Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Fyzika

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Sefn Seminář z fyzikyFYZ FyzikaVKF Vybrané kapitoly z fyzikySEF Seminář z fyzikyVkfn Vybrané kapitoly z fyziky
Ilustrační foto
Fyzika – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Koukal

Titulní obrázek článku

Vítáme Vás na stránkách kabinetu fyziky

Pokud máte obavy, že je fyzika obtížná, potom jsou Vaše obavy na místě. Ale my se i přesto pokusíme každého fyziku naučit. Budeme se na něj zaměřovat tak dlouho, až se trefíme. Do maturity to určitě zvládneme. Pokud si chcete vystřelit z děla, tak klikněte zde.

Pro ostatní informace o výuce fyziky použijte odkazy v horní části stránky, přijďte osobně, nebo volejte:
Najdete nás ve třetím podlaží v místnostech 337 – kabinet, 338, 339, 340 – učebny.
Telefon do kabinetu je 543 429 121.

Již několik let spolupracujeme s katedrou obecné fyziky na přípravě budoucích učitelů. Posluchači MU chodí na naše gymnázium vykonávat asistentskou a učitelskou praxi. Patříme mezi pět brněnských gymnázií, které mají tuto spolupráci s Přírodovědeckou fakultou. Studenti mají možnost navštívit při exkurzích některá pracoviště AVČR – ústav přístrojové techniky, ústav fyziky materiálů, biofyzikální ústav. Kromě toho v rámci hodin fyziky navštěvujeme některé pořady a přednášky v planetáriu, technické muzeum atd.

Zájemcům o fyziku nabízíme řešení fyzikální a astronomické  olympiády, korespondenčních seminářů, kroužek elektronové mikroskopie.

Hodinová dotace

ročník 1. 2. 3. 4.
Osmileté gymnázium 1. – 4. ročník
hodiny

 

1,5

 

2

1,5 2
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium humanitní
hodiny 2 2 2 0
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium všeobecné a 5. – 8. ročník osmiletého gymnázia
hodiny         2 2 2 2 (volitelné)
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium přírodovědné
hodiny 3 3 3 2

Od sexty si mohou studenti volit kombinovaný předmět přírodovědná cvičení. Jedná se o teoretická a laboratorní cvičení z fyziky, chemie a biologie. Tato cvičení jsou dvě hodiny týdně. Předměty se cyklicky střídají. V maturitním ročníku si zájemci mohou zvolit seminář z fyziky.

Nejnovější akce v kategorii Fyzika

Projektový týden kvart

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
 – 

Ve dnech 18. – 21. 9. 2018 proběhne projektový týden kvart na téma 100. výročí republiky.

 Studenti kvart jsou rozděleni do pěti skupin – Architekti, Dokumentaristé, Dramatici, Grafici a Historici. Garanty jednotlivých skupin jsou vyučující Denisa Hobžová, Jitka Piskačová, Jiří Bernkopr, Blanka Hrušková a Filip Kirchner. 

Přílohy

 Program projektového týdne [22 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Fyzika
Celý článek...

Skvělé výsledky našich studentů ve fyzikální a astronomické olympiádě ve školním roce 2017/18

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
 – 

V letošním roce velice úspěšně reprezentovali naši školu v  Astronomické olympiádě  studenti:

Matěj Zamazal (sekunda A), 1. místo v krajském kole kategorie GH , 10. místo v celorepublikovém finále,

Šimon Genčur (sekunda A), 3. místo v krajském kole kategorie GH, 20. místo v celorepublikovém finále,

Prezenční část krajského kola Astronomické olympiády v kategoriích GH, EF

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
 – 

V pátek 23.3. 2018 od 10:55 do 12:25 se uskuteční v učebně 340 prezenční část krajského kola Astronomické olympiády.

Všichni postupující účastníci školního kola, kteří vyplnili on-line test na http://olympiada.astro.cz/korespondencni a přinesou s sebou vyřešené alespoň některé úlohy domácí části,  se dostaví v 10:50 před učebnu 340. 

