Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Žádost o podporu

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení rodiče, vážení členové Spolku přátel Bigy Brno, milí přátelé,

dovolte, abychom Vás na konci roku 2017 seznámili s činností  Biskupského gymnázia  Brno a Spolku přátel Bigy Brno a vyjádřili Vám poděkování a vděčnost za přízeň, kterou jste  nám věnovali.

            Spolupráce Biskupského gymnázia a Spolku přátel Bigy Brno  má dlouholetou a úspěšnou tradici.  V posledních letech  Spolek přátel přispěl částkou 100 tis. Kč na úhradu stavebních prací souvisejících s přestavbou sociálního zařízení u gymnastických sálů a s opravou stropu v tělocvičně,  věnoval   gymnáziu 100 tis. Kč na nákup šatních skříněk pro studenty, přispěl částkou 50 tis. Kč na nákup reklamních předmětů určených k reprezentaci školy a  podpořil  částkou 90 tis. Kč  výstavbu úpolové tělocvičny.  V letech 2016 a 2017 spolek dotoval  částkou 320 tis. Kč nákup lavic do pěti učeben.

            Vážení rodiče,  v  modernizaci tříd chceme i nadále společně pokračovat.  Obracíme se na Vás proto s prosbou o finanční výpomoc na nákup dalšího školního nábytku resp.  na jinou aktivitu, kterou byste chtěli podpořit.  Přetrvává i naše prosba o finanční prostředky na nákup klavírů.

            Za jakýkoliv finanční dar, který nám můžete poskytnout, jsme Vám vděčni.  Vaše dary odečitatelné od základu daně můžete buď  zaslat na účet spolku č. 27-0482340277/0100 či předat v hotovosti hospodářce spolku.

            Vážení rodiče, milí členové Spolku přátel Bigy Brno, drazí přátelé, děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu. Vaší přízně a náklonnosti si velice vážíme a věříme, že si ji zachováme i do budoucna.

 

            S přáním všeho dobrého

                                                          

                                                                                              Jana Vrbacká, v. r.

                                                                                              předsedkyně výboru

 

 

                                                                                              Mgr. Karel Mikula, v. r.        

                                                                                              ředitel školy

 

 

Brno, listopad 2017

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka