Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10.2020

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

 

Organizace výuky od 14. října 2020

Prezenční výuka studentů obou stupňů gymnázia bude zrušena a kompletně nahrazena distanční výukou podle rozvrhu.  Mateřská škola zůstává nadále v provozu. Rovněž provoz školní jídelny není přerušen, nadále je umožněn odběr obědů. Na   čtvrtek je možná objednávka do středy 14.10. do 12.00, na další dny pak standardně. Obědy se budou vydávat od 11.30 do 13.00. Studenti jsou povinni dodržovat platná hygienická opatření.

Ke komunikaci rodičů a studentů s učiteli budou jednotně používány tyto nástroje:
1) Bakaláři (pro rodiče a studenty) – systém zahrnuje školní administrativu. Studenti a rodiče zde najdou v modulu Třídní kniha probíraná témata, v modulu Klasifikace udělené známky, v modulu Suplování případné změny rozvrhu, …

2) MS Teams (pro studenty) – e-learningové prostředí, prostřednictvím kterého budou studentům zasílány studijní materiály , budou dostávat a odevzdávat domácí úkoly od jednotlivých vyučujících, mohou se účastnit elektronických konferencí, součástí prostředí jsou také testovací nástroje.

Přílohy

 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 [207 kB]

Virtuální prohlídka