Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Akce ve školním roce 2018/2019

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia a MŠ – stručná charakteristika projektu

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 

O to v tomto projektu vlastně jde? Vkládám shrnutí z projektové žádosti:

Projekt Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ vychází ze SWOT analýzy a strategického plánu rozvoje školy. Za silnou stránku považujeme zejména výuku cizích jazyků na stále vyšší jazykové úrovni, za nejslabší stránku považujeme nižší jazykovou vybavenost některých vyučujících odborných předmětů a nedostatek finančních prostředků na zabezpečení dalšího vzdělávání učitelů na jazykových a metodických kurzech v zahraničí. Cílem projektu je využít mobility učitelů ke zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i vedení školy a metodických kompetencí učitelů cizích jazyků a odborných předmětů tak, aby učitelé jazyků zvládali výuku na stále vyšší jazykové úrovni ve větší míře zapojovali inovativní metody a informační technologie do jazykové výuky a učitelé odborných předmětů byli schopni postupně zavádět částečnou výuku odborných předmětů v cizích jazycích. Talentovaným, sociálně znevýhodněným i zahraničním studentům bude v knihovně a infocentru k dispozici proškolená pracovnice, která jim pomůže s individuálním studiem.

Zařazeno v kategoriích:

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ
Projekty
Celý článek...

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 

číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-034880 

O co v projektu vlastně jde? Zde citace ze závěrečné zprávy:

Škola dlouhodobě spolupracuje s mnoha zahraničními školami a účastní se projektů EU i lokálních. Projekt Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ vychází ze SWOT analýzy a strategického plánu rozvoje školy. Cílem projektu je využít mobility učitelů ke zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i vedení školy a metodických kompetencí učitelů cizích jazyků a odborných předmětů tak, aby učitelé jazyků zvládali výuku na stále vyšší jazykové úrovni a ve větší míře zapojovali inovativní metody a informační technologie do jazykové výuky, a učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů byli schopni postupně zavádět částečnou výuku svých předmětů v cizích jazycích.

Fotogalerie

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lucie Chytilová

 – 

Z důvodu technické závady se nám nedaří vkládat fotky z MŠ do fotogalerie.

A proto jsme dočasně zbudovali účet na www.bigyskolka.rajce.net. K fotografiím vám paní učitelky sdělí přístupová hesla. 

WISA – Wise and Inventive ScreenAgers

Vydáno:

 | 

Autorka: PaedDr. Simoneta Dembická

 – 

číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048019

WISE AND INVENTIVE SCREENAGERS – WISA

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola získalo grant na projekt v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2 – Strategická partnerství ve Výzvě 2018. Projekt WISE AND INVENTIVE SCREENAGERS je zaměřen na mediální a digitální gramotnost a mediální výchovu.

Zařazeno v kategoriích:

WISA – Wise and Inventive ScreenAgers
Projekty
Celý článek...

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky 2018/2019, Cyklus 9 jazzových koncertů

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Ilona Doleželová

 – 

Přijměte pozvání na 28. ročník Filmového cyklu (nejen) pro středoškoláky a na Cyklus 9 špičkových jazzových koncertů. Permanentky k oběma akcím je možné zakoupit v kabinetu HUV u I. Doleželové během první poloviny září.

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky - 28. ročník, sezóna 2018/2019

FESTIVAL VĚDY 2018 Riviéra Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Tarabová

Titulní obrázek článku
 – 

Kdy? V pátek 7. září a v sobotu 8. září 2018 od 9.00 do 18.00
Kde? V areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno.
Za kolik? Zadarmo!
Kdo? Snad všechny vědecké instituce působící v našem městě!

 

Bližší informace viz:

http://www.hvezdarna.cz/festivalvedy/

Imatrikulace - Vyšší gymnázium

Vydáno:

 | 

Autor: Bronislav Berník

 – 
44 fotografií

Matematická olympiáda a Logická olympiáda 2018/2019

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Magdalena Hamingerová

 – 

Pro zájemce o řešení matematické olympiády přikládáme zadání úloh domácího kola pro nižší i vyšší gymnázium.

Zájemci z řad studentů vyššího gymnázia se mohou zúčastnit seminářů pro řešitele. Termíny seminářů najdete také v odkazu.

Dále připomínáme možnost přihlásit se na logickou olympiádu, která probíhá online.

Virtuální prohlídka