Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nejnovější články v kategorii Vybavenost

Jarní exkurze s molekulární biologií

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Malinová

16 fotografií

V průběhu května a června absolvovali studenti navštěvující seminář MOB několik přednášek a exkurzí. 
Přinášíme alespoň krátké shrnutí s fotkami, objevili jsme se i na stránkách Farmaceutické fakulty MU: https://www.pharm.muni.cz/aktuality/prodekan-treml-prezentoval-pro-molekularne-biologicky-seminar-na-gymnaziu-bigy 
 

Zařazeno v kategoriích:

Vybavenost
Úspěchy
Biologie
Žáci
Celý článek...

Den otevřených dveří kroužku elektronové mikroskopie

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jiří Vondra

12 fotografií

Asi jste zaregistrovali, že díky panu Miloši Winklerovi máme na škole nový elektronový mikroskop. V souvislosti s probíhající přestavbou je nová i místnost, kde se mikroskop nachází a kde se konají kroužky mikroskopování. Ve středu 24. 4. 2024 pan Winkler a členové kroužku uspořádali Den otevřených dveří.

Zařazeno v kategoriích:

Elektronový mikroskop
Vybavenost
Úspěchy
Fyzika
Učitelé
Žáci
Celý článek...

Role p53 při rakovinném bujení

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Malinová

Titulní obrázek článku

V pátek 19.4. se v učebně 332 od 14 hod uskuteční  přednáška o rakovinném bujení a genu p53. 
Přednášet bude Mgr. Katarína Chalásová, PhD., členka organizačního týmu a dohledových komisí na přijímací řízení na LF MU a lektorka přípravných kurzů na přijímačky na lékařské fakulty. 
Přednáška je primárně určena pro studenty MOB, ale je otevřená všem zájemcům. Pokud vás dané téma zajímá, jste srdečně zváni. 

Zařazeno v kategoriích:

Maturita
Volitelné předměty a kroužky
Vybavenost
Biologie
Celý článek...

Chemické senzory – praktická hodina – Tercie A

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

4 fotografie

V minulých dvou týdnech jsme s využitím sponzorského daru nadace Orlen Unipetrol doplnili výuku na nižším gymnáziu o praktické cvičení v projektu Mladý badatel. Studenti se mohli seznámit s fungováním a použitím několika bezdrátových Bluetooth čidel pro měření teploty, obsahu kyslíku a CO2 ve vzduchu nebo pH v roztocích. Studenti si z praktické hodiny natočili krátká videa, na která se můžete podívat na níže uvedených odkazech. Projekt celkově hodnotíme jako zdařilý – nejenom, že studenty bavil, ale také se u něj něco i naučili. Do budoucna se pokusíme opět získat nějaké fin. prostředky a rozšířit tuto aktivitu nákupem dalších čidel a přípravou dalších pokusů. Děkujeme TA za perfektní zvládnutí projektové hodiny.

Odkazy na studentská videa:

https://youtu.be/d0kqMxFRPRM       https://youtu.be/kOVY6NTeeGE 

Naše účast na DEM 2024

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Miloš Winkler

 – 
8 fotografií

Naše škola měla opět letos zastoupení na Dnech elektronové mikroskopie v Brně

Zařazeno v kategoriích:

Elektronový mikroskop
Volitelné předměty a kroužky
Vybavenost
Úvahy, bilance, vzpomínky
Fyzika
Celý článek...

Tercie A – praktická hodina – Chemická reakce

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

10 fotografií

V uplynulém týdnu jsme ve výuce s TA dokončili téma „Chemická reakce“ a jak jinak ukončit kapitolu než praktickou ukázkou vybraných chemických dějů. Studenti BIGY se zde měli možnost seznámit jak s pomalejšími reakcemi (koroze) i když v netradičním provedení, tak také i s těmi rychlejšími reakcemi – hoření vodíku. Formou ukázky jim byla předvedena i jedna chemická zvláštnost – cyklická reakce. Studenti měli jako součást praktické hodiny i možnost pokusy zdokumentovat (foto, video) a výsledky jejich práce najdete v příloze nebo na níže uvedeném odkazu.

https://youtu.be/Bf0lq_Hw0k8

Přírodovědná cvičení - plán alternace

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku

V příloze této zprávy najdete aktuální verzi plánu alternace PCV pro 2. pololetí v datech i jednotlivých skupinách. Jmenný seznam rozdělení studentů do skupin se pro druhé pololetí neměnil. V případě potřeby bude plán upraven.

Přílohy

 Plán alternace [254 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Vybavenost
Chemie
Celý článek...

Virtuální prohlídka