Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Karel Mikula
ředitel, učitel
LISCJLLAT
 dle domluvy
 369

Nejnovější články

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10.2020

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

 

Organizace výuky od 14. října 2020

Prezenční výuka studentů obou stupňů gymnázia bude zrušena a kompletně nahrazena distanční výukou podle rozvrhu.  Mateřská škola zůstává nadále v provozu. Rovněž provoz školní jídelny není přerušen, nadále je umožněn odběr obědů. Na   čtvrtek je možná objednávka do středy 14.10. do 12.00, na další dny pak standardně. Obědy se budou vydávat od 11.30 do 13.00. Studenti jsou povinni dodržovat platná hygienická opatření.

Ke komunikaci rodičů a studentů s učiteli budou jednotně používány tyto nástroje:
1) Bakaláři (pro rodiče a studenty) – systém zahrnuje školní administrativu. Studenti a rodiče zde najdou v modulu Třídní kniha probíraná témata, v modulu Klasifikace udělené známky, v modulu Suplování případné změny rozvrhu, …

2) MS Teams (pro studenty) – e-learningové prostředí, prostřednictvím kterého budou studentům zasílány studijní materiály , budou dostávat a odevzdávat domácí úkoly od jednotlivých vyučujících, mohou se účastnit elektronických konferencí, součástí prostředí jsou také testovací nástroje.

Odložení oslav 30. výročí znovuotevření Biskupského gymnázia

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Oznamujeme, že v souvislosti s rostoucím počtem případů onemocnění  virem Covid-19  a s riziky s tím spojenými odkládáme plánované oslavy 30. výročí Bigy. O náhradním termínu (březen - duben?) vás budeme včas informovat .  Sportovní akce s tím spojené - fotbalový turnaj a Bigyrun - se prozatím neruší.

Děkujeme za pochopení a těšíme se  na vás  v lepších časech!

Za Biskupské gymnázium

Karel Mikula, ředitel školy

Zahájení školního roku 2020/2021 - ZMĚNA!!!

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Vážené studentky, vážení studenti, vážení rodiče,

slavnostní mše sv. u příležitosti zahájení nového školního roku se koná na hřišti Biskupského gymnázia 1. září v 8.30.
V 10.00 hodin začnou třídnické hodiny v kmenových třídách jednotlivých tříd. 
Seznam kmenových tříd naleznete v příloze tohoto článku.

Třídní schůzky prim a 1. ročníků

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Vážení rodiče,
oznamujeme, že schůzka s rodiči žáků nových prim se koná aule ve čtvrtek 27.8.2020 již v 16.00.  Třídní schůzky s rodiči žáků prvních ročníků se konají v tentýž den v aule v 17.00. Poté bude následovat informační schůzka s třídními, a sice prima A v učebně 132, prima B v učebně 134, 1. A v učebně 433, 1. B v učebně 435 a 1. C  v učebně 437.

 

Virtuální prohlídka