Školní kolo Astronomické olympiády

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
 – 

Během listopadu a na začátku prosince probíhalo na naší škole školní kolo Astronomické olympiády.  V kategoriích vyššího gymnázia se letos se školního kola zúčastnilo celkem 8 studentů ze tříd sexta B, septima A a septima B, všichni dosáhli na limit pro postup do krajského kola, tj.více než 10 bodů. V kategoriích nižšího gymnázia se soutěže zúčastnilo celkem 80 studentů ze tříd prima A, prima B, sekunda A, sekunda B, tercie B, kvarta B. Zde také téměř všichni účastníci dosáhli na postup do krajského kola, tj. získali více než 20 bodů.  Výsledky školního kola jsou v příloze.

Studenti TA v soutěži U6 – Úžasný svět vědy

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 

Ve čtvrtek 19.10. 2017 se 5 studentů tercie A zúčastnilo natáčení soutěžního pořadu U6 – Úžasný svět vědy, který vysílala Česká televize na stanici Déčko v neděli 3.12. 2017 a v úterý 5.12.2017. Pořad je stále možné shlédnout na stránkách pořadu   http://decko.ceskatelevize.cz/u6-uzasny-svet-vedy

Fyziklání on-line ve škole

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 
8 fotografií

Počítat 3 hodiny fyzikální úlohy? Není to nuda? 23 studentů vyššího gymnázia se pro dnešní odpoledne rozhodlo, že do toho jdou. A nuda to rozhodně nebyla.

Internetovou fyzikální soutěž, kterou pořádá Fyzikální korespondenční seminář MFF UK, jsme již druhým rokem umožnili studentům řešit ve škole. Této nabídky využilo 5 týmů ze tříd 1.C, 2.B, SxB a SpA. Atmosféra byla příjemně pracovní a oproti loňskému roku se o hodně vylepšilo bodové skóre i umístění našich týmů v celorepublikovém žebříčku.

Setkání s nositelem Nobelovy ceny Stefanem W. Hellem

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Obdržálková

Titulní obrázek článku
 – 

Dne 8.11. 2017 se skupina studentů našeho gymnázia v doprovodu paní profesorky
Obdržálkové zúčastnila v prostorách ČVUT setkání s panem profesorem S. W. Hellem,
laureátem Nobelovy ceny za chemii (2014), zprostředkovanou společností Honeywell.
Součástí programu byl společný oběd, přednáška pana profesora a představení různých
odvětví, ve kterých se společnost Honeywell angažuje a vyvíjí své technologie. Ve své
přednášce pan profesor mluvil hlavně o obtížné cestě k dokončení svého výzkumu a dále
odpovídal na dotazy v diskuzi.

Prezentace projektového týdne kvart

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 
12 fotografií

V pondělí 9.10. 2017 se ve 2. a 3. patře školy uskutečnila prezentace projektového týdne kvart na téma Brno, moje město.

Studenti kvart zpracovali svoje vybrané téma, připravili si plakát a výstavku a nabyté vědomosti prezentovali u stolečku všem zájemcům, kteří se na ně přišli podívat. Návštěvníci z řad studentů i učitelů mohli ohodnotit předvedené výkony, hodnotil se vyrobený plakát, dokumentace k vlastnímu tématu a celý dojem z expozice. Do hodnocení se celkem zapojilo 59 hlasujících. Vyhodnocení jednotlivých skupin je následující:

Projektový týden kvart 2017 – Brno, moje město

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
 – 
3 videa

V pondělí 9.10. 2017 od 9:40 do 11:40 proběhne ve vestibulu ve 2. a 3. patře prezentace prací z projektového týdne kvart.

Studenti vytvoří výstavku, plakát a práci s rozsahem min 4 strany A4 + případné obrázky.

Určitě se přijďte podívat. Na co se můžete na jednotlivých stáncích těšit, naleznete v přiložených prezentacích.

Virtuální prohlídka