Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Michal Kubíček
učitel
Předseda předmětové komise Zeměpis
SeznZEMHUCTEVSEZ
 Út
 138

Nejnovější články

Jakub Urban – vítěz celostátního kola zeměpisné olympiády

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

 – 

Vítězem  17. ročníku celostátního kola zeměpisné olympiády se v kategorii C  se stal

 Jakub Urban  z kvarty A.

Letošní celostátní kolo se zdaleka nekonalo jen v budově Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze , stejně jako se pracoviště geografa nenachází mezi čtyřmi zdmi.  Soutěžící sttrávili celé úterní dopoledne v lokalitě Svatá Jan pod Skalou, kde si museli osvojit práci s některými specializovanými přístroji, jako je např. teodolit či kalibrovaná nádoba pro měření průtoku vody.Pracovali i na takových netradičních místech jako je hřbitov. Museli zapojit strategické myšlení pro vytvoření  SWOT analýzy a časoprostorové koordinace fiktivního cyklistického závodu. Druhý den na účastníky celostátní soutěže čekala ještě práce s atlasem, test znalostí a multimediální test.

Zeměpisná olympiáda - úspěchy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

V krajském kole zeměpisné olympiády se umístíl na skvělém  2. místě Jakub Urban z kvarty A.

Gratulujeme !!

 

Za předmětovou komisi zeměpisu

Mgr. Michal Kubíček

Zeměpis – úspěchy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

17.2.2015 se uskutečnilo okresní – městské kolo zeměpisné olympiády.

V kategorii A se umístila na 15. místě Kamila Motalová z primy B.

V kategorii D se u místil  na 5. místě Jan Vintr z 4.B.

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

Dne 10.12.2014 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády, které se zúčastnilo 75 studentů.

V jednotlivých kategoriích se umístili nejlépe tito studenti:

Kategorie A:

1.Motalová Kamila, PB, 44b.

2.Hamplová Veronika, PB, 33,5b.

3. Mikulka Otakar, PB, 25,5b.

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

Školní kolo zeměpisné olympiády se uskuteční 10.12.2014 v aule. Začátek je ve 12,00 hod., předpokládaný konec ve 14,00 hod.

Studenti se mohou přihlásit v kabinetu zeměpisu do pondělí 8.12.2014.

Pomůcky : atlas světa, kalkulačka, psací potřeby.

 

Za předmětovou komisi zeměpisu

Platba za lyžařské výcvikové kurzy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

Prosíme rodiče studentů sekund, kvint  a prvních ročníků, kteří dosud neuhradili doplatek 2.500,- Kč za lyžařský výcvikový kurz, aby tak učinili nejpozději do 15.12.2014 na účet školy číslo 155 55 48 621/0100,

Variabilní symbol:  1111

Prezentace projektového týdnu sext a druhých ročníků

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

Titulní obrázek článku

V pátek 17.října 2014 proběhla v aule školy prezentace  projektového týdne, kterého se zúčastnili studenti sext a druhých ročníků od pondělí do čtvrtka předchozího týdne.

Studenti se mohli přihlásit do těchto skupin: fyzika, tělesná výchova, francouzský jazyk, německý jazyk + základy společenských věd, hudební výchova, dějepis a latina, španělský jazyk.

Míčové hry 24.6.2014

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

Po nekonečných, dlouhých dnech v lavicích, máte po roce znovu možnost ukázat, co ve vás dřímá. Nyní se vám naskýtá příleřžitost, spolu se svou třídou, soutěžit o nejprestižnější, nedocenitelné ocenění, kterého na Bigy můžete dosáhnout. Jako každoročně budeme u sportovních dnů svědky traadiční, nekončící rivality mezi třídami,při hledání nejsportovnější třídy nižšího a vyššího gymnázia. jejich nedílnou součástí jsou míčové  hry. Abyste měli šanci bojovat o přední příčky prestižního žebříčku, kterým se při dobrém umístění můžete chlubit po celý následující rok, musíte zabojovat v co nejvíce kolektivních sportech, v kterých je to na vašem stupni gymnázia možné. Pokud tedy chcete vyhrát pro vaši třídu nové sortovní vybavení (míče, čokoláda,diplom),musíte se zapsat do kolonek pro vaši třídu na nástěnce tělesné výchovy na schodech ke hřišti.

Virtuální prohlídka