Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Jana Kozlíčková
mzdová účetní / personalistka, správní zaměstnankyně

Nejnovější články

Prázdniny 2017 v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

7 fotografií

Po roce zase v Opatově

Fara v Opatově nás vítá v celé své kráse. Děti jsou natěšené a plavba za získáním cenného koření z Indie může začít. Naše cesta se započala na březích Španělska. Ač počasí vypadalo zpočátku slibně, rychle se pokazilo. Náladu a chuť nám to ovšem nevzalo. Během naší plavby, inspirované objevnou cestou Kryštofa Kolumba, jsme mimo jiné poznávali koření, stavěli si vlastní lodě, zkoušeli jejich odolnost vůči vodě, luštili zašifrované vzkazy, hledali své španělské vládce a bojovali proti pirátům. Vše uteklo hrozně rychle a my, ač jsme unaveni a přemoženi zážitky, víme jedno, příště nás tu máte znovu!

Spolek přátel Bigy Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení rodiče, milí přátelé Bigy,

            dovolte, abychom Vás v krátkosti seznámili s činností  Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně v letošním roce.  Zásadní změnou v  uvedené společnosti je změna  vyvolaná legislativními úpravami v novele Občanského zákoníku. Z někdejších občanských sdružení se staly spolky s povinností změnit název a přijmout nové stanovy. Nově spolek nese název Spolek přátel Bigy Brno.  Jeho účely, tedy duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia Brno a výpomoc sociálně znevýhodněným studentům, zůstaly  zachovány.  Dále dovolte, abychom Vás informovali o činnostech, které v letošním roce Spolek přátel Bigy Brno uskutečňuje. Jak bylo uvedeno, spolek  finančně podporuje sociálně znevýhodněné studenty, odměňuje studenty úspěšně reprezentující školu, zabezpečuje provoz fary v Opatově, hradí pojistné za školní automobil a náklady spojené s provozem studentských kopírek.   Na podporu školních aktivit byla pro rok 2017 vyčleněna částka jednostotisíckorun, která bude využita na vybavení dvou tříd gymnázia novými lavicemi.   

Prázdniny 2017 v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

3 fotografie

V ohrožení

            Poklidný život továrníka Goldberga se mění v drama poté, co začne mít neodbytný pocit, že mu někdo ukládá o život. Najímá si proto skupinu těch nejlepších soukromých detektivů, které však v utajení do své továrny uvádí jako prosté dělníky. Ještě na plese pořádaném k osmnáctým narozeninám jediné továrníkovy dcery se situace zdá poklidná, jenomže vzápětí se začínají dít strašné věci. Druhý den je už od rána dcera a jediná dědička celého Goldbergova impéria nezvěstná a později odpoledne je nalezena mrtvá. V tuto chvíli odhazují detektivové roušku utajení a začínají se naplno a zcela otevřeně věnovat vyšetřování ohavné vraždy. Vrahem je zcela určitě někdo z blízkého okolí, ale kdo? Je to jeden z lokajů, komorná, či snad majordomus? Nemůže v tom mít prsty spisovatelka, která v továrníkově vile tráví dovolenou? Nebo dokonce advokát, přítel pana továrníka již od mládí? Podezření padá i na rodinnou lékařku, novináře, který se vydal dokumentovat továrníkův majetek a vyloučen není ani ohavný čin továrníka samotného. S vědomostmi nabytými během prvních dnů rozplétají detektivové postupně složité nitky tohoto případu, kterému k objasnění nepomůže ani útěk hrabivého lokaje. Ve finále má namále i sám továrník, který jen díky včasnému zásahu rodinné lékařky a podání protijedu namíchaného detektivy neumírá na otrávený pokrm. Při druhém pokusu o vraždu továrníka Goldberga se již detektivům podaří zjistit totožnost vraha, kterým je továrníkova milenka a po penězích prahnoucí komorná Lucie. Při snaze ji zadržet však komorná vyskakuje oknem a těsně uniká. Protřelí detektivové ovšem nepotřebují mnoho času k dopadení pachatele, teď, když už znají jeho totožnost.                                                                                                               

Zápis z valné hromady konané dne 21. 2. 2017

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 21. 2. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

