Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Informatika a výpočetní technika

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

API Aplikovaná informatikaINF Informatika a výpočetní technikaSein Seminář z informatikySEI Seminář z informatiky
Ilustrační foto
Informatika – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vítejte na stránkách informatiky a výpočetní techniky!

Informatika se dnes stává nedílnou součástí téměř všech profesí. Proto se snažíme, aby si studenti práci s počítači oblíbili. Máme neskromné přání, aby se "pécéčko" stalo pro studenty nejen nezbytným pracovním nástrojem, ale aby jim přinášelo radost a zábavu také ve volném čase. 

Studenti všech typů studia získají na gymnáziu znalosti o hardwarové stavbě PC, operačním systému MS Windows, základních kancelářských aplikacích (textovém editoru, tabulkovém kalkulátoru, prezentačním programu, databázovém systému), antivirové ochraně, komprimaci dat, počítačových sítích, internetu, naučí se pracovat s grafickou, zvukovou a video informací.

Studenti, kteří si informatiku zvolí jako svůj maturitní předmět, získají základy algoritmizace a programování v jazyce C. budou umět vytvářet webové stránky statické i dynamické v PHP a MySQL a získají hlubší přehled o jednotlivých oblastech informatiky.

Dotace hodin

ročníkprimasek.terciekvartakvintasxtsptokt
hodiny11112101
ročník1.2.3.4.
hodiny22  

 

Poznámky:

  • Studenti, kteří se rozhodnou z IVT maturovat, navštěvují poslední rok studia každý týden dvouhodinový maturitní seminář.
  • Všichni studenti školy mohou ve svém volném čase chodit do nepovinného předmětu  Programování v Javě.

Nejnovější články v kategorii Informatika a výpočetní technika

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI HAXAGON Skirmish Czech Republic

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

3 fotografie

Jan Graffe - sexta A

Této soutěže o IT a kybernetické bezpečnosti se zúčastnilo 8 200 studentů z celé republiky. Honza skončil v JM kraji na třetím místě a postoupil do celostátního finále, kde v silné konkurenci a náročných podmínkách obsadil krásné 15. místo.

Gratulujeme!!!

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

HAXAGON Skirmish Czech Republic

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

Titulní obrázek článku

Student Jan Graffe ze sexty A se kvalifikoval do finále soutěže HAXAGON Skirmish Czech Republic. V rámci krajského kola se umístil na 3. místě. 

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

Zařazeno v kategoriích:

Úspěchy
Informatika a výpočetní technika
Žáci
Celý článek...

Soutěž HAXAGON Skirmish Czech Republic

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

Titulní obrázek článku
 – 

soutěž v IT a kybernetické bezpečnosti pro žáky středních škol

V Jihomoravském kraji převzali nad soutěží záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan Mgr. Jan Grolich a člen rady Jihomoravského kraje pan Karel Jurka.

V pátek 24. 5. 2024 v 16:00 (termín byl zvolen záměrně na začátek víkendu) mohou žáci (i učitelé) začít plnit soutěžní úlohy, které se jim tam v tu dobu zpřístupní. Budou na to mít celý týden (celých 168 hodin) až do 16:00 v pátek 31. 5. 2024, kdy krajské kolo bude ukončeno.

Po celou dobu soutěže budou plnit úlohy v jedinečném soutěžním společném prostoru a budou mít zároveň možnost vidět výsledky kolegů ze své školy, ze svého kraje a z celé ČR. 

První dva jednotlivci v pořadí z každého kraje budou tento kraj osobně reprezentovat na republikovém finále 19. 6. 2024 v Praze v prostorách Next Zone za přítomnosti mnoha významných hostů.

Během června proběhne v součinnosti s vedením kraje slavnostní vyhlášení vítězů ve všech třech kategoriích: jednotlivci, nejaktivnější škola, nejúspěšnější škola.

Přílohy

 Strucne_instrukce HAXAGON.pdf [448 kB] Biskupske_gymnazium Brno-pozvanka.pdf [1 MB]

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

Pozvánka na soutěž v programování Tour de App – Není to jen o kódu!

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

Titulní obrázek článku

jménem studentského spolku Student Cyber Games bychom Vás a Vaše studenty rádi pozvali k účasti na letošním 2. ročníku Tour de App, týmové soutěže v programování! Žáci se v ní mohou naučit nejen jak vytvořit fungující webovou aplikaci, ale také jak pracovat s potenciálním klientem, řídit projekt či jak správně komunikovat v týmu.

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

IT Fitness Test 2023 - největší mezinárodní test digitálních kompetencí

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

Titulní obrázek článku

Největší bezplatný online test digitálních dovedností.

Tento test si můžete vyzkoušet v klidu z domova a vyhrát zajímavé ceny. Obsahuje nejen žákovskou a studentskou verzi, ale i učitelskou.

Zaměřuje se na základní dovednosti, jako je práce s počítačem, internetové vyhledávání, základy programování, kybernetická bezpečnost a další.

Každý, kdo test absolvuje, dostane elektronický certifikát potvrzující dané znalosti a účast. Ten, kdo přinese  certifikát o vyplnění testu na 75 % a výše, bude odměněn.

Pokud bude mít o test zájem celá třída, přihlaste se u vyučujícího informatiky. Jako třída můžete vyhrát zajímavé ceny.

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

Virtuální prohlídka