Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Informatika a výpočetní technika

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

API Aplikovaná informatikaINF Informatika a výpočetní technikaSein Seminář z informatikySEI Seminář z informatiky
Ilustrační foto
Informatika – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vítejte na stránkách informatiky a výpočetní techniky!

Informatika se dnes stává nedílnou součástí téměř všech profesí. Proto se snažíme, aby si studenti práci s počítači oblíbili. Máme neskromné přání, aby se "pécéčko" stalo pro studenty nejen nezbytným pracovním nástrojem, ale aby jim přinášelo radost a zábavu také ve volném čase. 

Studenti všech typů studia získají na gymnáziu znalosti o hardwarové stavbě PC, operačním systému MS Windows, základních kancelářských aplikacích (textovém editoru, tabulkovém kalkulátoru, prezentačním programu, databázovém systému), antivirové ochraně, komprimaci dat, počítačových sítích, internetu, naučí se pracovat s grafickou, zvukovou a video informací.

Studenti, kteří si informatiku zvolí jako svůj maturitní předmět, získají základy algoritmizace a programování v jazyce C. budou umět vytvářet webové stránky statické i dynamické v PHP a MySQL a získají hlubší přehled o jednotlivých oblastech informatiky.

Dotace hodin

ročníkprimasek.terciekvartakvintasxtsptokt
hodiny11112101
ročník1.2.3.4.
hodiny22  

 

Poznámky:

  • Studenti, kteří se rozhodnou z IVT maturovat, navštěvují poslední dva roky studia každý týden dvouhodinový maturitní seminář.
  • Všichni studenti školy mohou ve svém volném čase chodit do kroužků programování (jazyky C++, Pascal) a do kroužků tvorby webových stránek (HTML, PHP, MySQL).

Nejnovější články v kategorii Informatika a výpočetní technika

HODINA INFORMATIKY VE 2.C

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

Titulní obrázek článku
video

Stěrače stírají, lampa svítí, autíčko jede …

Zařazeno v kategoriích:

Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

Pozvánka na soutěž v programování Tour de App – Není to jen o kódu!

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

Titulní obrázek článku

jménem studentského spolku Student Cyber Games bychom Vás a Vaše studenty rádi pozvali k účasti na letošním 2. ročníku Tour de App, týmové soutěže v programování! Žáci se v ní mohou naučit nejen jak vytvořit fungující webovou aplikaci, ale také jak pracovat s potenciálním klientem, řídit projekt či jak správně komunikovat v týmu.

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

Soutěž Kraje pro bezpečný internet

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

Titulní obrázek článku

Tématem soutěže je jako každý rok bezpečné chování v prostředí internetu a při využívání informačních a komunikačních technologií. Online část soutěžního kvízu bude ukončena 29. února 2024.

Přílohy

 3_plakat soutezni kviz KPBI 2023-1.pdf [818 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

IT Fitness Test 2023 - největší mezinárodní test digitálních kompetencí

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

Titulní obrázek článku

Největší bezplatný online test digitálních dovedností.

Tento test si můžete vyzkoušet v klidu z domova a vyhrát zajímavé ceny. Obsahuje nejen žákovskou a studentskou verzi, ale i učitelskou.

Zaměřuje se na základní dovednosti, jako je práce s počítačem, internetové vyhledávání, základy programování, kybernetická bezpečnost a další.

Každý, kdo test absolvuje, dostane elektronický certifikát potvrzující dané znalosti a účast. Ten, kdo přinese  certifikát o vyplnění testu na 75 % a výše, bude odměněn.

Pokud bude mít o test zájem celá třída, přihlaste se u vyučujícího informatiky. Jako třída můžete vyhrát zajímavé ceny.

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

Virtuální prohlídka