Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
PhDr. Yveta Reiterová
učitelka
Třídní učitelka 2.C. 
BIOSebnPCVSEB
 Čt
 333

Nejnovější články

Nabídka pro zájemce o SOČ

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Byla spuštěna nová registrace pro zájemce z řad studentů o SOČ. Informace  o nových tématech a školitelích najdete na následujících odkazech: 

http://www.jcmm.cz/cz/podpora-soc--.html

http://www.jcmm.cz/cz/podporena-temata-2.html

http://www.jcmm.cz/cz/harmonogram.html

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Celý článek...

Pozvánka na odbornou přednášku o vzácných onemocněních

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Dne  1. března  2018 od 16:00 se bude v Mendelově muzeu MU v Brně konat přednáška s názvem:

"Velký krok pro pacienty se vzácnými nemocemi! Malý krok pro lidstvo?”  

Bližší informace viz:
https://www.debra-cz.org/aktualita/velky-krok-pro-pacienty-se-vzacnymi-nemocemi-maly-krok-pro-lidstvo,
případně na FB odkazu: https://www.facebook.com/events/316439828865661/

Středoškolská odborná činnost - informace pro studenty

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

 – 

Milí studenti,

nabízím možnost zúčastnit se projektu SOČ. Projekt koordinuje RNDr. Petra Matulová z Bioskopu Masarykovy univerzity.
Pro účastníky kurzu proběhne 1. 2. 2018 9:00 hod setkání s vedoucími SOČ, kteří v krátké prezentaci představí svoji laboratoř, její zaměření, cíle i tým. Zároveň představí navrhované téma SOČ a popíší náplň práce studenta, cíle a výstupy této práce. Po skončení bude následovat diskuse účastníků s vedoucími.

projekt Krokus

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku
 – 

V úterý 7. listopadu studenti kvinty B v hodině biologie vysadili před školou 30 cibulek krokusů. Touto akcí se naše gymnázium zařadilo do projektu Krokus - žluté květy krokusu připomínají jeden a půl milionu židovských (a tisíce nežidovských) dětí, které zemřely během holokaustu za druhé světové války. Tyto žluté květy symbolizují Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády. Krokusy by měly rozkvést začátkem února, tedy v době kolem Mezinárodního dne památky obětí holokaustu. Studenty akce zaujala a rádi by pokračovali v podobných aktivitách dále.

Vynikající úspěch naší absolventky Lucie Šlezingrové ze 4.B

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

 – 
2 fotografie

Studentka 4. B Lucie Šlezingrová se zúčastnila soutěže Maturantka roku 2017. Ve velké konkurenci v pátek 23. června tato krásná, inteligentní a usměvavá Lucie uspěla natolik, že tuto soutěž vyhrála!

Soutěž Maturantka roku je nejenom o kráse, ale také o společenské zodpovědnosti. V rámci soutěže byla vybrána charitativní organizace, která bude prostřednictvím Maturantky roky finančně podporovat např. onkologické pacienty.

ZOO Lešná

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

 – 
5 fotografií

25.5.2017 SxB  a  2.B navštívili  ZOO Zlín-Lešná.  Studenti  viděli  některá  cizokrajná zvířata, podívali se do  několika  pavilonů (např.  v tropickém mohli vidět  lenochoda, atraktivní piraně dravé, rejnoky- trnuchy a další ryby).  V teráriu mohli spatřit  jedovaté žáby, hady a další žraloky . Studenti se také naučili  latinské názvy některých  živočichů . Věřím, že exkurze  přinesla prohloubení znalostí ze zoologie.

Projektový týden – biologie, zeměpis

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

 – 
7 fotografií

 

Letošní projektový týden (BIO+ZEM) měl poukázat na to, jakým způsobem může člověk přetvářet přírodu a jaké mohou být důsledky těchto zásahů.

Studenti navštívili celkem čtyři lokality (Podyjí, Pálava, Hády a Holásecká jezera). Na daných územích sledovali druhové zastoupení vodních organismů podle kvality vody (v závislosti na indexu čistoty vody, který vždy u každé vodní plochy stanovovali). Studenti si v daných lokalitách též všímali i druhového zastoupení suchozemských rostlin a živočichů. Dále pak geograficky sledovali daná území, sestavovali mapy a hodnotili celkový ráz krajiny.

Výborné výsledky biologické olympiády na BIGY

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku
 – 

Kategorie D – městské kolo

Na výborném 3. místě se umístil Vojtěch Klapetek (SB), na 6. místě Lukáš Pražák (SB) a oba se kvalifikovali k postupu do krajského kola. Veronika Hamplová (SB) byla vyhodnocena jako úspěšná řešitelka lab. práce a Gabriela Prášková (SB) jako řešitelka lab. práce.

Městské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

 – 

23. 3. 2016 na gymnáziu Terezy Novákové v Brně proběhlo městské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Biskupské gymnázium  Brno reprezentovali dva studenti: Marie Margoldová (SpB) a Ondřej Andrla (3.C). V porotě oboru Biologie zastupovala BIGY Prof. Yveta Reiterová a v oboru Chemie Prof. Jan Taraba. Marie Margoldová s prací v oboru Zdravotnictví na téma „Stanovení faktoru XIII., srovnání manuální a automatizované metody“ získala krásné 2. místo a postupuje do krajského kola SOČ. Ondřej Andrla s prací v oboru Informatika na téma „Segmentace cévního řečiště ze snímků očního pozadí“ se umístil na 6. místě. Studentům za PK Biologie gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich budoucí vědecké práci.

Virtuální prohlídka