Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
RNDr. Jan Taraba, PhD.
učitel
PCVCHESCH
 Čt
 239

Nejnovější články

Projektový týden sexty a 2. ročníky – FYZ + CHE

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku
 – 

ENERGIE NA SCÉNĚ


Termín: 3. – 6.10.2016

V rámci projektového týdne se studenti seznámí s různými formami energie a jejich přeměnami.

Vyzkouší si experimenty, ve kterých se využívají chemické energetické zdroje (hoření i jiné reakce) a najdou jejich uplatnění v praxi.

Soutěž "Vytvoř si svou PSP" – studentské hlasování

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
7 fotografií

Milí studenti,

v měsíci dubnu jsme na naší škole pořádali soutěž „Vytvoř si svou PSP„(Periodickou soustavu prvků). Tato soutěž byla určena pro studenty 1. ročníků a kvint (dle probíraného učiva).

V termínu 10. – 27. 5. 2016 máte možnost vybrat v elektronickém hlasování nejlepší letos vytvořenou PSP, kdy každý student má jen jeden hlas!  Hlasování je adresné – je zapotřebí uvést jméno a příjmení hlasujícího. Všechny studentské práce jsou ke zhlédnutí ve 3. patře vedle učebny CHE (335) a fotografie jsou uvedeny v příloze této zprávy seřazené dle přidělených soutěžních čísel.

Chemická olympiáda na BIGY

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

2 fotografie

V minulém týdnu proběhlo na BIGY školní kolo Chemické olympiády pro kategorii C (1. a 2. ročníky, kvinty a sexty), letos zaměřenou na Chemii mědi, stříbra a zlata. Po prověření znalostí v kontrolním testu a praktické části splnili dva účastníci Sebastián Janda a Jakub Meixner z Q.A limity pro účast v krajském kole ChO. Organizátoři ChO rozhodl, že z kapacitních důvodů postupuje jen první jmenovaný. Držíme palce do další časti soutěže.....

Vytvoř si svou Periodickou soustavu prvků – studentská soutěž

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku
 – 

Studenti BIGY, pojďte dát průchod své fantazii a přitom se i něco naučte a třeba i vyhrajte nějakou cenu. PK Chemie vyhlašuje na měsíc duben 2016 soutěž pro studenty 1. ročníků a kvint o nejlepší a nejoriginálnější PSP. Pokud by se soutěže chtěl zúčastnit i někdo z ostatních ročníků, je potřeba se domluvit se svým vyučujícím chemie. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce i týmy (max. 3. studenti), kdy jediným limitujícím faktorem je formát vytvořené tabulky A3 (dva velké sešity). Studentské práce prosím odevzdávejte v papírové nebo elektronické formě nejpozději do 22. 4. (Pa) v kabinetu chemie (dv. 239) nebo Dr. Tarabovi. Odborná porota z řad vyučujících přírodovědných předmětů vybere ty nejlepší práce a k nim pak následně proběhne internetové hlasování. PK Chemie pro účastníky a výherce připravila zajímavé a v chemii užitečné ceny.

PŘC – Přírodovědná cvičení – volitelný předmět na 2016 / 2017

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku

PŘC – Přírodovědná cvičení


Určeno pro:        2.B, Sexta A, B, 3.A, 3.B, Septima A, B

Časová dotace: 1 dvouhodinovka týdně, střídá se CHE, BIO, FYZ (vychází 1dvouhodinovka na cca 3 týdny)

Předmět je POVINNĚ VOLITELNÝ A DVOULETÝ

Dokončení projektu "BIGY – šablony 2015"

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku
 – 

V průběhu roku 2015 byl na BIGY získán a následně realizován dotační titul pod názvem „BIGY-šablony 2015“. O financování projektu z prostředků EU a státního rozpočtu ČR bylo rozhodnuto začátkem července 2015 a od té doby až do dokončení projektu (závěr roku 2015) bylo z těchto fin. zdrojů realizována celá řada akcí. Celý projekt byl ke konci roku 2015 uzavřen a nedávné době (18. 1. 2016) byl odsouhlasen MŠMT jako splněný. Bližší podrobnosti najdete v přiložené závěrečné zprávě.

Chemiklání 2016 - Pardubice

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

6 fotografií

Studenti BIGY (E. Přehnalová, Š. Beránek a F. Buš) se v minulém týdnu zúčastnili celostátní odborné soutěže studentských týmů pořádaná Chemicko-technologickou fakultou Univerzity Pardubice.

Soutěž byla připravena jako týmově-úkolová, kdy soutěžící dostávali postupně zadání nejrůznějších chemických úkolů, které se pokoušeli podle svých možností řešit a následně byli hodnoceni podle správnosti řešení a času, potřebného na jeho vytvoření. Tým BIGY sice obsadil z celkových téměř čtyřiceti týmů 24 místo, ale už jen účast na této soutěži a zkušenosti z vysokoškolského prostředí určitě stojí za ocenění. PK Chemie děkuje výše uvedeným studentům 3.B a 3.C za reprezentaci školy a vyzývá i další zájemce z řad studentů k účasti na dalších akcí pořádaných Chemií (např. Chemická olympiáda), které budou následovat.

Potravinářská technologie na BIGY - výroba čokolády

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

6 fotografií

Studenti třetích ročníků a septim se na konci 1. pololetí v rámci praktické výuky chemie blíže seznámili s technikami přípravy směsí využívaných např. v potravinářském průmyslu. Součástí výuky byly i jejich vlastnoruční pokusy, a dlužno podotknout, že velmi úspěšné, si vlastní směsi připravit. Studenti připravovali různé typy čokolád a naučili se i jak je dále zpracovat formováním a zdobením. Ano i v chemické laboratoři to může někdy vypadat jako ve z filmu dobře známé „továrně na čokoládu“... Dobrou chuť.

Přírodovědní maturanti BIGY začínají svůj boj proti chřipce

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

26 fotografií

V rámci praktické výuky chemie analyzovali naši studenti 4.C několik potravin z pohledu chemického složení, kdy zvláštní důraz byl kladen na zjištění obsahu vitamínů (vitamín C)prospěšných pro prevenci při chřipkových onemocněních. Pro analýzu byli zajištěni vzorky ovoce a zeleniny (citrón, pomeranč, grep, pomelo, ananas a rajče). Ze zjištěných výsledků obsahu vitamínu C vyšel jako nejvýznamnější zdroj pomeranč, který s velkým odstupem porazil ostatní vzorky. Pro zajištění DDD (doporučená denní dávka) vitamínu C na den by mela postačit konzumace cca 2 středně velkých pomerančů. Nejméně vitamínu C obsahoval vzorek grepu.

Cesta do hlubin studia chemie – odborný seminář Př.F. UK v Praze

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
10 fotografií

V průběhu podzimních prázdnin se vyučující chemie (Dr. Taraba, Mgr. Tarabová) a vybraní studenti z maturitních ročníků (P. Kvasnicová, G. Štětková, J. Přikrylová, A. Pivečková) zúčastnili celostátní odborné chemické konference. Konference byla v učitelské části zaměřena na nové poznatky v oblasti přírodních věd a jejich zapojení do výuky chemie. Studenti se pak blíže seznámili formou praktických cvičení s moderními technikami chemického výzkumu používanými Př.F.UK. V rámci společenského večera byla diskutována úroveň výuky chemie na jednotlivých středních školách. Vyučujícím BIGY se také podařilo předjednat další bližší spolupráci mezi Přírodovědeckou fakultou UK a BIGY Brno.

Virtuální prohlídka