Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Biologie

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

BIO BiologieSebn Seminář z biologieVkbn Vybrané kapitoly z biologieVKB Vybrané kapitoly z biologieMobn Molekulární biologieSEB Seminář z biologie
Ilustrační foto
Biologie – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

Titulní obrázek článku

Vítejte na stránkách biologie a geologie

Biologie se na Biskupském gymnáziu učí od roku 1991. V uplynulých letech se systematickou prací profilovala i v přírodovědných oborech, o čemž svědčí úspěchy našich absolventů v přijetí na vysoké školy přírodovědného zaměření. Tento pozitivní vývoj je závislý nejen na lidském faktoru – učitelích a schopnostech studentů, ale i na mimoškolních akcích a technickém vybavení používaném v praktické výuce.

Výuka

Biologie se na Biskupském gymnáziu učí podle generalizovaného plánu. Osmileté všeobecné studium má po celých 8 let 2 hodiny týdně, přírodovědné třídy ve čtyřletém gymnáziu mají také 2 hodiny týdně a od druhého ročníku mají ještě dotaci 2 hodiny týdně na laboratorní cvičení. Všeobecné čtyřleté studium má také 2 hodiny týdně a humanitní třídy se učí biologii do 3. ročníku.

Každý ročník je zaměřen na určité odvětví biologie.

 • Prima – botanika
 • Sekunda – zoologie
 • Tercie – biologie a anatomie člověka
 • Kvarta – geologie a mineralogie
 • Kvinta (1. ročník) – eukaryotní buňka, viry, botanika a ekologie rostlin, houby
 • Sexta (2. ročník) – živočišná buňka, zoologie a systém živočichů
 • Septima (3. ročník) – anatomie a fyziologie člověka, vývoj člověka
 • Oktáva (4. ročník) – obecná biologie, molekulární biologie a genetika, ekologie

V rámci hodin biologie jsou laboratorní cvičení a navštěvujeme exkurze, výstavy, atd... Navíc pro zájemce o studium přírodních věd probíhají v septimách a 3. ročnících přírodovědná cvičení. V maturitních třídách probíhají semináře z biologie, o které bývá značný zájem.

Nejnovější akce v kategorii Biologie

Výběrové řízení na výjezd do Vilniusu s ERASMUS projektem Gene Editing by CRISPR

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

2 fotografie

Zajímá tě biologie? Metody, které používá současná molekulární biologie? Historie objevů? Chceš si zkusit práci v mezinárodním týmu? Chceš se podívat do Litvy - Vilniusu a seznámit se se studenty z dalších evropských zemí? Umíš slušně anglicky? Jsi spolehlivý/ spolehlivá? 

Zařazeno v kategoriích:

Zahraniční spolupráce
Akreditovaný projekt mobilit 2021-27
Výzva 2022
Biologie
Erasmus+
Celý článek...

Baví vás biologie a nevíte, která fakulta je pro vás ta pravá? Nebo vás už za pár týdnů čekají přijímačky na LF?

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Malinová

Titulní obrázek článku

…v tom případě zbystřete a přijďte v pátek 21.4. ve 14 hod do 332 na setkání s Mgr. Katarínou Chalásovou, PhD., členkou organizačního týmu a dohledových komisí na přijímací řízení na LF MU a lektorkou přípravných kurzů na přijímačky na lékařské fakulty. 

SOČ - registrace studentů

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku

Milí studenti,

ve dnech 2. 3.‒ 25. 3. 2023 se můžete přihlásit k nově vyhlášeným tématům SOČ. Každý si může přihlásit 2 témata, z nichž jedno si určí jako prioritní. V případě, že u preferovaného tématu již bude naplněna kapacita účastníků, může využít druhou možnost. 

Pokud vás vypsaná témata zaujmou a rozhodnete se práci v rámci SOČ skutečně zodpovědně věnovat, pak vyplňte přihlášku. Pod vedením zkušených odborníků budete na zvolených tématech pracovat v období od léta 2023 do ledna/února 2023. Dokončenou práci lze přihlásit do soutěže SOČ.

Předpokladem účasti studenta v SOČ je :

 vložení motivačního dopisu ke zvolenému tématu, 

doložení doporučení studenta do projektu SOČ třídním učitelem (prosím požádejte svého třídního učitele, aby zaslal podepsané a naskenované doporučení na e-mail: alena.hynkova@jcmm.cz nejpozději do 31. 3. 2023). Nebude-li doporučení studenta dodáno do 31. 3. 2023, nebude vaše přihláška přijata.

podpis závazné smlouvy mezi účastníkem a JCMM v průběhu června 2023. 

