Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Martina Punčochářová
učitelka
Třídní učitelka PB. 
BIOPCVTEVSEB
 Po
 274

Nejnovější články

Škola v přírodě primy B – den čtvrtý

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

 – 
11 fotografií

Když jsme ráno vstali a posnídali, vypravili jsme se na krásný výlet. Vydali jsme se po hřebenovce ( Ovčárna, Petrovy kameny, Pecný, Ztracené kameny, Skřítek). Šli jsme kamenitou stezkou, která byla pro chůzi pohodlná. Na stezce svítilo slunce, ale vál příjemný vítr, takže počasí nám vyšlo! Z hřebenovky jsme mohli vidět jedinečné výhledy například na Petrovy kameny, přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně a nebo na Praděd. Když jsme se vrátili tak jsme se podívali na hokej, vyplnili si pracovní listy a šli jsme spát.

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Celý článek...

Škola v přírodě primy B – den třetí

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

 – 
9 fotografií

A je tu středa. Opět jsme měli snídani už v osm hodin. V devět hodin pro nás přijel autobus a odvezl nás k Ovčárně. Od ní jsme šli po asfaltce na Praděd. Slunce krásně svítilo a tak bylo hodně daleko vidět. Když jsme se pokochali výhledy, vydali jsme se na Švýcárnu a do Videlského sedla, kde nás vyzvedl autobus. Když jsme se vrátili, hráli jsme fotbal, vybíjenou a někdo byl na pokoji. Večeře byla moc dobrá. Celý den se všem líbil.  

Škola v přírodě primy B – den druhý

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

 – 
18 fotografií

Ráno po snídani jsme se autobusem nechali svézt ke Karlově Studánce. Odtud jsme vyrazili proti proudu Bílé Opavy na Ovčárnu. Cestou, jsme viděli krásné vodopády, a abychom se dostali k našemu cíli, museli jsme lozit po žebřících a schodech. Na Ovčárně jsme měli hodinu rozchod a poté jsme se po modré značce zpět ke Karlově Studánce. Tam jsme měli dvě hodiny rozchod, ale bohužel nás zde navštívil déšť. Pracovní listy už byly vyplněné a tak jsme autobusem dojeli zpátky do Karlova, kde jsme si po večeři zahráli fotbal.

Škola v přírodě primy B – den první

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

 – 
10 fotografií

 V osm hodin ráno jsme vyjeli od školy. Po dvouhodinové cestě po dálnici jsme si udělali přestávku v Koutech nad Desnou a trochu jsme se protáhli. Vyzkoušeli všechny prolézačky a atrakce lyžařského centra. Potom jsme vyjeli k přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně, kde jsme se podívali na film a poslechli si výklad o tom, jak taková elektrárna funguje, a šli jsme se podívat do podzemí, čtvrt kilometru pod horu do kaverny vytesané ve skále k turbínám, kde to bylo velmi zajímavé. Potom jsme nasedli do autobusu a jeli se podívat na unikátní horní nádrž PVE. Někteří nádrž oběhli po asfaltové cestě, která měří 1,5 km. Z vrcholu jsme si ještě prohlédli okolní kopce a opět nasedli do autobusu. Asi po hodině jsme vystoupili před chatou Zátiší v Karlově pod Pradědem a zde se ubytovali. Večer jsme společně fandili našim hokejistům na mistrovství světa a těšili se na další společně strávené dny.

Další velký sportovní úspěch

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

8 fotografií

Štafeta studentů naší školy obsadila 8. místo v republikovém finále Juniorského maratonu v Praze. Ze semifinálových kol postoupilo celkem 30 týmů mladých sportovců. Družstvu ve složení Dominik Klaška(SpB), Martin Šípek (4.C), Anežka Kaňová (3. C), Jakub Kamenický (4. C), Alžběta Jeřábková (SxB), Pavel Ondráček (4.C), Markéta Pokorná (OkB), Ondřej Bílek (SpA), Odřej Nováček (OkA) a Aleš Konečný (4. C) gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.

