Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Akce ve školním roce 2011/2012

Orientační dny

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

Titulní obrázek článku
 – 

Naše škola spolupracuje na projektu Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj, jehož realizátorem je Dům Ignáce Stuchlého SKM o.s., od 1. listopadu 2009.

Projekt je inspirován programy pro školy, které realizuje Aktionszentrum Benediktbeuern (Německo). Aktionszentrum několik desítek let tyto programy poskytuje žákům a pedagogům škol. Programy, kterých se týká přenos zkušenosti, jsou zaměřeny na rozvoj postojů a hodnot žáků k trvale udržitelnému způsobu jednání.

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd
Celý článek...

Korespondenční seminář z informatiky

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 
2 fotografie

KSI, neboli Korespondenční Seminář z Informatiky, je celoroční soutěž pro středoškoláky z České i Slovenské republiky organizovaná studenty Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Cílem semináře je seznámit řešitele se zajímavými oblastmi informatiky a procvičit programátorské a matematické myšlení.

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

Projekt „SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách“

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 
11 fotografií

Naše škola se zapojila do projektu „SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Více informací o tomto projektu naleznete v příloze a na stránkách http://www.sever.ekologickavychova.cz a http://www.lipka.cz .

Přílohy

 leták k projektu [240 kB] zpráva o semináři pro učitele [167 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Celý článek...

Recyklohraní

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 

Naše škola je zapojena do Recyklohraní! Co je recyklohraní? Je to školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Student Automotive Design Challenge 2011

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 
17 fotografií

Stejně jako v loňském roce, i letos se žáci sekund zúčastnili mezinárodního projektu společnosti Honeywell. Do soutěže se zapojila celá třída sekunda B a jednu skupinku vytvořili studenti sekundy A.

Studenti si vyzkoušeli roli spolupracovníků ve vývojovém týmu. Jejich úkolem bylo na základě provedeného výzkumu trhu navrhnout a vyrobit prototyp jezdící hračky pro děti ve věku 6 - 10 let. Svůj návrh museli odprezentovat před přísným zrakem poroty. Tři nejlepší týmy ještě vytvořily video v angličtině, ve kterém zdokumentovaly svoji práci a výsledky. Vybrané video nakonec putovalo do mezinárodní soutěže.

Chyť příležitost za pačesy!

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku
 – 

Uvažuješ o studiu ekologie, geoinformatiky nebo mezinárodních rozvojových studií?

Tak právě pro Tebe je určen aktivní týden v Jeseníkách, který pořádá od 4. - 9. 9. 2011 Centrum ekologických aktivit Sluňákov ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. 

O akci je velký zájem, proto je vyhlášena soutěž o účast!!! 

Zvolme si svého Vědce Bigy 2012

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Tarabová

 – 
12 fotografií

Věnujete se ve volném čase nějaké zálibě, která souvisí s vědou?
Či dokonce vědecky pracujete a něco nového objevujete?
Máte nějaký nápad, jak zlepšit výuku některé části biologie, chemie či fyziky
(třeba vhodnou výukovou pomůckou, experimentem atd.)
Nebo jste pouze někde objevili nějaký pokus, který stojí za to, aby si ho vyzkoušeli i ostatní?
Pokud ano, tak určitě neváhej a zúčastni se naší soutěže.
 

Virtuální prohlídka