Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Biologie

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

BIO BiologieSebn Seminář z biologieVkbn Vybrané kapitoly z biologieVKB Vybrané kapitoly z biologieMobn Molekulární biologieSEB Seminář z biologie
Ilustrační foto
Biologie – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

Titulní obrázek článku

Vítejte na stránkách biologie a geologie

Biologie se na Biskupském gymnáziu učí od roku 1991. V uplynulých letech se systematickou prací profilovala i v přírodovědných oborech, o čemž svědčí úspěchy našich absolventů v přijetí na vysoké školy přírodovědného zaměření. Tento pozitivní vývoj je závislý nejen na lidském faktoru – učitelích a schopnostech studentů, ale i na mimoškolních akcích a technickém vybavení používaném v praktické výuce.

Výuka

Biologie se na Biskupském gymnáziu učí podle generalizovaného plánu. Osmileté všeobecné studium má po celých 8 let 2 hodiny týdně, přírodovědné třídy ve čtyřletém gymnáziu mají také 2 hodiny týdně a od druhého ročníku mají ještě dotaci 2 hodiny týdně na laboratorní cvičení. Všeobecné čtyřleté studium má také 2 hodiny týdně a humanitní třídy se učí biologii do 3. ročníku.

Každý ročník je zaměřen na určité odvětví biologie.

  • Prima – botanika
  • Sekunda – zoologie
  • Tercie – biologie a anatomie člověka
  • Kvarta – geologie a mineralogie
  • Kvinta (1. ročník) – eukaryotní buňka, viry, botanika a ekologie rostlin, houby
  • Sexta (2. ročník) – živočišná buňka, zoologie a systém živočichů
  • Septima (3. ročník) – anatomie a fyziologie člověka, vývoj člověka
  • Oktáva (4. ročník) – obecná biologie, molekulární biologie a genetika, ekologie

V rámci hodin biologie jsou laboratorní cvičení a navštěvujeme exkurze, výstavy, atd... Navíc pro zájemce o studium přírodních věd probíhají v septimách a 3. ročnících přírodovědná cvičení. V maturitních třídách probíhají semináře z biologie, o které bývá značný zájem.

Nejnovější články v kategorii Biologie

Akademie ICRC

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Tým Akademie ICRC nabízí našim studentům zajímavé akce (viz příloha), které pořádá Akademie ICRC Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC) ve spolupráci s CZECRIN.

Připraveno je

  • 5 zajímavých online Science Talks a Lab Tour s jejich výzkumníky na různá vědecká témata související s klinickým výzkumem a také
  • víkendový seminář zaměřený na práci studijních koordinátorů v oblasti klinických studií.

Všechny akce jsou zdarma, jen je potřeba se na ně přihlásit přes jejich webové stránky https://akademie.fnusa.cz/.

Účastníci mohou po akci obdržet osvědčení o jejím absolvování, což se jim může v budoucnu hodit pro další aktivity.

Bližší informace v přiložených letácích a na  Facebooku Akademie

 

Zoologie se záchrannou stanicí Ikaros

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Malinová

5 fotografií

Dne 20. září nás navštívila záchranná stanice IKAROS. Ukázala nám spoustu zachráněných zvířat: sýčka obecného, chameleony pardálí, sklípkana, korálovku, fretku, činčilu atd. Bylo to velice zajímavé a poučné. Viděli jsme velké množství místních i exotických zvířat a dostali spoustu rad ohledně chovu a výživy těchto domácích mazlíčků🐕.

Děkujeme za návštěvu, Evka Hebronová, TB

Byli jsme na veřejné přednášce nositelky Nobelovy ceny za chemii Emmanuelle Charpentier na MZLU!

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

4 fotografie
video

Emmanuelle Charpentier a Jennifer Doudna získaly v roce 2020 Nobelovu cenu za chemii za vyvinutí metody programovatelných molekulárních nůžek k úpravě genomu s názvem CRISPR-Cas9.  Brno je město zakladatele genetiky, je proto skvělé, že prof. Charpentier sem přijela už podruhé. Letos kvůli přednášce, rozhovorům a setkáním s vědci a také pro čestný doktorát, který jí byl udělen Mendelovou univerzitou. My jsme měli tu čest být na její přednášce moderované Danielem Stachem. Kratičkou zprávu sepsaly dvě studentky, které se přednášky účastnily. 

Zařazeno v kategoriích:

Úspěchy
Projekty
Biologie
Další projekty
Žáci
Celý článek...

EUROPA SECURA

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Studenti,zasílám Vám možnost  zapojit se do soutěže Europa Secura-  týmová humanitní soutěž, bezpečnostní studia. 

Více o soutěži najdete na  https://www.europasecura.cz/.Soutěž je vhodná pro studenty,které zajímá  historie,právo,zeměpis, Evropská unie, bezpečnostní problematika,politologie. Soutěž je garantována a podpořena  Ministerstvem zahraničí ČR, Ministerstvem obrany ČR a Úřadem vlády ČR.  Můžete se zaregistrovat.

LINGUA ANATOMICA

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Vážení studenti,předem vás všechny vítám v novém školním roce . Ráda bych vám nabídla možnost účastnit se aktivity pořádané Lékařskou fakultou MU Lingua Anatomica určené pro studenty jako přípravka na prvák MED MUNI. Vhodné  pro maturitní ročníky.

Odkaz na kurz najdete zde

Ekologicko-přírodovědný kurz prvních ročníků

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku
video

Pro studenty 1. ročníků byl připraven v rámci ŠVP přírodovědný kurz v přírodě.  Konal se  19.-21.6.2023 v Jedovnicích. V rámci praktické výuky v přírodě  se naučili určovat pomocí klíčů nižší i vyšší rostliny a také různé druhy živočichů. Botaniku vedla zkušená lektorka Svatava Kubešová z MZM. Studenti také navštívili arboretum ve Křtinách, kde  je celkem asi 800 dřevin, z nichž některé jsou velmi vzácné. Velmi se jim tam líbilo. Také byli seznámeni s praktickými poznatky ze zoologie, např. s hydrobiologií. Lovili a určovali vodní druhy různých živočichů - např. stadia pulců, larvy vodního hmyzu atd.  Poznávali i suchozemské živočichy, naučili se chytat ptáky do sítí, určovat a pozorovat ptáky dalekohledem. V zoologii se jim věnoval náš bývalý student Kryštof Horák, nyní doktorand na biologii MU v Brně. Studenti hodnotili kurz velmi kladně. 

Celostátní kolo SOČ

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku

Naše studentka  Jana Dokulilová z 3. C se účastnila celostátního kola SOČ v Plzni. Umístila se na krásném 4. místě z 16 účastníků a byla vybrána do širší nominace na zahraniční soutěž. Práce Jany byla označena mezi čtyřmi pracemi za excelentní.

Virtuální prohlídka