Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Marek Henc
učitel
Třídní učitel 1.C. 
MATFYZPCVSemnSEFSEM
 Út
 337

Nejnovější články

Úspěch našich studentů v matematické soutěži Pangea

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

Titulní obrázek článku

Naši studenti Michael Vojíř, Elen Turbová a Filip Marek si svými výkony vybojovali účast v celostátním kole matematické soutěže Pangea.

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Matematika
Celý článek...

Velký úspěch kvartánů v městském kole Matematické olympiády

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

Titulní obrázek článku
 – 

Ve středu 24. ledna 2018 se konalo městské kolo Matematické olympiády.

Naši školu úspěšně reprezentovali a do krajského kola postoupili následující

studenti:

 

Anežka Babáková                                             Vojtěch Brdečko

Matematický klokan doskáče na naši školu v pátek 16. března 2018

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

Titulní obrázek článku
 – 

Jako každý rok,  i letos se bude na naší škole konat soutěž

M A T E M A T I C K Ý     K L O K A N

 

Jedná se o soutěž,  při které si můžete vyzkoušet svůj důvtip,

logické uvažování a úroveň svých matematických znalostí.

Začalo letošní 2. kolo soutěže Homo špekulus, v 1. kole mile překvapili studenti Primy A

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

Titulní obrázek článku
 – 

        Již desátým rokem probíhá na naší škole logicko-matematická soutěž nazvaná
Homo špekulus. Tato soutěž je určená nejen našim současným studentům, ale také
studentům bývalým či zaměstnancům gymnázia, příp. dalším zájemcům a přátelům
školy. Jejím smyslem je příjemně se pobavit a zasoutěžit si v řešení logických úloh,
příp. úloh tzv. rekreační matematiky,  a nalézat v nich potěšení a radost z objevení
vlastní cesty k výsledku.  Pro mnoho studentů představují úlohy z této soutěže vítaný
trenink bystrosti vlastního úsudku nebo příjemné zpestření volného času během
polední obědové přestávky.

Přílohy

 zadání úlohy kategorie NIŽŠÍ GYMNÁZIUM [72 kB] zadání úlohy kategorie VYŠŠÍ GYMNÁZIUM [73 kB] zadání úlohy kategorie BONUS [76 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Matematika
Celý článek...

Matematika – volitelné předměty na školní rok 2020/2021

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

Titulní obrázek článku

V příloze naleznete krátké anotace k volitelným předmětům komise matematiky
pro příští školní rok.

Na Vaši účast v těchto volitelných předmětech se těší

                                                                           Vaši učitelé matematiky

Vítězi soutěže Přírodovědný klokan se na naší škole stali Adam Janík a Milan Haminger

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

 – 

Ve středu 12. října se v aule gymnázia konal další ročník soutěže Přírodovědný klokan.
Soutěže se účastnilo 103 zájemců z řad studentů tercií a kvart (kategorie Kadet), dále
pak 78 zájemců z řad studentů kvint, sext, prvních a druhých ročníků (kategorie Junior).

Otázky v této soutěži měly prověřit znalosti studentů z oblasti technických a přírodních
věd, tedy z matematiky, fyziky a biologie, v kategorii Kadet navíc ještě ze zeměpisu,
v kategorii Junior namísto zeměpisu byly otázky z chemie.

Výsledky soutěže Přírodovědný klokan 2015

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

 – 

Ve středu 14. října se v aule gymnázia konal další ročník soutěže Přírodovědný klokan.
Soutěže se účastnili zájemci z řad tercií a kvart (kategorie Kadet), dále pak zájemci z kvint,
sext, prvních a druhých ročníků (kategorie Junior). Otázky v této soutěži měly prověřit
znalosti studentů z oblasti technických a přírodních věd, tedy z matematiky, fyziky a biologie,
v kategorii Kadet navíc ještě ze zeměpisu, v kategorii Junior namísto zeměpisu byly otázky z chemie.

