Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Karel Mikula
ředitel, učitel
LISCJLLAT
 dle domluvy
 369

Nejnovější články

Prezenční rotační výuka na nižším stupni osmiletého gymnázia

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Vážení studenti nižšího gymnázia, vážení rodiče,

informujeme vás, že od pondělí 10. května bude probíhat rotační prezenční výuka prim a sekund, od 17.5 pak výuka tercií a kvart. Žáci budou pravidelně testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek v týdnu prezenční výuky, a to v 8.00 v sále v přízemí. Nadále platí všechna zavedená protiepidemická opatření (respirátor či roušky, hygiena, desinfekce). Obědy lze objednat již na pondělí 10.5.

Pravidla distančního vzdělávání na Biskupském gymnáziu Brno

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Vážené studentky, vážení studenti,

v reakci na připomínky vyučujících, jež zazněly na klasifikační poradě
a týkaly se  průběhu on-line hodin, upřesňuji a doplňuji jejich
pravidla.

1/ Student je během hodiny povinen mít zapnutý mikrofon, a pokud je
osloven, musí reagovat. Pouhé připojení není  považováno za účast v
hodině.

2/ Důrazně rovněž  doporučujeme, aby měli studenti  zapnuté kamery,
zejména jsou-li osloveni. Usnadňuje to vzájemnou komunikaci, zejména
při výuce jazyků, během prezentací apod.

3/ Má-li student jakýkoli technický problém s připojením, je povinen
tuto skutečnost vyučujícímu oznámit (mailem či telefonicky). Škola
může nadále v omezené míře zapůjčit potřebné vybavení.

Smyslem těchto opatření je maximální efektivita  výuky, která je v
současnosti a bohužel dlouhodobě jedinou alternativní formou
prezenčního studia. V tuto chvíli není jasné, jak dlouho distanční
výuka potrvá. Prosím proto za pochopení.

Karel Mikula

MŠ opět v provozu

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Vážení rodiče,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice bude od pondělí 1.února 2021 opět otevřena mateřská škola.

 

Přílohy

 ROZHODNUTI_otevreni_MS_BIGY(9JZkXW).pdf [292 kB]
Celý článek...

Distanční výuka od 4. ledna 2021

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Z rozhodnutí ministra školství  bude od 4.1.2021 výuka realizována výhradně distanční formou. Rozvrh  on-line hodin v daném týdnu bude  uveden v kalendáři Teams  s dostatečným předstihem. Žáci mohou rovněž odebírat obědy v zatavených obalech, a to vždy od 11.30 do 13.00 u zadního vchodu do jídelny.  Provoz mateřské školky zůstává bez omezení.

Distanční výuka od 4. ledna 2020

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Z rozhodnutí  ministra školství se výuka od  pondělí 4.1.2020 realizuje výhradně distanční formou. Žáci  budou o této skutečnosti informováni rovněž prostřednictvím  Komensu a v kalendáři Teams.  Odběr obědů bude zajištěn  od  11.30 do 13.00 u zadního vchodu do jídelny, oběd se bude vydávat v zatavených  obalech.  Provoz mateřské školy zůstává bez omezení.

Volné dny - 21. a 22. prosince 2020

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

MŠMT na základě usnesení vlády č. 1335 o přijetí krizového opatření ustanovuje pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol dny 21. a 22. prosince 2020 jako volné dny. Mateřská škola zůstává po tyto dny v provozu.

Prezenční výuka závěrečných ročníků a nižšího stupně gymnázia

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Od středy 25. listopadu 2020 bude zahájena prezenční výuka maturitních tříd podle upraveného rozvrhu, který studenti obdrželi (Komens, Teams). Od pondělí 30. listopadu bude zahájena rotační (střídání celých tříd po týdnech) prezenční výuka nižšího gymnázia podle standardního rozvrhu. V týdnu od 30.  listopadu do 4. prosince nejprve v primách a v sekundách, další týden v terciích a kvartách atd.  Školní jídelna je v provozu.

Smutná zpráva

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Titulní obrázek článku

Přátelé,

včera ráno po statečném boji zemřel pan František Herman. Muž velkého srdce, laskavý, obětavý, vždy veselé mysli. Skvělý kolega, kamarád, milovaný manžel a otec velké rodiny, poctivý křesťan. Nikdo nespočítá, kolika lidem uchystal skvělou oslavu, rodinnou svatbu či jen setkání nás – učitelů. Šťastné chvíle, které si budeme pamatovat celý život. Byl tím, kdo sloužil. Nezištně, kdykoli a jaksi samozřejmě. Samozřejmé to však nebylo. Říká se, že nikdo není nenahraditelný. Ale ono se to jenom tak říká. Ve Františkově případě to neplatí. Byl a je totiž nenahraditelný.

Další slova rdousí tento smutný a hloupý čas bezčasí. V této těžké chvíli, řečeno s básníkem, je slov míň než stébel, jež utrousí žebřiňák. A marné všecky řeči, když jde nebem mrak.

Naše modlitby směřují, Františku,  k Tobě i ke Tvým blízkým.

R.I.P.

 Za Biskupské gymnázium i za školku, kterou jsi měl tak rád

 Karel Mikula

ředitel

 

V knize Moudrosti lze nalézt text: "Vždyť Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí, ale všechno stvořil, aby to bylo." (Mdr 1,13.14). To je možná důvod, proč každé úmrtí je zraňující a vyvolává otázku: proč? Tím spíše, když odejde někdo, kdo nám byl blízký, s kým jsme se denně potkávali. Pan František Herman byl ale naprosto výjimečnou osobností. Těžko bych ve svých vzpomínkách hledal člověka, který by s takovým nadhledem dokázal řešit všechny požadavky, které na něho v jeho životě - nejen profesním - byly kladeny. Jako bych stále slyšel jeho: "Ne, to není žádný problém...", kdykoli byl o něco požádán. Konstruktivní, profesionální, a přitom stále veselý. Pan František Herman byl jedinečnou osobností, která na Bigy měla své místo a utvářela, v tom nejlepším slova smyslu, atmosféru této školy. Bude tu hodně chybět. Ale nechci toto zamyšlení končit jako ten, kdo nemá naději. Pokračování veršů uvedených na začátku dává jistotu, která je nesmírně povzbuzující: "Spravedlnost smrti nepodléhá." (Mdr 1,15), a naprosto nepochybuji, že se na našem drahém Františkovi bezezbytku naplní.

Jiří Janalík

školní kaplan Bigy

Virtuální prohlídka