Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Karel Mikula
ředitel, učitel
LISCJLLAT
 dle domluvy
 369

Nejnovější články

Smutná zpráva

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Titulní obrázek článku

Přátelé,

včera ráno po statečném boji zemřel pan František Herman. Muž velkého srdce, laskavý, obětavý, vždy veselé mysli. Skvělý kolega, kamarád, milovaný manžel a otec velké rodiny, poctivý křesťan. Nikdo nespočítá, kolika lidem uchystal skvělou oslavu, rodinnou svatbu či jen setkání nás – učitelů. Šťastné chvíle, které si budeme pamatovat celý život. Byl tím, kdo sloužil. Nezištně, kdykoli a jaksi samozřejmě. Samozřejmé to však nebylo. Říká se, že nikdo není nenahraditelný. Ale ono se to jenom tak říká. Ve Františkově případě to neplatí. Byl a je totiž nenahraditelný.

Další slova rdousí tento smutný a hloupý čas bezčasí. V této těžké chvíli, řečeno s básníkem, je slov míň než stébel, jež utrousí žebřiňák. A marné všecky řeči, když jde nebem mrak.

Naše modlitby směřují, Františku,  k Tobě i ke Tvým blízkým.

R.I.P.

 Za Biskupské gymnázium i za školku, kterou jsi měl tak rád

 Karel Mikula

ředitel

 

V knize Moudrosti lze nalézt text: "Vždyť Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí, ale všechno stvořil, aby to bylo." (Mdr 1,13.14). To je možná důvod, proč každé úmrtí je zraňující a vyvolává otázku: proč? Tím spíše, když odejde někdo, kdo nám byl blízký, s kým jsme se denně potkávali. Pan František Herman byl ale naprosto výjimečnou osobností. Těžko bych ve svých vzpomínkách hledal člověka, který by s takovým nadhledem dokázal řešit všechny požadavky, které na něho v jeho životě - nejen profesním - byly kladeny. Jako bych stále slyšel jeho: "Ne, to není žádný problém...", kdykoli byl o něco požádán. Konstruktivní, profesionální, a přitom stále veselý. Pan František Herman byl jedinečnou osobností, která na Bigy měla své místo a utvářela, v tom nejlepším slova smyslu, atmosféru této školy. Bude tu hodně chybět. Ale nechci toto zamyšlení končit jako ten, kdo nemá naději. Pokračování veršů uvedených na začátku dává jistotu, která je nesmírně povzbuzující: "Spravedlnost smrti nepodléhá." (Mdr 1,15), a naprosto nepochybuji, že se na našem drahém Františkovi bezezbytku naplní.

Jiří Janalík

školní kaplan Bigy

Pravidla distančního vzdělávání na Biskupském gymnáziu Brno

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Přílohy

 Pravidla_pro distancni vzdelavani - Bigy.pdf [204 kB]
Celý článek...

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10.2020

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

 

Organizace výuky od 14. října 2020

Prezenční výuka studentů obou stupňů gymnázia bude zrušena a kompletně nahrazena distanční výukou podle rozvrhu.  Mateřská škola zůstává nadále v provozu. Rovněž provoz školní jídelny není přerušen, nadále je umožněn odběr obědů. Na   čtvrtek je možná objednávka do středy 14.10. do 12.00, na další dny pak standardně. Obědy se budou vydávat od 11.30 do 13.00. Studenti jsou povinni dodržovat platná hygienická opatření.

Ke komunikaci rodičů a studentů s učiteli budou jednotně používány tyto nástroje:
1) Bakaláři (pro rodiče a studenty) – systém zahrnuje školní administrativu. Studenti a rodiče zde najdou v modulu Třídní kniha probíraná témata, v modulu Klasifikace udělené známky, v modulu Suplování případné změny rozvrhu, …

2) MS Teams (pro studenty) – e-learningové prostředí, prostřednictvím kterého budou studentům zasílány studijní materiály , budou dostávat a odevzdávat domácí úkoly od jednotlivých vyučujících, mohou se účastnit elektronických konferencí, součástí prostředí jsou také testovací nástroje.

Odložení oslav 30. výročí znovuotevření Biskupského gymnázia

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Oznamujeme, že v souvislosti s rostoucím počtem případů onemocnění  virem Covid-19  a s riziky s tím spojenými odkládáme plánované oslavy 30. výročí Bigy. O náhradním termínu (březen - duben?) vás budeme včas informovat .  Sportovní akce s tím spojené - fotbalový turnaj a Bigyrun - se prozatím neruší.

Děkujeme za pochopení a těšíme se  na vás  v lepších časech!

Za Biskupské gymnázium

Karel Mikula, ředitel školy

Newsletter - rekonstrukce hlavního traktu

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Zařazeno v kategoriích:

Newsletter
Celý článek...

Zahájení školního roku 2020/2021 - ZMĚNA!!!

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Vážené studentky, vážení studenti, vážení rodiče,

slavnostní mše sv. u příležitosti zahájení nového školního roku se koná na hřišti Biskupského gymnázia 1. září v 8.30.
V 10.00 hodin začnou třídnické hodiny v kmenových třídách jednotlivých tříd. 
Seznam kmenových tříd naleznete v příloze tohoto článku.

Virtuální prohlídka