Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Karel Mikula
ředitel, učitel
LISCJLLAT
 dle domluvy
 369

Nejnovější články

Třídní schůzky prim a 1. ročníků

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Vážení rodiče,
oznamujeme, že schůzka s rodiči žáků nových prim se koná aule ve čtvrtek 27.8.2020 již v 16.00.  Třídní schůzky s rodiči žáků prvních ročníků se konají v tentýž den v aule v 17.00. Poté bude následovat informační schůzka s třídními, a sice prima A v učebně 132, prima B v učebně 134, 1. A v učebně 433, 1. B v učebně 435 a 1. C  v učebně 437.

 

Rekonstrukce sportovního areálu

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Titulní obrázek článku

Na sklonku roku 2019 byla dokončena realizace projektu „Rekonstrukce sportovního areálu Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy“.

Zařazeno v kategoriích:

Rekonstrukce sportovního areálu
Celý článek...

Organizační schéma a vnitřní řád školy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Přílohy

 Vnitřní řád školy [289 kB] BIGY_organizacni_schema Alena.pdf [208 kB]
Celý článek...

Blahopřejeme!

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

 – 

Spectrum of Education – konference AFS v Istanbulu

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

 – 
8 fotografií

Ve dnech 23. až 26. listopadu 2011 se ředitel školy Mgr. Karel Mikula a Mgr. Vojtěch Maša (kolega vyučující informatiku) zúčastnili mezinárodní konference v Istanbulu, kterou pořádala tamní pobočka agentury AFS. Tématem přednášek byly inovace výuky v čase, kdy jsou učitelé konfrontováni s generací studentů, jejichž hlavním zdrojem informací je internet a digitální média vůbec („teaching digital natives“), viz např. webová stránka Marca Prenskyho z USA.

Latina – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Studenti mají dvě hodiny latiny týdně v tříletém cyklu, na osmiletém gymnáziu od kvinty do septimy, na čtyřletém od druhého ročníku. V posledních dvou letech studia si mohou vybrat seminář z latiny. Zde si nejen prohlubují své znalosti, ale také se připravují k maturitě, případně k dalšímu studiu tohoto jazyka na vysoké škole.

Poskytování informací o škole

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

 1. Ředitel byl jmenován dekretem č. j. Ep/487/04 ze dne 23.4.2004 z Brněnského biskupství.
 2. Pravomoci ředitele školy jsou stanoveny zákonem č. 624/2006 Sb.
 3. Ředitelství školy se při výkonu své působnosti řídí těmito předpisy:
  • Zákon č. 71/1967 Sb. (O správním řízení)
  • Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
  • Zákon č. 564/1990 Sb. (O státní správě a samosprávě)
  • Zákon č. 106/1999 Sb. (O svobodném přístupu k informacím)
  • Vyhláška č. 150/1958 Sb. (O vyřizování stížností, oznámení, podnětů )
  • Vyhláška č. 291/1991 Sb. (O základní škole)
  • Vyhláška č . 354/1991 Sb. (O středních školách)
  • Vyhláška č. 442/1991 Sb. (138/95) (O ukončování studia ve SŠ a učilištích)
  • Vyhláška č. 10/1997 Sb. (O přijímání žáků)
  • Ustanovení kanonického práva týkající se církevního školství
 4. Veškerá odvolání se podávají k řediteli školy.
 5. Informace o škole jsou oprávněni podávat:
  • PhDr. Petr Krátký – zástupce ředitele
  • Ing.Soňa Šmerdová – sekretářka
  • Ing. Petr Onuca – zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz – informace o hospodaření školy
 6. Platné zákonné normy jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy vždy v pondělí od 14 do 16 hodin.
 7. Informace se neposkytují v následujících případech:
  • jedná-li se o osobnost a soukromí fyzické osoby
  • v přípradě porušení obchodního tajemství (netýká se dotací ze státního rozpočtu)
  • jedná-li se o informaci, která byla zíkána od osoby, které zákon neukládá povinnost informace podávat
  • pokud jde o informace, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví
 8. V případě písemné žádosti se informace poskytuje nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 9. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  • Osobní náklady: účtují se skutečné mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího informaci. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.
  • Věcné náklady: Pořízení kopie již zveřejněné informace 2 Kč za stránku

Virtuální prohlídka