Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
RNDr. Jan Taraba, PhD.
učitel
PCVCHESCH
 Čt
 239

Nejnovější články

Volejbalový turnaj o Pohár BIGY

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

17 fotografií

V nedávné době se na BIGY uskutečnil pod záštitou a za účasti otce biskupa  Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho volejbalový turnaj smíšených družstev. Pan biskup celý turnaj i zahájil slovy: „V dnešní době se mnoho her hraje na počítači, ale naštěstí jsou tu i hry, které se na počítači hrát nedají. Mezi ně patří třeba i volejbal a tak Vám přeji krásné zážitky....“.
Přihlášené týmy se nejprve utkali v soubojích (každý s každým) a podle výsledků tabulky byly týmy nasazeny do eliminačních bojů. BIGY v turnaji reprezentovali dvě družstva Sizostedion (A. Vejmělek, B. Prudík, E. Cupáková, J. Hádek, L. Minsterová, M. Novotná) a tým Džekýho parta (F. Vicherek, O, Forejtník, D. Záboj, J. Stehlík, N. Vicherková, M. Tesařová), které v celkovém hodnocení obsadili úžasné 2. a 3. místo. Na jediný tým (Gospelové mlátičky) naši volejbalisté a volejbalistky bohužel nestačili a v napínavém souboji jim nakonec bohužel podlehli v těsném výsledku 2:1 (22:25, 25:21, 25:16).

Zařazeno v kategoriích:

Sportovní výkony studentů
Chemie
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Pohár BIGY - vojelbalový tyrnaj smíšených družstev

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku

Vážené studentky, vážení studenti, přátelé volejbalu,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou upozornili na blížící se termín konce přihlášení na volejbalový turnaj smíšených družstev o „Pohár BIGY“. Všechny potřebné informace včetně přihlašovacího formuláře najdete v přiložených propozicích. Přihlášky končí 16. 4. 2014.
Těšíme se na Vaši účast.
Za realizační tým

Volejbal na BiGy

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
13 fotografií

Již třetím rokem se zejména díky přispění a pomoci studentů a PK TV (Prof. Horáková a Bílková) daří udržet funkční a podle zájmu studentů snad i oblíbený "Volejbalový kroužek", který probíhá vždy v pátek od 14 hodin. Podle počasí se trénink a následná hra realizuje buď ve velké tělocvičně nebo častěji na hřišti školy. V příloze najdete několik fotografií ze 14. 3. 2014, za které velmi děkujeme Lukáši Kulískovi (4.C).

Volejbalisté z BiGy kroužku reprezentují školu

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

6 fotografií

Dne 4. 5. 2013 se pod záštitou občanského sdružení Lumír uskutečnil v Lelekovicích u Brna již čtvrtý ročník volejbalového turnaje, kterého se letos zúčastnilo celkem sedm smíšených týmů z Brna a okolí. Soutěž probíhala tabulkovým způsobem (každý s každým) a to z časových důvodů ve zkráceném režimu na dva sety do 15 bodů (rozhoduje skóre). Bigy tým ve složení David Janků (OkB), Michal Drápal (OkB), Boris Prudík (3.C), Eliška Cupáková (2.B), Martina Novotná (2.C), Pavlína Baďurová (SpA) a Jan Taraba se pod vedením Davida Janků postaral o mimořádný úspěch, kdy i při velké konkurenci a kvalitě ostatních týmu získal pro BiGy skvělé druhé místo v celkovém hodnocení soutěže.

Zařazeno v kategoriích:

Sportovní výkony studentů
Chemie
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Šachový turnaj na VŠFS v Praze

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

3 fotografie

Dne 22. 3.2013 se v Praze na Vysoké škole finanční a správní uskutečnil už třetí ročník šachového turnaje družstev studentů středních škol se zastoupením z celé ČR. Podle vyjádření organizátorů se zde sjela celá šachová elita v dané věkové kategorii. Turnaje se zúčastnilo i družstvo z BiGy Brno ve složení O. Hájek (2.A), V. Ondračka (SxA), P. Zuziak (1.C) a Š. Rous (Q.A), kdy v celkovém hodnocení se ziskem 16.5 bodu obsadili skvělé 8. místo. Za zmínku stojí například duel mezi BiGy Brno a týmem z Gymnázia Matyáše Lercha, který naši šachisté zvládli na výbornou, kdy celkový výsledek byl naprosto jednoznačný 4:0.

Chemie – volitelné předměty a kroužky

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku

Pro školní rok 2020/2021 otvíráme mimo standardní výuku

  • semináře z rozšířeného učiva chemie, jehož součástí je i příprava na maturitu a přijímací řízení na VŠ
  • Přírodovědná cvičení (Che+Bio+Fyz) – výuka probíhá praktickou formou ve školní chemické laboratoři. Výuka je standardně dvouletá (2. a 3. ročník resp. sexta a septima). V prvním roce výuky se studenti formou jednoduchých úloh seznamují se základními pravidly v chem. laboratoři a poznávají praktickou stránku chemie (hrají si s chemií). Druhý rok zpracovávají studenti komplexnější témata (příprava látek, analýza vzorků atd.) a to včetně zprávy o činnosti (protokol), aby se tím lépe připravili na vstup na VŠ, kde budou mít na základě takto získaných znalostí a dovedností výhodu oproti ostatním spolužákům.

Chemie – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

2 fotografie

Obecná strategie výuky chemie na BiGy

  • frontální výuka
  • multi-dialogová forma výuky (hry)
  • projektová výuka
  • soutěže a úkoly (školní i regionální – např. chemická olympiáda)
  • praktická výuka – laboratorní cvičení
  • exkurze a prohlídky

Chemie – akce (exkurze, projekty...)

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

2 fotografie

Biochemie a biotechnologie – odborné exkurze

Koncem minulého školního roku se předmětové komisi chemie podařilo zrealizovat odborné exkurze do vybraných potravinářských provozů v ČR, kde si mohli studenti prakticky ověřit své znalosti z biochemie a biotechnologie. Navštívili jsme firmy A.W. Loštice u Olomouce (největší český výrobce tvarůžků), Setuza a.s. Olomouc a R. Jelínek ve Vizovicích.

Chemie – maturita

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Návrh maturitních témat z chemie pro školní část Maturitní zkoušky 2018 / 2019 najdete v přiloženém dokumentu.

Dále přikládáme podklady k jednotlivým maturitním tématů obsahující, pojmy k vysvětlení, úkoly, příklady a další.

Chemie – vybavenost

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

3 fotografie

V rámci výuky chemie na BiGy jsou pro studenty k dispozici dvě specializované učebny:

  • Učebna chemie (dv. 335), která je vybavena mimo dnes již běžných audiovizuálních technik (video, DVD, PC + dataprojektor) také i nejnovější technologií pro interaktivní výuku (Interaktivní tabule a elektronické verze učebnic). Pro výuku chemie jsou na nižším gymnáziu zakoupeny elektronické učebnice od firmu Fraus s.r.o., které jsou v evropských poměrech ty nejkvalitnější (titul nejlepší evropská učebnice roku 2009 – knižní veletrh Frankfurt n M. – DE). Součástí odborné učebny je i demonstrační stůl z nehořlavých materiálů, na kterém je možné předvádět studentům ukázky z chemické reaktivity vybraných kapitol učiva.

Virtuální prohlídka