Zahájení – prezence
Zpráva o činnosti sdružení v r. 2016, zpráva o hospodaření v r. 2016, zpráva revizní komise
Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2017
Projednání změny názvu
Projednání nových stanov
Diskuse
Schválení změny názvu, stanov, předložených zpráv za r. 2016 a návrhu rozpočtu na r. 2017
Volba členů výboru a revizní komise

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 12. 4. 2017

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 12. 4. 2017

Přítomni: pí. Krejzová, pí. Kozlíčková, pí. Nováková, p. Večeřa, pí. Vrbacká, p. Winkler

V  úvodu schůze proběhla volba předsedy a místopředsedy Spolku přátel Bigy Brno.  Do funkce předsedkyně výboru členové výboru navrhli paní Janu Vrbackou a do fukce místopředsedy výboru pana Mgr. Martina Večeřu. Přítomní členové výboru jednomyslně zvolili do funkce předsedkyně výboru paní Janu Vrbackou a do funkce místopředsedy výboru pana Mgr. Martina Večeřu.

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 7. 6. 2017

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 7. 6. 2017

Přítomni: Mgr.  Krejzová, pí. Kozlíčková, Mgr.  Mikula, Mgr. Vochozka,  pí. Vrbacká, RNDr. Winkler

 

Paní Kozlíčková předložila členům výboru žádostí o poskytnutí příspěvků na dopravu. Jednalo se o příspěvky na tyto akce:

Ministranti z Bigy v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Poslední víkend v březnu se na opatovské faře konal třídenní pobyt ministrantů z Biskupského gymnázia v Brně. Sešlo se nás pět a k tomu profesor V. Krátký s naším spirituálem otcem Davidem.

Už od začátku výletu v pátek odpoledne byla atmosféra nanejvýš přátelská a zábavná. Po příjezdu do Opatova jsme se ubytovali a šli jsme prozkoumat blízké okolí. Pak už následovala chutná večeře, společenské hry a večerní modlitba.

Opatov - Bobánci opět na místě činu

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Bobánci opět na místě činu

 

Rok se s rokem sešel a parta přátel se opět vrátila na víkend do Opatova. Už potřetí. Nesešlo se nás sice tolik, jako loni, ale společně strávené chvíle se vzpomínkami na léta předchozí nám absenci některých z nás bohatě vynahradily. V poklidu Vysočiny a ukryti před ruchem velkoměsta i zběsilým tempem dnešní doby jsme vzpomínali na to, kdo z nás byl v Opatově na táboře první, kdo tam prožil nejvíce týdnů v roce, pokolikáté už tam jsme celkově a kolikrát se tam ještě potkáme. I když se prostorami fary rozléhal dětský křik a občas i pláč, nic z toho nemohlo narušit vzpomínky, které každému z nás běžely před očima. Ostatně, jedna vtipná historka na doby minulé střídala druhou, smích se často nedal zastavit a jen neradi jsme za sebou zamykali dveře a bránu na farní dvůr, neradi jsme opouštěli místo, které je pro mnohé z nás druhým domovem.

Jarní prázdniny v Opatově

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

8 fotografií

JARNÍ PRÁZDNINY -  VE STÍNU LOVCE

 

O prázdninách jsme vyrazili na jarní tábor do Opatova. Inspirovali jsme se filmem "Ve stínu lovce", ve kterém nastupuje pilot do letadla, aby dopravil palivo na vzdálený sever Kanady. Cestou zpět veze nemocnou ženu do nemocnice. Jeho letadlo má po cestě poruchu a zřítí se na opuštěné místo mimo civilizaci. Záchranáři je marně hledají. Nemocná žena učí pilota přežít v divoké krajině. A přesně o to samé jsme se snažili i my.

Zápis ze schůze výboru 18. 1. 2017

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 18. 1. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny (pí. Krjezová, pí. Kozlíčková, p. Mikula, p. Večeřa, p. Vochozka, pí. Vrbacká, p. Winkler)

 

Paní Vrbacká informovala přítomné o využití fary v Opatově na Moravě v uplynulém roce 2016. Fara byla po celý rok plně využita. Příjmy z pronájmů představovaly částku cca 255 tis. Kč. V průběhu roku byla na faře vyměněna kuchyňská linka. Další nutnou investicí je výměna povlaků na matrace. Nutné revize objektu byly provedeny.

Virtuální prohlídka