Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

European Challenges in Sustainability by Biotechnology – mezinárodní projektové setkání Vídeň 2018

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 
20 fotografií

Na konci listopadu jsme vyjeli na další projektové setkání v rámci projektu European Challenges in Sustainability by Biotechnology, financovaného z programu ERASMUS+ KA2 spolupráce škol a spolufinancovaného z programu Jihomoravského kraje Do světa! 2018, a to tentokrát do Vídně.

strana 1 / 2

Zpráva o mezinárodním projektovém setkání ve Vídni – (22.) 25. 11. – 1. 12. 2018 v rámci projektu European Challenges in Sustainability by Biotechnology

Účastníci – od 22. 11. 2018 – Mgr. V. Břečková + 4 mentoři – Anežka Zichová, Pavla Procházková (obě SpA), Vojtěch Bureš (SpB), Jana Grombiříková (OkB)

Od 25. 11. 2018 – Mgr. K. Krumpholcová + 2 studentky – Markéta Nečasová (4.A) a Terezie Kánská (3.B)

Účel setkání: hlavně provedení 2 experimentů a optimalizace experimentu a výukových materiálů:

1) výroba biovodíku z organického materiálu (odřezků cukrové řepy) pomocí bakterií – anaerobní fermentace za stanovených podmínek, odběr vzorků a sledování množství glukózy v materiálu, plynová chromatografie – zjištění kvality vyprodukovaného biovodíku; využití biovodíku k výrobě elektřiny pomocí speciálního palivového článku

2) výroba elektřiny pomocí kvasnic – ve speciálním mikrobiálním palivovém článku, důkaz elektřiny;  zapojení článků do série po více kusech a rozpohybování malého elektromotoru – roztočení vrtule, rozsvícení LED žárovek

4 naši mentoři/mentorky se společně se svými zahraničními kolegy z Vídně, Evreux a Miskolce postarali o hladký průběh experimentů, vysvětlili nám všechny potřebné postupy, teoretické podklady i praktické aplikace těchto postupů.

Ostatní pracovali v mezinárodních týmech na provedení experimentů, které pak všichni společně vyhodnotili a zdůvodnili rozdíly v dosažených výsledcích.

Kromě náročné experimentální části jsme absolvovali exkurze do nikdy nespuštěné jaderné elektrárny Zwäntendorf a do tepelné elektrárny umístěné poblíž,  kde kromě toho, že mají nainstalované nejnovější typy filtrů a prý nevypouštějí žádné zplodiny, tak v létě pěstují i řasy, ze kterých následně vyrábějí biodegradabilní plasty – jde zatím o pilotní projekt, ověřují technologii. Společně jsme také navštívili galerii v zámečku Horní Belveder, kde se naše průvodkyně zaměřila na dílo Gustava Klimta, ke kterému nám pověděla spoustu zajímavostí ( k dílu i autorovi).

Před odjezdem z Vídně ještě naše skupina navštívila Přírodovědné muzeum, což byl taky úžasný zážitek.

Své pocity a dojmy z akce zachytili i účastníci setkání ve svých zpětných vazbách – viz níže – stojí za přečtení!

Bližší info o projektu na stránkách: http://www.sustainabilitybybiotechnology.com/

na Fb: https://www.facebook.com/groups/1908984959355253/

Brouzdejte a dávejte nám lajky! Díky :-)

Přílohy

 Pavla Procházková SpA [19 kB] Anežka Zichová SpA [29 kB] Vojta Bureš SpB [15 kB] Jana Grombiříková OkB [34 kB] Markéta Nečasová 4.A [17 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Zahraniční spolupráce
European Challenges in Sustainability by Biotechnology
Biologie

Virtuální prohlídka