Den Země

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

 – 
10 fotografií

Den Země na Bigy

Den Země se každoročně slaví 22.4., avšak kabinet biologie využil volného pondělí (18.4.2016) běhen přijímacích zkoušek a připravil společně se studenty 3. C zábavné dopoledne pro obě primy a sekundu B. Primáni a sekundáni byli rozděleni do dvou velkých skupin. Jedna skupina šla s profesory vyrábět domečky pro hmyzáky, jež budou umístěny v zahradě školy. Druhá skupina byla zavedena studenty do Willsonova lesa, kde se rozpočítali do skupinek po třech nebo čtyřech. Pravda počasí akci nepřálo, to ovšem nevzalo na akčnosti a nadšení ze hry mladším studentům. Za určitý čas měli splnit úkoly, jako je např. poznávání ptáků, hmyzu, třídění odpadu apod., na stanovištích rozmístěných po celé trase všemi oblíbeného krosu. A nyní výsledky:

Prima B ve sklenících a botanické zahradě

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

 – 
15 fotografií

Prima B ve sklenících a botanické zahradě

V pátek 15. 4. 2016 se prima B zúčastnila biologické exkurze ve sklenícícha a botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Prohlídka skleníků byla doplněna odborným výkladem botaničky Mgr. Magdalény Chytré, která velice vstřícně odpovídala na všechny všetečné dotazy mladých přírodovědců. Posléze si studenti prohlédli i venkovní prostory botanické zahrady a seznámili se se zástupci nahosemenných a krytosemenných rostlin.

Vynikající výsledek v Juniorském maratomu 2016

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

5 fotografií

Vynikající výsledek v Juniorském maratomu 2016

Dne 11. 4. 2016 se uskutečnil semifinálový závod 20. ročníku juniorského maratonu „ Běžíme pro Evropu“. Štafeta našich studentů a studentek ve složení Dominik Klaška (SpB), Martin Šípek (4. C), Anežka Kaňová (3. C), Jakub Kamenický (4. C), Alžběta Jeřábková (SxB), Pavel Ondráček (4. C), Markéta Pokorná (OkB), Ondřej Bílek (SpA), Ondřej Nováček (OkA) a Aleš Konečný (4. C) se v konkurenci 27 družstev z jihomoravského kraje umístila na skvělém 2. místě v osobním rekordu 2:43,26. Po několikaletém snažení se smíšenému družstvu podařilo postoupit do republikového finále v Praze, které se uskuteční 8. 5. 2016.

Prima B „na cestě“

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

Titulní obrázek článku

Prima B „na cestě“ (program o migrantech v KJM)

Ve středu 23. 3. se prima B zúčastnila vyhlášení literární soutěže „Na cestě“, kterou v souvislosti s problematikou migrace uspořádala Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

V soutěži naši školu vzorně reprezentovali Samuel Hrazdira a Ivana Bakešová, jejichž práce byly vysoce oceněny – Ivana obsadila 3. místo a Samuel dokonce 1. místo ve své kategorii.

Noc s Andersenem primy B

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

 – 
15 fotografií

Noc s Andersenem primy B

V pátek 18. března se studenti primy B našeho gymnázia zúčastnili tradiční akce na podporu dětského čtenářství – Noci s Andersenem (noc plná pohádek, příběhů a básniček). Večer začal společným čtením pohádky Hanse Christiana Andersena – Křesadlo. Následovala bojová hra, která pomohla dětem zjistit velké množství informací o životě a díle tohoto známého autora. Po velké hostině si navzájem zahráli pohádky na vybraná témata a tvořili vlastní básničky na různé motivy. Odměnou za jejich nasazení ve všech aktivitách jim byly malé dárky v podobě záložek do knihy, několik sladkostí a pohádka na dobrou noc. Ráno se všichni plni dojmů rozloučili a již se těšili na další ročník...

Virtuální prohlídka