Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nové příspěvky

Z archivu literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Přílohy

 Sborník literárních prací studentů BIGY 2005 [106 kB] Sborník literárních prací studentů BIGY 2009 [169 kB] Sborník literárních prací studentů BIGY 2011 [206 kB] Sborník literárních prací studentů BIGY 2012 [37 kB] Sborník literárních prací studentů BIGY 2013 [126 kB] Sborník literárních prací studentů BIGY 2014 [135 kB] Sborník literárních prací studentů BIGY 2015 [128 kB] Sborník literárních prací studentů BIGY 2016 [94 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Tvorba
Žáci
Celý článek...

Úspěchy studentů ve fyzikální olympiádě

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Miloš Winkler

Pro řadu studentů je fyzika dost obtížná. Přesto se každý rok podaří některým našim studentům uspět v regionálních kolech olympiády. Zde jsou naše úspěchy z posledních let:

školní rok 2009/2010

 • Albert Stehlík, QB: 17.-18. místo v regionálním kole kategorie D
 • Jiří Černý, QB: 20.-22. místo v regionálním kole kategorie D
 • Adam Vejmělek, KA: 4. místo v krajském kole kategorie E

Zpráva komise tělesné výchovy za školní rok 2007/2008

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

Komise tělesné výchovy měla ve školním. roce 2007/2008 devět členů, kteří byli pověřeni vedením jednotlivých sportů, a to následovně:

 • Ing. Marie Brtníková – gymnastika
 • Ing. Věra Helceletová – stolní tenis
 • Mgr. Jindřiška Horáková – volejbal (v době její pracovní neschopnosti ji nahradili Mgr. Michal Kříž, Mgr. Tomáš Vaněk a ve druhém pololetí Mgr. Michal Snopek)
 • Mgr. Kateřina Krumpholcová – zdravotní TV
 • Mgr. Michal Kubíček – lyžování a florbal
 • Mgr. Martina Punčochářová – atletika
 • Mgr. Jakub Zatloukal – plavání a košíková
 • Mgr. Terezie Zatloukalová – aerobic a posilování (v květnu odešla na mateřskou dovolenou a nahradil ji Mgr. Martin Ouda)
 • Mgr. Pavel Vaněk – fotbal, snowboard, úpoly a nohejbal, vedoucí předmětové komise.

Povinně volitelné a nepovinné předměty v rámci ZSV na školní rok 2012/2013

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme tyto povinně volitelné (příp. nepovinné) předměty:

 • HUC - humanitní cvičení (určeno pro 2. B, Sx A, Sx B)

Povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíříte a prohloubíte znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Předmět je na školní rok 2012/2013   vypsán pro 2. B, Sx A, Sx B.
 

Zeměpis kolem nás

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Je zajímavé pozorovat, jak každý profesor propaguje svůj předmět slovy, která se tak často opakují a bývají aplikována vždy na ten „nejdůležitější“ předmět. Právě nedávno jsem slyšela jednu z těchto obehraných frází v hodině zeměpisu. Zněla asi takto: „Tak vy si myslíte, že zeměpis není důležitý?!? Jenom se rozhlédněte! Vždyť je všude kolem nás!“ Když to student slyší ve všech předmětech, řekne si spíš něco jako: „To už si nedokážete vymyslet nic lepšího, abyste mě donutili naučit se na písemku?“ Po hlubším zamyšlení nad těmito stále se opakujícími rčeními však člověk zjišťuje, že všichni kantoři mají stejnou pravdu.

Markéta Váchová, Anežka Balabánová, Lucie Doleželová – variance na téma Oči

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Markéta Pavlasová

Mrk sem, mrk tam,
dvě oči na hlavě mám.
Vidím slunce, vidím les,
zde je kočka a zde pes.

A ty barvy, ty jsou krásné,
každý nad nimi hned žasne.
Modré nebe, bílý mrak,
tady letí černý pták.

Tak se dívám na písemku,
už si nevím rady.
Tady oči nepomůžou –
leda kamarádi.

Informatika - volitelné předměty

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Ve školním roce 2014/2015 budou v rámci předmětu Informatika a výpočetní technika otevřeny dva volitelné předměty :

Informatika – jednoletý kurs určený pro studenty budoucích septim a 3. ročníků, kteří si chtějí prohloubit a rozšířit znalosti z informatiky. Smyslem  je účelně vyplnit roční mezeru ve výuce informatiky ve 3. ročnících a v septimách. Předmět je vhodný pro všechny budoucí vysokoškoláky, protože počítače nás budou stále provázet v dalším studijním i profesním životě. Ti, kdo si předmět zvolí, se nijak nezavazují k maturitě z informatiky. Mohou ale ve 4. ročníku nebo v oktávě navázat na přípravu k maturitě v maturitním semináři, pokud tam bude dostatečná kapacita volných míst.

Virtuální prohlídka