Vložení motivačního dopisu  k tématu ‒ klik na hnědý rámeček → vložení MD v levém spodním řádku 

Za komisi biologie

Y. Reiterová

 

Chudák nádorová buňka - jiný pohled na nádorovou transformaci

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Malinová

Titulní obrázek článku

V pátek 3.3. se od 14 hod uskuteční v odborné učebně biologie přednáška paní doktorky Chalásové z LF MU s názvem Chudák nádorová buňka - jiný pohled na nádorovou transformaci. 
Přednáška je primárně určena pro studenty MOB, ale je otevřená všem zájemcům. Pokud vás dané téma zajímá, jste srdečně zváni. 

Den otevřených dveří na MendelU - pozvánka

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku

Pěkné odpoledne,

rádi bychom pozvali Vaše studenty na celouniverzitní den otevřených dveří Mendelovy univerzity v Brně, který proběhne 3. února od 9 do 14 hodin. Studenti budou mít příležitost seznámit se s našimi studijními programy, chodem jednotlivých fakult i zeptat se na vše, co je bude zajímat. Více informací o průběhu a programu naleznete na našich webových stránkách https://mendelu.cz/akce/den-otevrenych-dveri-mendelu-3/

Aral Sea, a Human Tale - přednáška Ludovice Mayera z RECETOXU

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 ve 14:30 proběhne v aule školy přednáška  Ludovice Mayera, doktoranda z RECETOXu na téma The Aral Sea, a human tale. Přednáška je primárně určena pro studenty volitelného předmětu VKB, ale jsou srdečně zváni všichni zájemci. Délka přednášky včetně diskuse cca 90 min.  

anotace: The Aral Sea, a Human Tale...

This lecture will highlight some of the chemical catastrophes that happened in the past and tell the story about the Aral Sea, by talking about the environmental aspects and consequences on human health.

Stockholm Junior Water Prize - mezinárodní projekt

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku

Stockholm Junior Water Prize - mezinárodní projekt, který spojuje středoškolské studenty s hlubokým zájmem o vodu a její udržitelnost. Každý rok tisíce studentů z více jak 30 zemí napříč celým světem soutěží o nejlepší práci, která přímo či nepřímo souvisí s vodou. Soutěž se skládá ze dvou částí – národní kolo, které bude hostit Mendelova univerzita v Brně a zúčastní se jej studenti z celé ČR. Práce v tomto kole budou odevzdány v českém jazyce a posuzovány porotou složené z pěti expertů z celé republiky. Následný vítěz postoupí do mezinárodního kola, které se uskuteční ve Stockholmu. Zde bude nutné odevzdat práci v anglickém jazyce.  Bližší info v textu článku.

 

 

DOD na lékařské fakultě MU

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity vám přeje vše dobré do nového roku a srdečně vás zve na pravidelné Dny otevřených dveří. Po ročnících, kdy byli nuceni je omezit na virtuální prostředí, se letos opět můžete sejít tak, jak se z podstaty akce sluší a patří – osobně.

Studenti, kteří by rádi studovali medicínu na LF MU jsou srdečně zváni.  Budete provedeni po jednotlivých pracovištích , včetně nejmodernějšího simulačního centra ve střední Evropě či Anatomického muzea. Jednotlivé studijní programy uchazečům představí jejich garanti i sami studenti, připravení zodpovědět veškeré dotazy.

 • 14. ledna (so) v 9:00
 • 14. ledna (so) ve 12:00
 • 18. ledna (st) v 15:00

Registrovat se na Dny otevřených dveří lze na níže uvedeném odkazu, kde jsou k nalezení také další podrobnosti.

https://www.med.muni.cz/den-otevrenych-dveri/?utm_campaign=Dny%20otev%C5%99en%C3%BDch%20dve%C5%99%C3%AD%20L%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A9%20fakulty%20Masarykovy%20univerzity&utm_source=Newsletter%20LF%20MU&utm_medium=email

Přijďte se přesvědčit, že Lékařská fakulta Masarykovy univerzity otevírá možnosti!

 

 

Virtuální prohlídka