Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy konané dne 20. 9. 2017

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 20. 9. 2017

 

Přítomni: pí. Krejzová, pí. Kozlíčková, pí. Nováková, p. Večeřa, pí. Vrbacká, p. Winkler

 

Paní Vrbacká informovala přítomné o stavu na faře v Opatově na Moravě. Minulý týden byl na faru pořízen nový kombinovaný sporák. Byl zaplacen nedoplatek za zemní plyn ve výši cca 15.300,- Kč. Tento nedoplatek byl způsoben vyšší návštěvností v zimním období minulého roku a změnou režimu temperování objektu. Původně se temperovalo na 7 stupňů  a nyní na 15 stupňů Celsia. Do konce kalendářního roku je fara vcelku  obsazena.  Bylo konstatováno, že příjmy z nocležného plně pokryjí náklady spojené s provozem a případnými opravami objektu.

 

Členové výboru rozhodli o poskytnutí příspěvku gymnáziu na nákup nových lavic. Spolek přátel Bigy poskytne finanční příspěvek na nákup nových lavic do jedné resp. dvou tříd, maximálně  do výše 140 tis. Kč. Rozhodnutí  o konečné výši příspěvku bude  schváleno na příští schůzi v listopadu 2017.

 

 

Paní Mgr. Bílková podala žádost o příspěvek na cestovní náklady ve výši 3.000,- Kč  pro studenty  reprezentující školu na turnaji v kin-ballu v Hradci Králové. Žádost tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Členové výboru jednomyslně schválili poskytnutí částky 3.000,- Kč na jízdné pro studenty.

 

 

Termín příští schůze: 15. 11. 2017

 

V Brně dne 20. 9. 2017

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka