Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Karel Mikula
ředitel, učitel
LISCJLLAT
 dle domluvy
 369

Nejnovější články

Klasifikační řád školy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula


Klasifikační řád – příloha ke školnímu řádu

Klasifikační řád je základem pro hodnocení žáků.

1.  Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Školní řád Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Církevní škola pomáhá mladým lidem rozvíjet osobnost a napomáhá celkovému zrání člověka v duchu křesťanství.
Ve smyslu naplnění těchto cílů vytváří školní společenství, ve kterém žije duch evangelia ve svobodě, řádu a lásce.

 

1.

Vnitřní vztahy mezi členy Biskupského gymnázia se řídí pravidlem:
Všichni členové Biskupského gymnázia jsou si z lidského hlediska rovni bez ohledu na věk či postavení ve škole. Tím se rozumí zejména vzájemná slušnost, ohleduplnost a upřímnost, přímost a skromnost.

Školné 2022/2023

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Na základě návrhu Školské rady a jeho následném schválení na zasedání Rady dne 26.1.2022 je s účinností od září 2022 stanoveno školné ve výši 5 000 Kč . Termín úhrady platby je do konce září, platbu lze rozdělit na 2 000 Kč za období září/prosinec a 3 000 Kč  za období leden/červen. Ustanovení o snížení školného (50% za druhé dítě, 0,- za třetí) či jeho prominutí zůstává v platnosti.