Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

BIGY prezentuje výsledky odborného projektu na konferenci Plasty a Formy 2018

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
20 fotografií

Tým mladých výzkumníků složený ze studentů 3.C (K. Bradáčová, P. Nováčková, J. Blake a D. Němec) za podpory vyučujících (J. Taraba, M. Henc) se v rámci tohoto pololetí věnoval zajímavé spolupráci s brněnskou firmou JAN SVOBODA s.r.o.

Úkolem týmu bylo hledat a navrhovat možnosti zlepšování v procesu chlazení při výrobě plastů. Vlastní projekt se zaměřil nejen na odběr vzorků přímo v provozu tří firem, ale i na laboratorní analýzy, návrhy řešení ke zlepšení stávajícího stavu chlazení forem i  na způsoby prezentace výsledků široké veřejnosti.

strana 1 / 2

Cílem projektu bylo propojit teoreticky získávané znalosti a vědomosti z výuky chemie na střední škole s řešením reálných problémů chemického průmyslu.

Výsledky projektu byly poté prezentovány na konferenci Plasty a formy 2018, která se konala v Brně 16. – 17. května 2018. Konference byla určena pro odborníky v daném oboru z ČR, navíc i s mezinárodní účastí.

Vlastní prezentaci sledovalo nejen cca 80 odborníků v sále, ale díky technologii „stream“ i celá řada dalších zájemců on-line přes webové rozhraní. Prezentace BIGY PROJEKTU vzbudila dle počtu dotazů zájem odborné veřejnosti a v následném elektronickém hlasování o přínosnosti obdržela hodnocení přesahující 80%, což hodnotí organizátoři konference jako mimořádný úspěch.

Dalším pozitivem bylo i představení závěrů a výsledků měření ve dvojjazyčné mutaci přednášky čeština + angličtina.

PK Chemie děkuje zúčastněným studentům za příkladné zpracování tohoto projektu  i za reprezentaci naší školy.

Přílohy

 Prezentace výsledků projektu *.pdf [460 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Úspěchy
Tvorba
Chemie
Učitelé
Žáci

Virtuální prohlídka