Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Kateřina Krumpholcová
učitelka
Předsedkyně předmětové komise Biologie
BIOSebnVkbnVKBPCVTEVMobnSEB

Nejnovější články

Game of Proteins - výběr studentů/tek

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

2 fotografie

Ze zájemců o účast v projektu Comenius „Game of Proteins“ byli vybráni tito studenti/ tyto studentky:

Terezie Ondračková – 4.B
Lucie Chmelíková – Ok.A
Dominika Coufalová – Sx.B
Ondřej Vymazal - 3.C
David Máchal – Sp.B

a jako náhradníci
Eliška Švachová – Sp.B
Eliška Gruberová – 3.B

Přednášky z lékařské genetiky

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku

Již tradičně se koná v Mendelově muzeu cyklus přenášek z lékařské genetiky "Lékařská genetika pro veřejnost". Letos se můžete dozvědět něco nového o těchto onemocněních - Huntingtonova choroba, Downův syndrom, fenylketonurie, a to nejen z pohledu lékařů, ale také pacientů a sdružení na podporu takto nemocných.

Recyklohraní

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 

Naše škola je zapojena do Recyklohraní! Co je recyklohraní? Je to školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Oranžová učebna

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku
 – 

Váš hlas nám může pomoci!

Právě probíhá druhé kolo hlasování (do 16.10.2010), ve kterém budou přiděleny dotace z programu Oranžová učebna nadace ČEZ 7mi vybraným projektům. Máme možnost se znovu pokusit získat peníze na projekty kabinetů biologie a chemie. Mnozí z Vás jste v předchozím kole hlasovali, prosím tedy i teď o podporu a přidělení hlasu jednomu z našich projektů na níže uvedeném odkaze:

Projekt Úspora energie ve škole

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 

V loňském roce jsme se v rámci ekologie výchovy účastnili soutěže "Úspora energie ve škole". Skončili jsme na pěkném čtvrtém místě v rámci celého kraje a vyhráli 50 000 Kč. Tato částka byla použita na realizaci úsporných opatření navržených studenty.

Biologie – soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Olympiáda

Každý rok probíhá na Bigy školní kolo biologické olympiády všech vypsaných kategoriích. Na nižším gymnáziu soutěží všichni studenti. Někteří z nich byli úspěšní v městském i v krajském kole. V městském kole ve školním roce 2014/2015 v kategorii D Vojtěch Klapetek (PB) obsadil 6. místo a postoupil dále do krajského kola, dále dobře reprezentovali v kategorii C: Procházková Hedvika (TA), Procházková Pavla (TA) – děvčata obsadila 15. – 16. místo, Jakub Pospíšil (KB) se umístil na krásném 11. místě. V krajském kole v kategorii D Šimon Pokorný (PA) obsadil  11. místo, Vojtěch Klapetek (PB) obsadil  20. místo.

Projekt Comenius aneb svítili jsme zeleně

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 

Ve dnech 3. až 9. května 2009  jsem spolu se skupinkou 8 studentů našeho gymnázia a profesorkami Krumpholcovou a Helceletovou jela do Hamburku. Jednalo se o mezinárodní projekt Comenius, kterého se zúčastnili studenti a profesoři ze Španělska, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, České republiky a samozřejmě Německa.

Virtuální prohlídka