Soutěž HOMO ŠPEKULUS zahájila 116. kolem devátý školní rok své existence

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

Titulní obrázek článku
 – 

Se začátkem nového školního roku se nanovo rozběhl i další ročník naší školní logicko-matematické soutěže HOMO ŠPEKULUS.  Od 1.9. do 18. 9. proběhlo úvodní 116. kolo,  aktuálně probíhající 117. kolo končí v pátek 9. 10. 2015.  Zadání soutěžních úloh, řešení úloh z kol předchozích a seznam úspěšných řešitelů již ukončených kol naleznete na  http://www.haminger.wbs.cz/homo-spekulus-aktualni--vysledky-.html .  Zváni k účasti a drobnému namáhání hlavy jsou nejen všichni studenti  (a mezi nimi nově vítáme studenty prim a prvních ročníků),  ale také zájemci z řad pedagogů, zaměstnanců gymnázia i všech přátel školy!  Nechte se zlákat k zamyšlení nad úlohami tzv. rekreační matematiky (a logiky),  tak oblíbené rubrice mnohých novin a časopisů!  K nalezení řešení obvykle není zapotřebí nějakých náročných matematických znalostí a postupů,  u mnoha úloh jistě budete mít pocit,  že je už znáte  (často se jedná o úlohy hodně známé či mezi lidmi často diskutované, příp. objevující se v mnoha obdobách v různých časopisech). Vyzkoušejte si ten dobrý pocit z nalezení správného řešení úlohy!  :)   Anebo využijte zadání úlohy jako zajímavé téma k rozhovoru při čaji, kávě či jiném setkání!  Držíme pěsti a přejeme hodně štěstí, úspěchů a radosti z dobrých nápadů!

Soutěž HOMO ŠPEKULUS zahajuje 107. kolem osmý školní rok své existence

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

Titulní obrázek článku
 – 

Se začátkem školního roku se nanovo rozbíhá i naše školní logicko-matematická soutěž HOMO ŠPEKULUS.  Zadání aktuálního 107. kola naleznete na  http://www.haminger.wbs.cz/homo-spekulus-aktualni--vysledky-.html , svá řešení odevzdávejte do schránek ve škole do pátku 26. září!  Zváni k účasti a drobnému namáhání hlavy jsou nejen všichni studenti  (a mezi nimi nově vítáme studenty prim a prvních ročníků),  ale také zájemci z řad pedagogů, zaměstnanců gymnázia i všech přátel školy!  Nechte se zlákat k drobnému popřemýšlení nad úlohami tzv. rekreační matematiky (a logiky),  tak oblíbené rubrice mnohých novin a časopisů!  K nalezení řešení obvykle není zapotřebí nějakých náročných matematických znalostí a postupů,  u mnoha úloh jistě budete mít pocit,  že je už znáte  (často se jedná o úlohy hodně známé či mezi lidmi často diskutované, příp. objevující se v mnoha obdobách v různých časopisech). Vyzkoušejte si ten dobrý pocit z nalezení správného řešení úlohy!  :)   Anebo využijte zadání úlohy jako zajímavé téma k rozhovoru při čaji, kávě či jiném setkání!  Držíme pěsti a přejeme hodně štěstí, úspěchů a radosti z dobrých nápadů!

Úspěch Jakuba Chyby v krajském kole matematické olympiády

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

Titulní obrázek článku

Mimořádného úspěchu se podařilo dosáhnout Jakubovi Chybovi z kvinty B v krajském kole matematické olympiády. V kategorii C,  která je určena studentům kvint osmiletého gymnázia a prvním ročníkům čtyřletého gymnázia (příp. 3. ročníkům šestiletého studia u těch gymnázií, které tuto variantu mají), se umístil na 7. místě  (ze 77 účastníků,  kteří se až do této fáze soutěže probojovali).  Vzhledem k náročnosti úloh i celé soutěže, stejně jako výslednému umístění nejúspěšnějšího soutěžícího této kategorie z těch,  kteří nemají matematickou profilaci studia, se jedná o skutečně vynikající výsledek. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Virtuální prohlídka