Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Výsledky soutěže Přírodovědný klokan 2015

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

 – 

Ve středu 14. října se v aule gymnázia konal další ročník soutěže Přírodovědný klokan.
Soutěže se účastnili zájemci z řad tercií a kvart (kategorie Kadet), dále pak zájemci z kvint,
sext, prvních a druhých ročníků (kategorie Junior). Otázky v této soutěži měly prověřit
znalosti studentů z oblasti technických a přírodních věd, tedy z matematiky, fyziky a biologie,
v kategorii Kadet navíc ještě ze zeměpisu, v kategorii Junior namísto zeměpisu byly otázky z chemie.

 

V kategorii Kadet (pro tercie a kvarty)  se nejúspěšnějšími řešiteli stali:
1. místo   99 bodů   ONDŘEJ ŠVEJKAR  (KVARTA  A)
2. místo   95 bodů   PAVLA PROCHÁZKOVÁ  (KVARTA  A)
3.-4. místo   89 bodů   ANNA SLANÁ,  ANNA KUNČÁKOVÁ  (obě z  TERCIE  A)

 

Kategorie Junior (pro kvinty, sexty 1. a 2. ročníky)  má následující vítěze:
1. místo   89 bodů   JAN  KULHÁNEK  (KVINTA  A)
2. místo   83 bodů   PAVEL  KONOPKA  (KVINTA  B)
3.-4. místo   77 bodů   MICHAEL  FOLTÝN  (KVINTA A),   JAKUB  NEVÍDAL  (2. C)

 

Podrobnější  informace se můžete dozvědět v příloze tohoto článku, kompletní seznam výsledků
mají příslušní vyučující matematiky, biologie, fyziky a chemie nebo zeměpisu.

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast,  vítězům gratulujeme!

Jitka Piskačová, Milan Haminger  a  Marek Henc

Přílohy

 výsledky kategorie Kadet (pro tercie a kvarty) [132 kB] výsledky kategorie Junior (pro kvinty, sexty, 1. a 2. ročníky) [163 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Matematika
Fyzika

Virtuální prohlídka