Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Martina Tinková
učitelka
Předsedkyně předmětové komise Francouzský jazyk
KFJKfjnFRJ
 dle domluvy
 169

Nejnovější články

VISITE DE L´ALLIANCE FRANCAISE

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

 – 
3 fotografie

Ve středu 14.12. 2017 navštívili studenti 4.ročníků francouzštiny brněnskou pobočku francouzské Aliance na náměstí Míru. Součástí návštěvy byla komentovaná prohlídka mediatéky a všech prostor AF. Studenti měli možnost se interaktivní formou dozvědět jaký cíl si kladou francouzské aliance v ČR. Slečna knihovnice Marie, která zde pracuje v rámci programu Evropské dobrovolné služby, poskytla studentům nejen praktické informace k fungování AF, ale také inspiraci na frankofonní literaturu a film. AF je otevřena všem příznivcům frankofonní kultury, kteří mají zájem naučit se nejen jazyk Moliera, ale také poznat rozmanitost současného frankofonního světa.

Zařazeno v kategoriích:

Francouzský jazyk
Celý článek...

CONCOURS DE LA MEILLEURE CARTE DE NOEL

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Titulní obrázek článku
 – 

Milí studenti, komise francouzského jazyka vyhlašuje soutěž o nejkrásnější vánoční nebo novoroční přání psané francouzsky. Ukažte svoji kreativitu a budete odměněni drobnými dárky, které vás jistě potěší. Vaše přání noste prosím do pátku 15.12. do kabinetu francouzštiny. 

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY DELF SCOLAIRE

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Vážení kolegové, milí studenti, 

v době od 13.11. – 16. 11. 2017 budou na naší škole probíhat francouzské mezinárodní zkoušky DELF SCOLAIRE. Moc vás prosíme, aby byl v místech, kde se budou zkoušky konat (přízemí červená chodba a 4.patro) dodržován dostatečný klid na jejich plnění. Studenti konající zkoušku jistě ocení váš ohleduplný přístup. Přejem všem zúčastněným úspěšné složení zkoušek DELF SCOLAIRE.

Přihlášky ke zkouškám DELF SCOLAIRE

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Milí studenti,

právě se otevřel zápis ke zkouškám DELF SCOLAIRE. Všichni kdo mají zájem zkoušky vykonat v letošním termínu 13.-16.11. 2017 přineste prosím vyplněnou přihlášku a zápisné do kabinetu francouzštiny. Přihlášky budou k dispozici od 12.10. v učebně francouzštiny č. 168. Peníze se vybírají do 19.10. 2017! Venez nombreaux!

Evropský den jazyků

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

 – 
3 fotografie

Vážení kolegové, milí studenti,

dne 26.9. 2017 jsme oslavili Evropský den jazyků. Komise francouzského jazyka si pro vás připravila interaktivní nástěnku v jazykové (červené) chodbě v přízemí budovy gymnázia. Letošním tématem byly evropské státy, jejich názvy a vlajky. Studenti Tercie B vytvořili základní mapu s českými a francouzskými jmény, ostatní studenti přispěli svými znalostmi a připojili další názvy v různých jazycích. Na přiložených fotografiích můžete vidět jaký byl výsledek. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a přejeme hodně sil při studiu jazyků. A nezapomeňte, že "Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem". 

Projektový týden sext a druhých ročníků – francouzský jazyk

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Titulní obrázek článku
 – 

V letošním roce byl pro projektový týden sext a druhých ročníků vybrán další z francouzských regionů a to nádherné prostředí jižní Francie – LA PROVENCE. Během 4 dnů si studenti francouzštiny prohloubí své znalosti v oblasti zeměpisné (carte interactive), v oblasti kulturní (sous-titrer un film), v oblasti umělecké (visite d'un musée à Praque – les impressionistes) a na závěr v oblasti gastronomické (l'Alliance Francaise + préparation d'un repas traditionnel).

Přílohy

 Program projektového týdne [3 MB]

Zařazeno v kategoriích:

Francouzský jazyk
Celý článek...

OLYMPIADES DE FRANCAIS - ŠKOLNÍ KOLO

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Titulní obrázek článku
 – 

V týdnu od 7.-12.prosince proběhlo školní kolo OLYMPIADES DE FRANCAIS - Konverzační soutěž ve francouzštině. Studenti soutěžili ve třech kategoriích dle délky studia jazyka. Jejich úkolem bylo správně splnit poslechovou část, popsat obrázek a reagovat v krátkém dialogu s učitelem tzv. jeu de role. Výherci z každého kola postupují do krajského kola, které se bude konat dne 16.3. 2015 na Francouzské Alianci v Brně.

Mezinárodní zkoušky DELF SCOLAIRE

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Titulní obrázek článku

V letošním roce se opět uskutečnily na našem gymnáziu MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA -  DELF SCOLAIRE. Zůstáváme jedním ze dvou center v Brně, kde je možnost tuto zkoušku vykonat. V letošním roce se přihlásilo 32 studentů z BIGY, 2 studenti z Gymnázia z Klobouk u Brna, 1 studentka z GML, 1 student z Klasického gymnázia, 4 studenti z gymnázia Křenová a 9 studentů z CMG. Ze zkoušky se ze zdravotních důvodů omluvila jedna studentka našeho gymnázia. Zkoušky proběhly za přítomností kolegů z francouzské aliance – paní Aude Martinové, Sophie Lefevrové , Fréderica Riou, Terezy Uřičářové a Dariny Honsové.
Naši studenti byli 100% úspěšní, BLAHOPŘEJEME!!!. V úrovni  A1- 5 studentů, A2 – 15 studentů , B1 – 7 studentů , B2 – 4 studenti. Oficiální předání diplomů proběhne v prostorách BIGY v dubnu 2016, za přítomnosti ředitelky AF paní Aude Martinové.

OLYMPIADES EN FRANCAIS - ŠKOLNÍ KOLO

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

 – 
2 fotografie

V týdnu od 7.-12.12. 2015 proběhne školní kolo OLYMPIADES EN FRANCAIS - Soutěž v konverzaci ve francouzském jazyce. Školní kolo proběhne v rámci hodin konverzace. Prosíme studenty, kteří nechodí do konverzace, ale rádi by se školního kola zúčastnili, aby se přihlásili v kabinetě francouzštiny nejpozději do pátku 4.12. 2015. Konverzační soutěž má vždy dvě části: poslech s porozuměním, a popis obrázku s jeu de role - rozhovor na vybrané téma, pro kategorii kvarta, kvinta, 2.,3.ročník. Pro kategorii sext a septim, je v druhé části samostatný monolog na vybrané téma. Důraz je kladen především na ústní projev.

CONCOURS DE LA MEILLEURE CARTE DE NOEL

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Titulní obrázek článku
 – 

Předmětová komise francouzštiny vyhlašuje soutěž pro studenty francouzštiny o nejsympatičtější vánoční nebo novoroční blahopřání, jak jinak než ve francouzštině. Svá blahopřání ručně vyrobená, nakreslená, vytištěná nebo jinak zpracovaná, doneste prosím do kabinetu č. 169 do pondělí 14. prosince. Účastníky soutěže čeká sladká odměnatři nejlepší oceníme knihou na vánoční prázdniny

Virtuální prohlídka