Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nové příspěvky

Konverzační soutěž ve francouzštině

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Miroslava Ševčíková

Školní kolo konverzační soutěže ve francouzštině se bude konat ve středu 2. března 2011.

Školní kolo proběhně ve třech kategoriích:

A1 pro studenty nižšího gymnázia

B1 pro studenty 1. až 3. ročníku a odpovídajících ročníků vyššího gymnázia, kteří se učí francouzštinu nejvýše 3 roky.

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Francouzský jazyk
Celý článek...

Funkce a spravování místností

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Předseda předmětové komise – Vaněk Pavel

Správce internetových stránek – Zatloukal Jakub
Tělocvična – Horáková Jindřiška
Kabinet TV2 vedle tělocvičny – Vaněk Tomáš
Hřiště – Bílková Alice
Sklad na náčiní k hřišti – Punčochářová Martina
Posilovna, venkovní posilovna – Snopek Michal
Pingpongárna – Helceletová Věra
Gymnasťák, venkovní posilovna – Krumpholcová Kateřina
Kabinet TV1 – Snopek Michal
Lyžárna – Kubíček Michal
 

Zpráva komise tělesné výchovy za školní rok 2007/2008

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

Komise tělesné výchovy měla ve školním. roce 2007/2008 devět členů, kteří byli pověřeni vedením jednotlivých sportů, a to následovně:

  • Ing. Marie Brtníková – gymnastika
  • Ing. Věra Helceletová – stolní tenis
  • Mgr. Jindřiška Horáková – volejbal (v době její pracovní neschopnosti ji nahradili Mgr. Michal Kříž, Mgr. Tomáš Vaněk a ve druhém pololetí Mgr. Michal Snopek)
  • Mgr. Kateřina Krumpholcová – zdravotní TV
  • Mgr. Michal Kubíček – lyžování a florbal
  • Mgr. Martina Punčochářová – atletika
  • Mgr. Jakub Zatloukal – plavání a košíková
  • Mgr. Terezie Zatloukalová – aerobic a posilování (v květnu odešla na mateřskou dovolenou a nahradil ji Mgr. Martin Ouda)
  • Mgr. Pavel Vaněk – fotbal, snowboard, úpoly a nohejbal, vedoucí předmětové komise.

Perlička na dně

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Markéta Ströbingerová

Smělý plán sepsat vzpomínku absolventa na český jazyk a literaturu a jeho výuku na Biskupském gymnáziu vzal záhy za své. Několik událostí, ke kterým se v myšlenkách občas vracíme, pravda existuje – většina z nich však bude zřejmě nezajímavých a nudných. A nad těmi úsměvnějšími se pobaví pouze ti, kteří je spoluprožívali.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Úvahy, bilance, vzpomínky
Celý článek...

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Koukal

Všechny přihlášky ke studiu jsou zaregistrovány. V současné době začínáme rozesílat pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud do 12.dubna nedostanete pozvánku,dotazník a leták společnosti SCIO, kontaktujte, prosím, svou doručovací poštu a školu (telefonicky, nebo mailem). Rádi vás ubezpečíme o tom, že je vaše přihláška v pořádku.

Přílohy

 Pozvánka a dotazník- čtyřleté studium- 1. termín [44 kB] Pozvánka a dotazník- čtyřleté studium- 2. termín [44 kB] Pozvánka a dotazník- osmileté studium- 1. termín [40 kB] Pozvánka a dotazník- osmileté studium- 2. termín [40 kB] Leták společnosti SCIO [219 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Přijímací řízení
Celý článek...

Literární cvičení

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Literární cvičení si studenti mohou volit v sekundě, v tercii i v kvartě. Student si je může zvolit v kterémkoli z uvedených ročníků, je to předmět povinně volitelný. Letos probíhající cvičení v sekundách vede prof. Ströbingerová. Připojujeme krátkou charakteristiku.

Literární cvičení představuje doplňující předmět k výuce literatury a slohu na nižším gymnáziu. Zaměřuje se jednak na rozšiřování a prohlubování znalostí z literatury, rozvíjení čtenářských zkušeností, zejména však na tvořivou činnost na základě literárních textů. Studenti se učí interpretaci nebo například recitaci. Rozvíjejí svoji tvořivost a umění stylistiky prostřednictvím dílčích projektů. Samostatně nebo ve skupinách pracují na dlouhodobých úkolech, při nichž mohou uplatnit rovněž svůj výtvarný talent – například při tvorbě komiksů, powerpointových prezentací, plakátů apod. Rovněž se zapojují do nabízených literárních i literárně-výtvarných soutěží.
 

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Volitelné předměty a kroužky
Celý článek...

Povinně volitelné a nepovinné předměty v rámci ZSV na školní rok 2012/2013

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme tyto povinně volitelné (příp. nepovinné) předměty:

  • HUC - humanitní cvičení (určeno pro 2. B, Sx A, Sx B)

Povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíříte a prohloubíte znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Předmět je na školní rok 2012/2013   vypsán pro 2. B, Sx A, Sx B.
 

Výkony studentů za šk. rok 2010 / 2011 v atletice a silovém čtyřboji

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Virtuální prohlídka