičení. Jedná se o teoretická a laboratorní cvičení z fyziky, chemie a biologie. Tato cvičení jsou dvě hodiny týdně. Předměty se cyklicky střídají. V maturitním ročníku si zájemci mohou zvolit seminář z fyziky.

Nejnovější články v kategorii Fyzika

Den otevřených dveří na fyzice

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Miloš Winkler

 – 
3 fotografie

Ve čtvrtek 26.listopadu proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Již tradičně připravil kabinet fyziky řadu pokusů. Poprvé byla mezi pokusy zařazena i ukázka elektronového mikroskopu. Rád bych vyjádřil poděkování studentkám a studentům, kteří po celý den předváděli nejen pokusy, ale i elektronový mikroskop v provozu. Svého úkolu se zhostili na výbornou. Jsou to Dospělová Sabina, Fejfušová Karolína, Hlaváčová Anežka, Zelinková Veronika, Klapetek Vojtěch a Pražák Lukáš. Díky za reprezentaci naší školy. Miloš Winkler, kabinet fyziky.

Zařazeno v kategoriích:

Fyzika
Celý článek...

Dny vědy a techniky

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Koukal

Titulní obrázek článku
 – 

Ve dnech 1. – 15. listopadu proběhne opět Týden vědy a techniky (vlastně dva týdny). Máte možnost absolvovat řadu zajímavých přednášek a navštívit některé ústavy AV ČR. Bližší podrobnosti najdete na adrese http://www.tydenvedy.cz/program/

Výsledky soutěže Přírodovědný klokan 2015

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

 – 

Ve středu 14. října se v aule gymnázia konal další ročník soutěže Přírodovědný klokan.
Soutěže se účastnili zájemci z řad tercií a kvart (kategorie Kadet), dále pak zájemci z kvint,
sext, prvních a druhých ročníků (kategorie Junior). Otázky v této soutěži měly prověřit
znalosti studentů z oblasti technických a přírodních věd, tedy z matematiky, fyziky a biologie,
v kategorii Kadet navíc ještě ze zeměpisu, v kategorii Junior namísto zeměpisu byly otázky z chemie.

Přílohy

 výsledky kategorie Kadet (pro tercie a kvarty) [132 kB] výsledky kategorie Junior (pro kvinty, sexty, 1. a 2. ročníky) [163 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Matematika
Fyzika
Celý článek...

Školní kolo Astronomické olympiády 2015/2016

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
 – 

V listopadu proběhne na našem gymnáziu již tradiční školní kolo Astronomické olympiády.

Bližší informace jsou v příloze, na nástěnce u učeben fyziky, příp. u Jitky Piskačové.

Zájemci se přihlašujte do 9.11. 2015

 

 

Kroužek elektronové mikroskopie zahajuje

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Miloš Winkler

4 fotografie

Od 15. září opět na naší škole funguje kroužek elektronové mikroskopie. Chodí do něj 15 studentú. Jsou rozděleni na tři skupiny, aby mohli pohodlněji pracovat v laboratoři u mikroskopu. Šest jich je mladších (sekunda, tercie), devět starších (první, druhý ročník). Zatím zvládáme teorii a obsluhu mikroskopu.

Zařazeno v kategoriích:

Elektronový mikroskop
Volitelné předměty a kroužky
Fyzika
Celý článek...

Prezentace projektového týdne kvart

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
 – 

V pátek 25.9. 2015 se 1. a 2. vyučovací hodinu v Aule školy konala prezentace projektového týdne kvart. Jednotlivé prezentace jsou v příloze.

Studenti si vyzkoušeli prezentovat svoji skupinovou práci. Někteří podcenili pečlivou přípravu mluveného projevu, což se projevilo v celkovém dojmu z prezentace. Skupiny biologie a fyziky nesdělili pouze "zážitky z cest", ale snažili se přiblížit ostatním poznatky, které při projektu získali.   U většiny studentů oceňujeme snahu o spisovný kultivovaný projev a příjemné vystupování.

Projektový týden kvart

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 

Zápis studentů kvart do skupin pro projektový týden se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2015 v učebně 340 od 7:00 do 7:50. Zapsat se mohou studenti pouze osobně, pokud se někdo v uvedenou dobu k zápisu nedostaví, bude přidělen do skupiny, ve které zbyde volné místo.

Celostátní šifrovací soutěž

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Miloš Winkler

Titulní obrázek článku
 – 

Ve středu 3. června se zúčastnily dva týmy z naší školy celostátní šifrovací soutěže TECHNOPLANETA v Praze. Jeden tým tvořili studenti primy B – Vojtěch Klapetek, Lukáš Pražák, Jiří Kohl, Jan Tylšar, Vojtěch Brdečko, druhý tým studenti sekundy B – Michaela Kovářová, Zdenka Kolářová, Veronika Grossová, Anežka Hlaváčová a Petr Marek. Oba týmy se soutěže účastnily poprvé, přesto jejich výsledky byly velmi dobré. Z 50 týmů se sekunda B umístila na 28 místě a prima B dokonce na 14 místě. Domů jsme odjížděli obohaceni zkušenostmi a s rozhodnutím, že příští rok to bude ještě lepší.
 

Virtuální prohlídka