Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
PhDr. Yveta Reiterová
učitelka
Třídní učitelka 2.C. 
BIOSebnPCVSEB
 Čt
 333

Nejnovější články

Projektový týden – biologie, zeměpis

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

 – 
7 fotografií

 

Letošní projektový týden (BIO+ZEM) měl poukázat na to, jakým způsobem může člověk přetvářet přírodu a jaké mohou být důsledky těchto zásahů.

Studenti navštívili celkem čtyři lokality (Podyjí, Pálava, Hády a Holásecká jezera). Na daných územích sledovali druhové zastoupení vodních organismů podle kvality vody (v závislosti na indexu čistoty vody, který vždy u každé vodní plochy stanovovali). Studenti si v daných lokalitách též všímali i druhového zastoupení suchozemských rostlin a živočichů. Dále pak geograficky sledovali daná území, sestavovali mapy a hodnotili celkový ráz krajiny.

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Celý článek...

Výborné výsledky biologické olympiády na BIGY

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku

Kategorie D – městské kolo

Na výborném 3. místě se umístil Vojtěch Klapetek (SB), na 6. místě Lukáš Pražák (SB) a oba se kvalifikovali k postupu do krajského kola. Veronika Hamplová (SB) byla vyhodnocena jako úspěšná řešitelka lab. práce a Gabriela Prášková (SB) jako řešitelka lab. práce.

Městské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

23. 3. 2016 na gymnáziu Terezy Novákové v Brně proběhlo městské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Biskupské gymnázium  Brno reprezentovali dva studenti: Marie Margoldová (SpB) a Ondřej Andrla (3.C). V porotě oboru Biologie zastupovala BIGY Prof. Yveta Reiterová a v oboru Chemie Prof. Jan Taraba. Marie Margoldová s prací v oboru Zdravotnictví na téma „Stanovení faktoru XIII., srovnání manuální a automatizované metody“ získala krásné 2. místo a postupuje do krajského kola SOČ. Ondřej Andrla s prací v oboru Informatika na téma „Segmentace cévního řečiště ze snímků očního pozadí“ se umístil na 6. místě. Studentům za PK Biologie gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich budoucí vědecké práci.

Mendelova interaktivní škola genetiky

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

 – 
5 fotografií

Mendelova interaktivní škola genetiky   -  (CZ.1.07/2.3.00/45.0037)

Idea Mendelovy školy pro popularizaci a šíření výsledků Mendelova odkazu vychází z historického kontextu vědecké činnosti  G. J. Mendela na území města Brna, kde také byla zveřejněna jeho světoznámá práce, která položila základ celé genetice. V Biskupském dvoře je realizován projekt Mendeliánum – atraktivní svět genetiky. Je to přesně v prostorách tehdejší Mendelovy vědecké společnosti. Centrum oficiálně zahájilo svoji činnost ke 150. výročí zveřejnění Mendelovy klíčové vědecké práce a 50. výročí otevření Mendeliana Moravského zemského muzea v roce 2015.

Projekt Mendelova interaktivní škola genetiky

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku
 – 

Projekt CZ.1.07/2.3.00/45.0037  Mendelova interaktivní škola genetiky

V letošním roce si připomínáme 150 let od zveřejnění Mendelovy klíčové vědecké práce „Pokusy s rostlinnými hybridy“ v Brně.
Naše škola Gymnázium, Brno, Tř. Kpt. Jaroše se spolu s dalšími středními školami (VOŠ a SŠ Boskovice, Gymnázium Tišnov, Biskupské gymnázium Brno, Střední průmyslová škola chemická Brno, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí) zapojila do atraktivního projektu, který má kromě jiného za cíl vychovávat nadané studenty a vést je k práci ve vědě a výzkumu v oblasti molekulární biologie a genetiky.
Partnerské školy ve spolupráci s vědeckými pracovišti, zejména Ústavem pro živočišnou fyziologii a genetiky AV ČR, podílejí na přípravě a pilotáži modulů na téma Jak funguje genetická informace, Jak funguje buňka, Jak funguje tkáň, Jak funguje orgán a Jak funguje organismus. Každý modul bude obsahovat teoretickou i praktickou část, která bude využívat moderní laboratorní zařízení.
Výstupem projektu budou špičkové učební materiály (animace, pracovní sešity, e-learningové materiály apod.), které přispějí nejen k popularizaci vědy a zvýšení přitažlivosti laboratorní práce, ale i připomenutí osobnosti J.G.Mendela, který nikdy příležitost založit vlastní školu neměl. A právě naši studenti se budou moci do aktivit této interaktivní školy zapojit.

Výsledky biologických olympiád

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

 – 

      Výsledky biologických  olympiád  ve školním roce 2013-2014

Během šk. roku 2013-2014 proběhly  školní kola  biologických olympiád  kategorie A,B,C,D.  Vítězi šk. kola se stali:

       kategorie A - Kryštof Horák -4.C

MENDELOVY ROSTLINY Fotografická a výtvarná soutěž

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Johann Gregor Mendel jako vědec je většinou znám svými pokusy s hrachem a jestřábníkem. Během své práce se však zajímal o mnoho dalších rostlin. Seznamte se s nimi a zkuste jejich zástupce nalézt v Brně a okolí nebo během svých prázdninových toulek.
Zachyťte nejzajímavější nálezy objektivem nebo vaší rukou a přihlaste se do fotografické a výtvarné soutěže.
Stačí zaslat odkaz na fotografii nebo kvalitní scan/foto výtvarného díla prostřednictvím služby www.uschovna.cz na adresu MF2014@email.cz, a to do 30. 9. 2014. Vítaný je stručný autorský komentář!
V říjnu bude vybráno deset finalistů, kteří budou odměněni propagačními cenami a jejich díla zveřejněna na stránce www.mendelianum.cz
Listopadové hlasování veřejnosti rozhodne o vítězích v každé kategorii, kteří získají digitální fotorámeček a další věcné ceny.
Nejzdařilejší díla budou zařazena do připravované výstavy v rámci návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky.
www.mendelianum.cz, www.mendel-brno.cz

 

Přednáška prof. Kuglíka na téma "Poruchy chromozomů "

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Dne 15.11.2013 proběhla na naší škole přednáška prof. Kuglíka  z Přír. fakulty MU na  téma " Poruchy chromozomů a genetická onemocnění".Přednáška byla určena studentům maturitních ročníků a jejím cílem bylo  prohloubit  znalosti získané na hodinách biologie.Přednáška měla u studentů úspěch.

Úspěch v biologické olympiádě

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Biskupské gymnázium dosáhlo významného úspěchu. Student 3.C Kryštof Horák zvítězil v krajském kole biologické olympiády a postupuje do celostátního kola.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Virtuální prohlídka